Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Otte Skeel

Otte Skeel[1, 2]

Male 1636 - 1696  (60 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Otte Skeel 
  Born 1636  Katholm Gods Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Sekretær i danske Kancelli, hvorfra han 1671 avancerede til Assessor i Kommercekollegiet og Kommerceraad, blev 1672 Justitsraad og 1677 Viceamtmand over Aastrup, Børglum og Sejlstrup Amter. 1683 udnævntes han til Etatsraad og 1685 til Amtmand i nævnte Amter (fra 1689 tillige Vice-stiftsbefalingsmand i Aalborg Stift) 
  Possessions Til Stamhuset Birkelse 
  Died 25 Nov 1696  Birkelse Gods Find all individuals with events at this location 
  Buried Vor Frue Kirke i Aalborg Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Skeel, Otto, 1636-96, Amtmand, 9 Aar gammel kom han sammen med sine 2 Brødre i Huset hos Rektoren ved Aarhus Skole og var der indtil 1650, da han anbragtes paa Sorø Akademi. 1654 rejste han udenlands, hvor han studerede i Titbingen og Heidelberg . Hjemkommen 1658 udnævntes han 1660 til Sekretær i danske Kancelli, hvorfra han 1671 avancerede til Assessor i Kommercekollegiet og Kommerceraad, blev 1672 Justitsraad og 1677 Viceamtmand over Aastrup, Børglum og Sejlstrup Amter. 1683 udnævntes han til Etatsraad og 1685 til Amtmand i nævnte Amter (fra 1689 tillige Vice-stiftsbefalingsmand i Aalborg Stift), i hvilken Stilling han 1696 var Kommissær i den thistedske Besættelsessag. Efter sin Fader havde Skeel arvet Halvdelen af Birkelse, hvis anden Halvpart han købte 1663; 1671 købte han Rævkærgaard og Halvdelen af Hammelmose ligesom 1681 Hjermeslevgaard, af hvilke Godser han 1696 oprettede Stamhuset Birkelse; tillige ejede han Dybvad og Knudseje. Han døde paa Birkelse 25. Nov. 1696.
  Person ID I0586  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 15 May 2011 

  Father Otte Skeel,   b. 29 Nov 1605, Riberhus Find all individuals with events at this location,   d. 26 May 1644, Gjorslev Gods Find all individuals with events at this location  (Age 38 years) 
  Mother Ide Lunge, (Dyre),   b. 1 Sep 1612, Ørum Find all individuals with events at this location,   d. 30 Oct 1671, Valbygaard i Hellested sogn Find all individuals with events at this location  (Age 59 years) 
  Married 29 Jan 1632  Viborg Find all individuals with events at this location 
  Family ID F0868  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Sophie Jørgensdatter Rosenkrantz,   b. 24 Nov 1642, Kjeldgaard Find all individuals with events at this location,   d. 19 May 1679, Birkelse Gods Find all individuals with events at this location  (Age 36 years) 
  Married 29 Sep 1663 
  Children 
   1. Ove Ottesen Skeel,   b. 1670,   d. 1723  (Age 53 years)
  Last Modified 9 Jan 2010 
  Family ID F1140  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Otte Skeel
  Otte Skeel
  Birkelse Gods
  Birkelse Gods
  Åby sogn, Kær herred, Aalborg amt.

  1656 holdt fru Sophie Steensdatter Brahe (gift med Jørgen Lunge, født 1577), der boede på Odden, skifte med sine arvin­ger. Hendes afdøde datter Margrethe Lunges søn, Mogens Christen­sen Skeel til Fussingø, fik den ene halvdel af Birkelse med gods, men mageskiftede straks sin part til sin moster Ide Lunge, enke efter Otte Albertsen Skeel til Katholm, og denne part overgik 1660 til hendes søn Otte Ottesen Skeel. Den anden halvpart af Birkelse kom ved skif­tet 1656 til fru Sophie Brahes datterdatter, Kirsten Bille (1627 - 1704), datter af Hans Bille til Junget. Hun havde 1640 arvet Rævkærgaard efter sin moder, og denne gård, som hun synes at have beboet som ugift, gjorde hun til hovedgård og lagde en del af Birkelse tidligere fæstegods under den og købte mere til, så den blev ret betydelig, skønt den i bygninger 1662 kun bestod af et stråtækt stuehus, en lade og et fæhus, alt af bindingsværk. Kirsten Bille ægtede 1662 Otte Christen­sen Skeel til Vallø, og 1663 solgte de deres halvdel af Birkelse, som med hovedgårdstakst, skove og bøndergods udgjorde 217 tdr. htk., til Ovennævnte Otte Ottesen Skeel, der jo i forvejen ejede den anden halvpart. Birkelses bygninger blev 1663 vurderet til 1.000 daler; størsteparten af Åby sogns vestre del hørte ikke til Birkelse, men var 1640 med Rævkærgaard kommet til Kirsten Bille. Da denne gårds tillig­gende lå op til Birkelse, idet kun Rye Å adskilte dem, var det af megen betydning for Otte Skeel at erhverve Rævkærgaard; derved blev han i stand til at udnytte hoveriet bedre, og 1668 købte han der­for denne gård med gods af sin fætter Otte Christensen Skeel. Rævkær­gaard var i 1664 sat til over 10 tdr. htk. og en udsæd af 18 tdr. byg, 28 tdr. havre samt høavl 200 læs. Birkelses gamle gods var hermed atter i det væsentlige samlet på én hånd og forblev det i de efterfølgende tider til 1850 - 60, da bøndergodset for en stor del afhændedes til arvefæste eller selveje. Otte Ottesen Skeel (født 1636) tog antagelig 1660 ophold på Birkelse, hvor hans hustru Sophie Rosenkrantz døde 1679. Han udvidede stadig Birkelses gods, og tid efter anden købte han adskillige andre større gårde, således 1677 Knudseje og ved samme tid Dybvad; 1681 Hjer­mitslevgaard og 1691 halvparten af Hammelmose. Sidstnævnte er­hvervelse voldte ham en del bryderi, og 1695 måtte han lade sit køb godkende af højesteret. Foruden disse godser købte Otte Skeel ad­skillige tiender samt Åby bro med broafgift og kro. Da han i efteråret 1696 blev svagelig og gerne ville se sit gods sik­ret for slægten Skeel, oprettede han ved erektionsbrev af 26. oktober 1696 stamhuset Birkelse, under hvilket henlagdes Birkelse, Rævkær­gaard, halvparten af Hammelmose og Hjermitslevgaard med deres underliggende fæstegods, møller, broer, skove, (Pajhede, Ovnstrup og Ulvskov), 7 kirketiender og 5 kongetiender. Knudseje og Dybvad kom ikke under stamhuset ; de blev ved hans testamente forlenet for livstid til hans broderdatter Ide Sophie Albertsdatter Skeel for den store kærlighed, hun havde vist ham i hans alderdom og svaghed. Hun var gift med Chr. Reedtz til Børglum Kloster, som 1689 gik fallit og slog sig på drik; de døde i yderste armod 1704. Otte Skeel døde på Birkelse 1696 og blev begravet i Frue kirke i Aalborg. Biskop Bircherod holdt ligtalen, og dagen efter holdt arvingerne en stor mid­dag for de fornemme gæster, der havde fulgt liget. Biskoppen og hu­stru var også med, og da de var gået, kom nogle af gæsterne i slags­mål, »da vinen regerede«. Ved opgørelsen af Skeels bo blev der 1697 optaget syn over Bir­kelses bygninger m. v. (Danske Slotte og Herregaarde)  EJERE

  1202 Vitskøl Kloster

  1390'erne Børglum bispestol

  1536 Kronen

  1540 Peder Ebbesen Galt

  1552 Anders Pedersen Galt

  1589 Niels Kaas

  1614 Jørgen Lunge

  1656 Mogens Skeel m. fl.

  1663 Otte Ottesen Skeel (eneejer)

  1815 S. P. Fr. Skeel

  1940 O. Skeel
  Birkelse Hovedgaard og Gods
  Birkelse Hovedgaard og Gods
  Åby sogn, Kær herred, Aalborg amt.

  Histories
  Erektionsbrev for Stamhuset Birkelse, Otte Skeel 1636 - 1696
  Erektionsbrev for Stamhuset Birkelse, Otte Skeel 1636 - 1696

 • Sources 
  1. [S4] Danmarks Adels Aarbog.

  2. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard