Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Eiler Sivertsen Grubbe

Eiler Sivertsen Grubbe[1, 2]

Male 1532 - 1585  (53 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Eiler Sivertsen Grubbe 
  Born 28 Mar 1532  Lystrup Gods Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Rigskansler 
  Possessions Til Lystrup 
  Died 20 Nov 1585  Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location 
  Buried Kongsted Kirke Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Grubbe, Eiler, 1532-85, til Lystrup, Rigskansler, Søn af Sivert Grubbe (d. 1559) og Mette Ulfeldt (d. 1562), fødtes 28. Marts 1532 paa Fædrenegaarden Lystrup i Faxe Herred. Sin Undervisning fik han i Næstved, Roskilde og København, til sidst i Huse t hos den theologiske Professor Jens Sinning, efter hvis Død (1547) han tjente i Kancelliet som Dreng under sin Fætter Corfits Ulfeldt, den øverste Sekretær. Selv rykkede han op til en Sekretærplads, men da Prinsen (Frederik II) 1554 fik sit ege t lille Hof paa Malmøhus, blev E. Grubbe Sekretær hos ham og tjente ham som saadan til hans Tronbestigelse. Her ovre i Skaane fandt E. Grubbe sig en Brud i Else Bjørnsdatter Laxmand, og samtidig med sin Kroning lod den unge Konge deres Bryllup fejre i København (13. Avg. 1559). Efter at E. Grubbe nu for en kort Tid havde trukket sig tilbage til Privatlivet paa den skaanske Gaard Hofdal, som han havde faaet med sin Hustru, maatte han i Slutningen af 1560 overtage Stillingen som Rentemester.
   Hans første Hustru, Fru Else (f. 1543), døde 30. Maj 1575. Efter hendes Død ægtede han 15. (22.) Dec. 1577 Kirstine Lykke, en Datter af den bekjendte Hr. Jørgen Lykke til Overgaard. Hun blev senere gift med Niels Gyldenstierne til Bjørnsholm og døde, for anden Gang Enke, 1630. Af E. Grubbe's Sønner nævnes Jørgen og Sivert Grubbe i det følgende.
  Person ID I0863  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 9 Dec 2014 

  Father Sivert Nielsen Grubbe,   b. Alslevgaard Gods Præstø Find all individuals with events at this location,   d. 12 Feb 1559 
  Mother Mette Pallesdatter Ulfeldt,   b. Lystrup Gods Find all individuals with events at this location,   d. 12 May 1562 
  Family ID F1292  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Else Bjørnsdatter Laxmand,   b. 5 Jan 1543, Tommerup / Tomarp i Skaane Find all individuals with events at this location,   d. 30 May 1575, Lystrup Gods Find all individuals with events at this location  (Age 32 years) 
  Married 1559  Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location 
  Children 
   1. Mette Eilersdatter Grubbe,   d. 07 May 1587, Vognserup i Holbæk Amt Find all individuals with events at this location
  +2. Karen Eilersdatter Grubbe,   d. 26 Nov 1630, Vindinge Find all individuals with events at this location
  +3. Sivert Eilersen Grubbe,   b. 6 Mar 1566, Lystrup Gods Find all individuals with events at this location,   d. 27 Mar 1636  (Age 70 years)
  +4. Margrethe Eilersdatter Grubbe,   b. 29 Sep 1568, Lystrup Gods Find all individuals with events at this location,   d. 1654  (Age 85 years)
   5. Regitze Eilersdatter Grubbe,   b. 15 Sep 1572, Tryggevælde ved Præstø Find all individuals with events at this location,   d. 27 Jan 1636  (Age 63 years)
  Last Modified 25 Nov 2007 
  Family ID F1255  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Kirsten Jørgensdatter Lykke,   d. 1630, Kongsted Kirke Find all individuals with events at this location 
  Married 1577  Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location 
  Children 
  +1. Else Eilersdatter Grubbe,   d. 1628
  +2. Christian Grubbe,   b. 10 Jun 1579, Vordingborg Find all individuals with events at this location,   d. 1642  (Age 62 years)
  +3. Jørgen Grubbe,   b. 24 Jul 1584, Vordingborg Find all individuals with events at this location,   d. 22 Nov 1640, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 56 years)
  Last Modified 25 Nov 2007 
  Family ID F1291  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Lystrup
  Lystrup
  Kongsted sogn, Fakse herred, Præstø amt.

  Den første Grubbe på Lystrup var Sivert Nielsen Grubbe, der tilmageskiftede sig gården af sin svigermoder 1514. I de urolige refor­mationsår sad han som lensmand på Tryggevælde, og efter Greve­fejdens storme deltog han i det grundlæggende rigsmøde på Gammel­torv og medbeseglede den københavnske reces af 1536, men senere har han sikkert levet et roligt godsejerlav uden embeder eller forlenin­ger. Han værnede gårdens ret til Høslet og Sivskær på Nymøllesøen, og vi kan vel i det hele tænke os, at han har været sysselsat med dens drift og dens tilliggende. Endnu 1473 må Lystrup have været en min­dre hovedgård, som ifølge det nysnævnte skifte svarede 6 pund korn og 3 fjerdinger smør (omtrent det dobbelte af, hvad der ydedes af en enkelt af den medfølgende snes, over hele Sydsjælland spredte bøn­dergårde), og 1507 ejede Billerne fra nabogården Egede bøndergods i selve Lystrup by. Så sent som 1576 nævnes en bondegård, der synes at have ligget i Grubbernes Lystrup. Men efter dette år forekommer byen aldrig mere, hverken i lensregnskaber eller matrikler ; de senere Grubbers mageskifter med kronen omtaler i det hele kun et par gårde i sognet og gælder i de fleste tilfælde andre egne af Sydsjælland, og det ligger derfor nær at formode, at Lystrup allerede på reformations-tiden er vokset op til den størrelse, som den indtil de sidste menne­skealdre i hovedsagen har beholdt. Selve hovedgården opførtes i den gamle matrikel med godt 51 tdr. htk., senere med godt 40 tdr. htk. ager, eng og skovskyld, hvortil kom mølleskyld, tiender og 246 tdr. htk. bøndergods, således at totalsummen før Christian VIII's matrikel blev godt 336 tdr. htk. Noget helt sikkert er det dog umuligt at sige om ejendommens vækst og overgang til stordrift, lige så lidt som vi ved noget nøjere om det middelalderlige Lystrups bygninger. Hverken traditioner, mur­rester eller voldsteder giver os det mindste vink om deres udseende, og først på reformationstiden får Lystrups historie udtryk i sten og murværk. Det ældste synlige mindesmærke, der bringer os gårdens be­boere nærmere, er ligstenen over de Lystrup-Grubbers stamfader og stammoder, som efter deres død (1559 og 1562) begge kom til at hvile i sognekirken Kongsted. Man ser ham klædt i rustning med slagsværd og stridshammer, hende i enkedragt, og over deres hoveder læses, halvvejs udvisket, det troskyldige vers: »Vi levede Livet i Fryd og Gammen, og havde vore XVII Børn tilsammen«. Af denne talrige børneflok døde en søn i tyrkisk fangenskab, en anden forsvandt i udlandet, og det blev den yngste søn, der arvede fædrenegården og omskabte den i den skikkelse, den har beholdt til nutiden. Eiler Sivertsen Grubbe, som kom til verden på Lystrup 1532 og døde i København 1585, er en typisk repræsentant for renæssancetidens boglærde embedsadel. Han kom vel ikke som så mange af sine stands­fæller til at tilbringe en række ungdomsår på udenlandsrejser, og han nøjedes med skolegang i de danske byer, men siden steg han jævnt og normalt ad embedsstigen. (Danske Slotte og Herregaarde)  EJERE

  1403 Peter Olsen (Godov)

  1514 Sivert Nielsen Grubbe

  1717 Claus B. Beenfeldt

  1754 N. R. v. Holstein

  1828 J. C. Mylius

  1857 Chr. H. C. Moltke

  Coats of Arms - Scandinavia
  Grubbe coat of arms
  Grubbe coat of arms

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.

  2. [S4] Danmarks Adels Aarbog.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard