Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Axel Ottesen Brahe

Axel Ottesen Brahe[1, 2]

Male 1550 - 1616  (66 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Axel Ottesen Brahe 
  Born 28 May 1550  Knutstorp i Skåne Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Rigsraad 
  Possessions Til Elved 
  Died 14 Aug 1616  Dalum Kloster Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Brahe, Axel, 1550-1616, til Elved, Rigsraad. Han var en Søn af Otte B. (d. 1571) og fødtes 28. Maj 1550 paa Knudstrup.   Sin første Undervisning fik han i Aalborg, hvor Faderen var Lensmand, dernæst tjente han som Dreng hos Peder Bille til Svanholm, og endelig gjorde han Tjeneste hos forskjellige udenlandske Herrer, deriblandt Grev Johan af Nassau (Prinsen af Oraniens Broder) og Grev Günther af Schwarzburg, hvilken sidste gjorde ham væragtig. Han rejste nu hjem og udrustede sig her med et lille Følge, hvorpaa han atter gik i fremmed Tjeneste, nemlig hos den senere Kurfyrste af Brandenborg Joachim Frederik, hos hvem han blev nogle Aar. Endelig blev han 1574 Hofsinde hos den danske Konge, men opgav dog snart igjen denne Stilling. Rugaard i Fyn havde han i Pant 1579-96, men Gaarden befandtes ved Afleveringen at være i uforsvarlig Stand, og han fik derfor Befaling til af sine egne Midler at istandsætte den. Desuden var han Lensmand paa Gudum Kloster 1582-85, Odensegaard 1585-95 (det sidste Aar tillige paa St. Knuds Kloster i Odense), Helsingborg 1595-1602 og Dalum Kloster 1602-16 (og tillige over Strynø 1613-16). Ved den store Rigsraadsudnævnelse 1596 blev han Rigsraad, og i det han saaledes i de sidste 20 Aar af sit Liv havde Sæde i Kongens høje Raad, tilfaldt der ham mange Hverv. Saaledes sendtes han 1597 til Hven for at anstille Undersøgelser i Anledning af Bøndernes Klager over hans berømte Broder Tyge, til hvem han i øvrigt ikke synes at have staaet i noget uvenligt Forhold. Han var en af Kongens Broder Hertug Hans' Ledsagere paa dennes ulykkelige Bryllupsrejse til Rusland 1602, en Sendefærd, der varede et helt Aar. Medens Christian IV 1606 var i England, var A. B. blandt dem, hvem det særlig overdroges at have et vaagent Øje med den politiske Situation. Næste Aar fulgte han Kongen til Norge. Under Kalmarkrigen var han en af Krigskommissærerne og beklædte Stillingen som en Slags Statholder i de Skaanske Landskaber. Ligesom han tidligere havde deltaget i Møder med svenske Udsendinger, saaledes var han en af de 4 danske Fredskommissærer, der paa Grænsen førte de Underhandlinger, som endte med Fredslutningen i Knærød 1613. Han døde 14. Avg. 1616 paa Dalum Kloster og begravedes i Veflinge Kirke. Foruden Fædrenegaarden Elved i Fyn ejede A. B. Orebygaard paa Laaland som han arvede 1593, og Eskebjærg i Fyn, som han 1603 tilmageskiftede sig fra Kronen mod Katseløse paa Falster. I Odense og Kjøbenhavn havde han Ejendomme. -- 20. Avg. 1575 ægtede han Mette Gjøe, der da var i Dronning Sophies Jomfrukammer og var en Datter af Falk G. til Skjærsø og Ide Ulfstand. Hun døde allerede 15. Nov. 1584 paa Rugaard efter at have født ham 6 Børn. 22. Juni 1589 stod hans Bryllup med Kirsten Hardenberg, Datter af Erik H. til Mattrup og Anne Rønnov. Ogsaa hun havde været i Dronningens Jomfrukammer. Hun skjænkede sin Mand 4 Børn og døde 1639 som den sidste af sin Slægt her i Landet. Blandt A. B.s 10 Børn vare de ndfr. nævnte Otte (d. 1611) og Tyge (d. 1640).   Vedel Simonsen, Rugaards Hist. II, I, 35 ff.

  Person ID I0818  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 25 Aug 2008 

  Father Otte Tygesen Brahe,   b. 2 Oct 1518, Tosterup Malmöhus Len Find all individuals with events at this location,   d. 9 May 1571, Hälsingborg i Skåne Find all individuals with events at this location  (Age 52 years) 
  Mother Beate Clausdatter Bille,   b. 29 Apr 1526, Skarholt (Skarhult) i Skaane Find all individuals with events at this location,   d. 18 Oct 1605, Lundegaard Find all individuals with events at this location  (Age 79 years) 
  Married 23 Nov 1544 
  Family ID F0813  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Mette Falksdatter Gøye,   b. 1554,   d. 15 Nov 1584, Rugaard paa Fyn Find all individuals with events at this location  (Age 30 years) 
  Children 
  +1. Birgitte Axelsdatter Brahe,   b. 18 Sep 1576, Bollerup Find all individuals with events at this location,   d. 09 Sep 1619, Tureby Præstø Find all individuals with events at this location  (Age 42 years)
  +2. Sophie Axelsdatter Brahe,   b. 11 May 1578, Elvedgaard Veflinge Find all individuals with events at this location,   d. 21 Dec 1646, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 68 years)
   3. Otte Brahe,   b. 1579,   d. 1611  (Age 32 years)
   4. Falk Brahe,   b. 01 Nov 1581, Rugaard paa Fyn Find all individuals with events at this location,   d. 1625, England Find all individuals with events at this location  (Age 43 years)
  +5. Anne Axelsdatter Brahe,   b. 1583,   d. 1663, Bogense Find all individuals with events at this location  (Age 80 years)
  Last Modified 2 Mar 2008 
  Family ID F0816  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Kirsten Eriksdatter Hardenberg,   d. 1639 
  Married 1589 
  Children 
  +1. Mette Axelsdatter Brahe,   b. 1590, Odensegaard Find all individuals with events at this location,   d. 1622  (Age 32 years)
   2. Birgitte Brahe,   b. 18 Aug 1591, Odensegaard Find all individuals with events at this location,   d. 1653  (Age 61 years)
  +3. Tyge Axelsen Brahe,   b. 1593, Odensegaard Find all individuals with events at this location,   d. 1640  (Age 47 years)
  +4. Karen Axelsdatter Brahe,   b. 23 Apr 1598, Hälsingborg i Skåne Find all individuals with events at this location,   d. 16 Aug 1631, Odense Find all individuals with events at this location  (Age 33 years)
  Last Modified 20 Nov 2007 
  Family ID F0817  Group Sheet  |  Family Chart

 • Coats of Arms - Scandinavia
  Brahe coat of arms
  Brahe coat of arms

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.

  2. [S4] Danmarks Adels Aarbog.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard