Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Photos


Matches 51 to 100 of 2,330     » Thumbnails Only    » Slide Show

    «Prev 1 2 3 4 5 6 ... 47» Next»

 #   Thumb   Description   Linked to 
51
Alexander Oxholm
Alexander Oxholm
 
 
52
Alexandra Christina Manley
Alexandra Christina Manley
Countess of Frederiksborg 
 
53
Alexandra of Greece and Denmark
Alexandra of Greece and Denmark
Alexandra Princess of Greece and Denmark to the right with her daughter Maria Pavlovna Romanov 
 
54
Alexandra von Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Alexandra von Sayn-Wittgenstein-Berleburg
 
 
55
Alexandrine von Mecklenburg-Schwerin
Alexandrine von Mecklenburg-Schwerin
 
 
56
Alfred Hage
Alfred Hage
 
 
57
Alfred Jensen Kannegaard
Alfred Jensen Kannegaard
 
 
58
Alfred Reventlow-Criminil
Alfred Reventlow-Criminil
 
 
59
Alfrida Johanne Gustafsson
Alfrida Johanne Gustafsson
 
 
60
Allinggaard
Allinggaard
Svostrup sogn, Hids herred, Viborg amt.

Ved Alling Sø lå i middelalderen et kloster, viet den hellige Hans, og til dette skal Allinggaard have ligget som en ladegård. Klosteret har, som så mange andre danske klostre, ligget lunt gemt inde mellem store skove. Man regner med, at det har været et benediktinerkloster, oprettet omkring midten af det 13. århundrede. I 1231 var Alling (Aluyng) ifølge konge Valdemars jordebog kongens gods, og da har klosteret vel næppe eksisteret; men 1268 er det der, for da betænktes »Claustrum Alfing« i et testamente. Det blev med tiden rigt og mæg­tigt og må have været et af Midtjyllands mest indflydelsesrige klostre omkring 1300; thi abbeden her var en af de tre, til hvem paven henvendte sig, da der i 1330 skulle skaffes hjælp til genopførelsen af Århus domkirke, som havde været hærget af en brand. 1536 gik det her som andetsteds: klosterets ejendomme blev ind­draget under kronen, der forlenede dem til adelige herremænd. Ab­beden i Alling fik en god retrætepost som sognepræst til Grønbæk og Svostrup sogne. I det 16. århundrede optræder Allinggaards len som et særskilt len, der dog er knyttet til Silkeborg len, som det efterhånden bliver helt underlagt. Som selvstændigt gods optræder det første gang i 1661. Det var lige efter Karl Gustav-krigene. Riget fattedes penge, og kongen greb til den udvej at sælge af kronens jordegods. Hans vinskænk Christian Fischer må have været en velhavende mand. Han købte nemlig ikke mindre end 1.009 tdr. htk. for ialt 51.379 rdl., og deriblandt var Allinggaard. Det var dengang en yderst beskeden ejendom, klosterets gamle ladegård på 38 tdr. htk., der var beboet af tre bønder. Gården var selv i en sørgelig forfatning som alt andet i Jylland efter fjendens, og vore egne forbundsfæller, brandenbor­gernes, plyndringer, og jorden lå øde hen, fordi bønderne var flygtet. Christian Fischer døde 1677, og Allinggaard overgik til hans bro­der Rasmus Fischer. Han døde 1686, og enken Kirsten Masdorph skødede den i 1708 til sin søn kancelliråd Thomas Fischer. Alling­gaard var nu et blomstrende gods. Hovedgårdsmarken omfattede 27 tdr. htk. Dertil kom 5 tdr. htk. skovskyld, 5 tdr. mølleskyld, 28 tdr. htk. tiender og 178 tdr. htk. fæstejord. Thomas Fischer døde 1716, og enken solgte i 1719 godset til Christian Fischer. Han var en af sin tids største midtjyske godsejere. Foruden Allinggaard erhvervede han ved arv det nærliggende Grauballegaard; 1719 - 20 sammenkøbte han Vinderslevgaard (Vinderslevholm) i Vinderslev sogn, som på grund af arvedeling havde fået flere ejere, 1722 købte han Matrup i Tyrsting herred, som han dog solgte efter to år, og i 1743 købte han en part i Vester Kejlstrup i Balle sogn, som han beholdt til 1755. I midten af 1740'erne ejede han i en ganske kort periode Sejlgaard i Funder sogn, og som ufyldestgjort panthaver fik han Hvidstedgaard i Vendsyssel i 1730'erne og Silkeborg gods nogle år før 1720. Han var på den anden side heller ikke bange for at ofre af sine rigdomme på velgørenhed. 1759 oprettede han et stort legat, Christian Fischers store Stiftelse, hvis kapitals renter skulle uddeles dels til trængende personer af testators familie, dels til fattige på Svostrup-egnen. Endvidere skulle der af legatets midler drives et hospital i Grønbæk sogn, hvori 6 fattige gamle skulle have husly, kost og pleje. Christian Fischer døde i 1774. I sit testamente havde han bestemt, at Allinggaard og Grauballegaard skulle tilfalde brødrene Christian og Jean Arnold Fischer, og denne sidste udkøbte snart sin broder og blev således enejer. Senere købte han også Vindum Overgaard i Vin­dum sogn i Middelsom herred. Jean Arnold Fischer hed egentlig Johan Armbold til fornavn; men da han havde rejst meget, bl. a. i Frankrig, har han åbenbart efter tidens mode — ligesom Jean de France hos Holberg — fået lyst til at forfranske sit navn. Han var en meget dygtig mand, men tillige meget pengekær. Det fortælles således om ham, at årsagen til hans død i begyndelsen af året 1805 var den, at han græmmede sig, fordi han mente, han havde fået for lidt for sine godser, som han havde solgt nogle måneder i forvejen, og han havde dog fået ca. en halv million rdl. for dem. St. St. Blicher lader i sin novelle »Fruentimmerhaderen«, hvis hovedperson J. A. Fischer har stået model til, denne være en inkarneret pebersvend og fanatisk kvindehader, der end ikke ville have kvinder i sit brød. (Danske Slotte og Herregaarde)EJERE

1268 Alling Kloster

1536 Kronen

1661 Chr. Fischer

1774 J. A. Fischer

1804 N. Secher

1809 J. C. Schuchardt

1813 - 90 Forskellige ejere

1890 S. S. Nellemann

1918 J. Jespersen

1920 Th. S. Hermansen

1932 Jysk Land-Hypotekforening

1933 N. Hede Nielsen

1950 E. Hede Nielsen 
 
61
Alma Emma le Normand de Bretteville
Alma Emma le Normand de Bretteville
 
 
62
Almira Kiellerup
Almira Kiellerup
 
 
63
Amalie Skeel
Amalie Skeel
Amalie Margrethe Skeel and Christian Frederik Holck 
 
64
Amélia Napoleona de Leuchtenberg-Beauharnais
Amélia Napoleona de Leuchtenberg-Beauharnais
With her daughter 
 
65
Anders Bille
Anders Bille
 
 
66
Anders Hvass
Anders Hvass
 
 
67
Anders Hvitved
Anders Hvitved
Anders Hvitved med kone og børnene 
 
68
Anders Hvitved's hus i Balle
Anders Hvitved's hus i Balle
 
 
69
Anders Kiellerup
Anders Kiellerup
Familien Kiellerup 
 
70
Anders Lindhardt
Anders Lindhardt
Anders Lindhardt with infant son Hans, Bendine Jensen Lindhardt and her sister Bertha standing 
 
71
Anders Peter Jensen Kannegaard
Anders Peter Jensen Kannegaard
Gaarden til højre tilhørte Anders Peter Jensen Kannegaard 
 
72
Anders Sandberg
Anders Sandberg
 
 
73
Anders Sandøe Ørsted
Anders Sandøe Ørsted
 
 
74
Anders Skeel
Anders Skeel
Stamherre til Birkelse 
 
75
Anders Skeel til Hegnet
Anders Skeel til Hegnet
Anders Skeel, Karen Flemming og Bege Rosenkrantz gravsten i Tøndering kirke paa Salling 
 
76
Andrea Rothe
Andrea Rothe
 
 
77
Andreas Bernstorff
Andreas Bernstorff
Greve 
 
78
Andreas Bernstorff
Andreas Bernstorff
Greve 
 
79
Andreas Bernstorff-Gyldensteen
Andreas Bernstorff-Gyldensteen
 
 
80
Andreas du Plessis de Richelieu
Andreas du Plessis de Richelieu
 
 
81
Andreas Holmblad
Andreas Holmblad
 
 
82
Andreas Jeppe Smith Thiele
Andreas Jeppe Smith Thiele
 
 
83
Andreas of Greece and Denmark
Andreas of Greece and Denmark
 
 
84
Andreas Skibsted
Andreas Skibsted
 
 
85
Andreas Stibolt
Andreas Stibolt
 
 
86
Andreas Toxwerdt
Andreas Toxwerdt
 
 
87
Andreas von Bernstorff
Andreas von Bernstorff
 
 
88
Andreas Aagesen
Andreas Aagesen
 
 
89
Andrew Johnson Kannegaard
Andrew Johnson Kannegaard
Fra venstre: Mrs. Watson og manden bagved er hendes søn. Clark Gustave, Denver Jens Johnson, Dollie (Raymond Andrew's kone). Emma Thelma Poindexter og hendes mand Elmore samt Raymond Andrew. Siddende forrest ses: Anna Caroline Christine og Andrew Johnson. Cleo Marie bærer Shirley (Raymond Andrew's døtre), Helen (Denver's datter) og Elmore Linsley (Elmore's søn). Cleo Marie er oprindelig datter af Sadie og Raymond Andrew Kannegaard, der begge døde unge. 
 
90
Ane Kieldsen
Ane Kieldsen
 
 
91
Ane Marie Andrea Kannegaard
Ane Marie Andrea Kannegaard
Ane Marie Andrea Kannegaard with her husband Richard Corrigan 
 
92
Ane Marie de Carlsen (Lange)
Ane Marie de Carlsen (Lange)
 
 
93
Ane Marie Møller
Ane Marie Møller
 
 
94
Anker Bornemann
Anker Bornemann
Maler: Wilhelm Marstrand 
 
95
Anna (Lisa) Iselin
Anna (Lisa) Iselin
 
 
96
Anna Amalie von Zytphen
Anna Amalie von Zytphen
 
 
97
Anna Appleby
Anna Appleby
 
 
98
Anna Bartholin
Anna Bartholin
Og Biskop Jacob Matthiesen, Epitafium i Aarhus Domkirke. 
 
99
Anna Brockenhuus-Schack
Anna Brockenhuus-Schack
 
 
100
Anna Brun
Anna Brun
 
 

    «Prev 1 2 3 4 5 6 ... 47» Next»This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard