Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Otte Christensen Skeel

Otte Christensen Skeel[1, 2]

Male 1576 - 1634  (58 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Otte Christensen Skeel 
  Born 28 Aug 1576  Fussingø Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Lensmand paa Aalborg Slot 
  Possessions Til Hammelmose og Bangsbo i Hjørring Amt m.m. 
  Died 17 Dec 1634  Aalborghus Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Skeel, Otto (Christensen), 1576-1634, til Hammelmose, fødtes 28. Avg. 1576 paa Fussingø. Han og hans yngre Broder Jørgen som havde faaet deres Skoleundervisning i Hjemmet og siden i Aarhus, sendtes 1590 til Strasburg, og med nogen Afbrydelse varede derefter til 1598 i Udlandet, især i Frankrig og Italien. 1600 indtraadte begge Brødrene i Hoftjenesten, hvor Otte Skeel forblev, indtil han 13. Okt. 1605 havde Bryllup med Birgitte Lindenov, som var i Dronningens Jomfrukammer og var en Datter af Hans Johansen Lindenov til Hundslund O. Skeel's Forleninger vare Dueholm (1609-29) og Skarpenbergs Gods paa Mors (1613-29), fra hvilke han fordreves det sidste Par Aar ved den fjendtlige Okkupation, Bøvling (1629 -31) og Aalborghus (fra 1631 til hans Død). Under Kalmarkrigen fungerede Skeel som Proviantmester og deltog 1612 i Elfsborgs Erobring, 1613 var han i Kongens Følge paa Rejsen til Holsten, 1614 en af de danske Gesandter, der lykønskede Ruslands nye Zar til hans Tronbestigelse.
  Person ID I0359  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 28 Oct 2011 

  Father Christen Skeel,   b. 23 Jun 1543, Børglum Kloster Find all individuals with events at this location,   d. 26 Aug 1595, Aakær Gods Find all individuals with events at this location  (Age 52 years) 
  Mother Margrete Ottesdatter Brahe,   b. 1551, Knutstorp i Skåne Find all individuals with events at this location,   d. 10 Mar 1614, Aakær Gods Find all individuals with events at this location  (Age 63 years) 
  Married 08 Oct 1570  Hälsingborg i Skåne Find all individuals with events at this location 
  Family ID F1111  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Birgitte Hansdatter Lindenov,   b. 1581, Hindsgavl Gods Find all individuals with events at this location,   d. 1648, Bangsbo ved Frederikshavn Find all individuals with events at this location  (Age 67 years) 
  Married 1605 
  Children 
  +1. Margrethe Ottesdatter Skeel,   d. 1672
  +2. Karen Ottesdatter Skeel,   d. 1651
   3. Sophie Ottesdatter Skeel,   d. 1641
   4. Christen Ottesen Skeel,   d. 1670
  +5. Ide Ottesdatter Skeel,   b. 1610,   d. 1684, Eskildstrup Gods Find all individuals with events at this location  (Age 74 years)
   6. Knud Ottesen Skeel,   b. 1616, Hammelmose Find all individuals with events at this location,   d. 1638, Saumur France Find all individuals with events at this location  (Age 22 years)
  +7. Beate Ottesdatter Skeel,   b. 21 Dec 1617, Hammelmose Find all individuals with events at this location,   d. 1644, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 26 years)
   8. Hans Ottesen Skeel,   b. 21 Dec 1617, Hammelmose Find all individuals with events at this location,   d. 1638, Saumur France Find all individuals with events at this location  (Age 20 years)
  Last Modified 1 Apr 2008 
  Family ID F0758  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Bangsbo
  Bangsbo
  Frederikshavn, Horns herred, Hjørring amt.

  På Bangsbo, som på mange andre danske herregårde, har i sin tid dørene gæstfrit stået åbne for husets kunstnervenner. Gårdens litte­rære guldalder falder endda indenfor mands minde, i årene omkring 1900, dengang husherrens københavnske vennekreds, tidens mest fremragende skønånder, holdt til på det gamle herresæde. En af kredsen, ingen ringere end Herman Bang, har skildret Bangsbo i denne periode. Men skønt han selvfølgelig med sin tyrkertro på Bang-slægtens ælde og afstamning fra Hviderne ikke kan lade være med at spekulere lidt over selve navnet og dets oprindelse, så har han hel­digvis ikke beskæftiget sig med gårdens ældre historie. Ellers kunne det være svært nok at skulle følge efter ham. På én vis er det nu heller ikke let at konkurrere med den forfatter, der virkelig har villet fortælle om Bangsbo gennem tiderne, for han har i udstrakt grad ladet fantasien løbe af med sig, og ikke holdt sig til de faktiske Op­lysninger, som desværre også er fåtallige nok. Navnets efterled, et oprindelig -bod, viser hen mod gårdens belig­genhed, gemt bort i en ådal, mellem høje bakker, klædt med skov og lyng og kendt for deres skønhed, men ikke mere end en fjerdingvej fra Kattegat eller, som man i gamle dage sagde, Østerhavet. Og strandens nærhed har præget bebyggelsen på gårdens grund. Den har vel først været boder, små fiskerhuse, som det var tilfældet med Gaardbogaard længere mod nord. Man ved ikke, om Johannes Værk­mester de Bangsboodh, som 1364 skrev sig til Bangsbo, var gårdens ejer eller måske Børglum Klosters lensmand, for blot en god menne­skealder senere bevistes det, at den skov, som udi gammel tid har heddet Låner mark og nu kaldes Bangsbod, hører med al sin rettig­hed til Børglum Kloster. Flere andre breve i klostrets arkiv gik ud på at værne retten til gården. Den var af temmelig stor betydning, for den var en af klostrets fire skattefri sædegårde, og ud for dens strand lod Børglum-provsterne bygge flere ålegårde, ligesom her også fandt saltudvinding sted. Endnu 1501 lod klostret tage lovhævd på Bangsbo og to saltkedler. Med reformationen hjemfaldt Børglum Kloster og dermed Bangsbo selvfølgelig til kronen, og så ved man ikke mere om den, før de tre Bangsbogårde i 1573 bortmageskiftedes. Bangsbogaard og Vester Bangsbo kom til Otte Banner til Asdal, mens hans søster fru Magdalene Banner til Baggesvogn fik Øster­gaard. De to sidstnævnte gårde regnedes siden under Flade by. Et kongebrev måtte nogle år senere tilholde Otte Banner også at lade sin søster få del i den fælles skov. Bannerslægten var fra gammel tid en af de mest fremtrædende herremandsslægter i Vendsyssel, og såvel Otte Banner som hans efterfølgere på Bangsbo erhvervede senere mere gods til den ny sædegård. Hans ægtefælle, den bekendte eller berygtede Ingeborg Skeel til Voergaard, var heller ikke uden midler. Børn havde de derimod ikke, og efter hendes død i 1604 splittedes deres godser. Bangsbo og Asdal kom til Otte Skeel til Hammelmose, en rig og anset mand, meget brugt i statstjenesten, både som lens­mand og diplomat. Han døde på sit lensslot Aalborghus i 1634, mens hans hustru Birgitte Lindenov, søster til den rige Hans Lindenov på Hundslund, døde på Bangsbo, hvor hun havde boet som enke, og hvor slægt og naboer fra snart alle Vendsyssels herregårde var stimlet sammen på den sædvanlige måde omkring hendes dødseng i efteråret 1648. Deres søn Christen Skeel fik Hammelmose og Bangsbo. Efter den traditionelle udenlandsrejse havde han et par år gjort tjeneste i kancelliet, fik ellers ikke offentlige hverv og døde ugift i 1670. Bangsbo tilfaldt så søsteren Karens børn med Steen Bille, Sorte Steen Bille, som han kaldtes, for at skelne ham mellem de seks, der på samme tid bar dette navn. Karen Skeel havde redet til barsel på Bangsbo samme år, som moderen døde, og født sin ældste søn Christian Frederik, der dog faldt fra, inden han kunne tiltræde arven. Af hans brødre afkøbte Otte Bille de to andre Holger og Albert, den sidste den berygtede drukkenbolt fra Langholt, deres arveparter, men blev allerede 1674 dræbt i en duel i Viborg. Så arvede Holgers søn­ner Bangsbo og besad den i fællig, indtil den ene, Henrik Bille, ud-købte Steen, Christian Frederik og Otte, og derpå i 1704 solgte gård og gods til Otte Arenfeldt på Knivholt. Dennes søn Lage Beck Arenfeldt var den sidste ejer af den gamle danske adel. Hans enke Anne Sophie Pax fra Sæbygaard solgte 1744 til forpagteren Jens Nielsen Møller, hvis svigersøn Lorents Simonsen Klitgaard og dennes søn Jens Klitgaard ejede godset indtil 1810.  SAGN OG SPØGERIER

  På Bangsbo levede der engang en jomfru; hun fandt en lindormeunge i parken, tog den til sig og opfødte den. Til sidst blev den så stor, at den kunne kravle over ladens tag, og nu ville man i grunden helst af med den. En modig karl satte sig for, at han ville skyde uhyret; han kom ridende til Bangsbo, men lod en anden hest stå en halv mils vej der­fra for det tilfælde, at det under et ilsomt tilbagetog skulle vise sig påkrævet at skifte hest. Desværre stod skydefærdigheden ikke mål med hans mod; thi da han fyrede af mod ormen, ramte han ved siden af, den satte straks efter ham, og han måtte ride alt det, hesten kunne strække ud. Karlen nåede frem til stedet, hvor den friske hest stod og kom netop over på ryggen af den, da lindormen dukkede op i landskabet. Takket være den nye ganger, slap han bort fra sin forfølger, og lindormen, der under jagten havde forvildet sig, fandt aldrig mere tilbage. (Danske Slotte og Herregaarde)  EJERE

  Børglum Kloster

  1536 Kronen

  1573 Otte Banner

  1604 Otte Skeel

  1671 Otte Bille

  1704 Otte Arenfeldt

  1744 Jens Nielsen Møller

  1778 Lorents Simonsen Klitgaard

  1810-74 Forskellige ejere

  1874 L. Chr. Nyholm

  1884 C. V. Th. Heiberg

  1891 Johan Knudsen

  1909 - 45 Forskellige ejere

  1945 Frederikshavn kommune

  Histories
  Otte Skeel, 1576 - 1634
  Otte Skeel, 1576 - 1634

  Coats of Arms - Scandinavia
  Skeel family coat of arms ©
  Skeel family coat of arms ©
  (© Copyright-created by Kannegaard All rights reserved. No part of this web site may be reproduced, published, distributed, displayed, performed, copied or stored for public or private use in any information retrieval system, or transmitted in any form by any mechanical, photographic or electronic process, including electronically or digitally on the Internet or World Wide Web, or over any network, or local area network, without written permission of the author.)

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.

  2. [S4] Danmarks Adels Aarbog.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard