Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Andreas Henrik Stibolt

Andreas Henrik Stibolt[1, 2]

Male 1739 - 1821  (81 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Andreas Henrik Stibolt 
  Born 10 Jun 1739  Christiansø Bornholm Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Kommandørkaptajn 
  Died 5 Jun 1821  Rungsted Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Stibolt, Andreas Henrik, 1739-1821, Søofficer, Søn af Kommandørkapitajn og Kommandant paa Christiansø Caspar Henrik Stibolt (f. 3. Sept. 1692 d. 9. Marts 1779) og Cathrina f. v. Harrasoffski (f. 4. Avg. 1711 d. 24. Juni 1782), er født paa Christiansø 10. Maj 1739. Han var ikke Kadet og maa altsaa have faaet sin Uddannelse paa anden Maade, blev Sekondlieutenant i Marinen 1759, Premierlieutenant 1763, Kapitajnlieutenant 1770, Kapitajn 1776 og Kommandørkapitajn 1789. Efter nogle Togter i Eskadrerne ledsagede Stibolt 1765 Kapitajn F. C. Kaas paa dennes Sendelse til Marokko og fortsatte efter Hjemkomsten sin Uddannelse paa de aarlig udrustede Skibe. 1776 erholdt han Guldmedaillen pro meritis. 1777 naturaliseredes hans Fader med Descendenter som hørende til dansk Adel. 1781 blev han Ekvipagemester samt Medlem af Konstruktionskommissionen, 2 Aar senere Kammerherre, Paa dette Tidspunkt anvendtes S. ogsaa jævnlig i en Del Krigsretter, der nedsattes over Søofficerer, bl. a. den bekendte Ret over Kapitajn Chr. Schiønning (XV, 156); han var her det eneste Medlem, der rigtignok forgæves søgte at modarbejde den uretfærdig haarde Dom, denne Officer maatte lide. Stillingen som Ekvipagemester ombyttede han 1792 med Kadetchefsposten, hvilken han beklædte indtil 1797, afbrudt af et Togt med Orlogsskibet «Sjælland» 1794. 1797 kom det frem, at der under hans Virksomhed som Ekvipagemester var begaaet nogle Uordener ved Besigteisen af Mastetømmer. Stibolt blev i den Anledning stillet for en Generalkrigsret, der idømte ham 3 Maaneders Civilarrest. Efter at have udsonet denne Straf tog Stibolt sin Afsked og trak sig tilbage til sit Landsted Sømandshvile ved Rungsted, hvor han boede til 1808; fra 1809-11 ejede han Langholmgaard ved Frederiksborg; her fra flyttede han til København, hvor han døde 5. Juni 1821. Han var fra 1783 Medlem af det kongl. Landhusholdningsselskab og har som Kadetchef udarbejdet en Del Tegninger til Brug ved Undervisningen, stukne af Clemens; ligeledes optraadte han flere Gange som Forfatter af Taler og mindre Afhandlinger. Stibolt blev 8. Sept. 1773 gift med Christiane de Hemmer (f. 19. April 1755 d. 1. Sept. 1817), Datter af Plantageejer paa St. Croix Jens Peter de Hemmer (f. 1720 d. 1778) og Marie f. Marcoe (f. 1729 d. 1778).

   Erslew, Forf. Lex.
   Weilbach, Nyt Kunstnerlex.
   C. With.
  Person ID I10672  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 3 Dec 2014 

  Father Caspar Henrich Stibolt,   b. 3 Sep 1692, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 9 Mar 1779, Christiansø Bornholm Find all individuals with events at this location  (Age 86 years) 
  Mother Cathrine Harrasofsky de Arra,   b. 1709,   d. 24 Jun 1782, Christiansø Bornholm Find all individuals with events at this location  (Age 73 years) 
  Married 1727 
  Family ID F5334  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Christiane de Hemmer,   b. 19 Apr 1755, Saint Croix Danish West Indies Find all individuals with events at this location,   d. 01 Sep 1817, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 62 years) 
  Married 1773 
  Children 
   1. Jens Peter Stibolt,   b. 23 Sep 1774, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 21 Feb 1860, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 85 years)
  +2. Caspar Henrik Stibolt,   b. 11 Oct 1775, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 2 Feb 1850, Haderslev Find all individuals with events at this location  (Age 74 years)
   3. Cathrine Stibolt,   b. 22 Nov 1776, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 10 Jul 1832, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 55 years)
  +4. Marie Stibolt,   b. 15 Jan 1778, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 03 Sep 1821  (Age 43 years)
   5. Ernst Vilhelm Stibolt,   b. 11 Nov 1785, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 12 May 1832  (Age 46 years)
  +6. Michelle Elisabeth Charlotte Christiane Stibolt,   b. 10 Aug 1788, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 31 Dec 1861, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 73 years)
  +7. Johanne Tomine Stibolt,   b. 09 Sep 1792, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 02 Sep 1871  (Age 78 years)
  Last Modified 22 Feb 2010 
  Family ID F5336  Group Sheet  |  Family Chart

 • Coats of Arms - Scandinavia
  Stibolt coat of arms
  Stibolt coat of arms

 • Sources 
  1. [S4] Danmarks Adels Aarbog.

  2. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard