Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Sigvard Gabrielsen Akeleye

Sigvard Gabrielsen Akeleye[1, 2]

Male 1584 - 1659  (75 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Sigvard Gabrielsen Akeleye 
  Born 25 Mar 1584  Torkildstrup ved Maribo Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Viceadmiral 
  Possessions Til Krengerup og Kambo 
  Died 5 Aug 1659  Christiania/Kristiania Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Akeleye, Sigvard Gabrielsen, 1584-1659. Han er født paa Torkildstrup (Falster) 25. Marts 1584 og var en Søn af Landsdommeren sammesteds Gabriel Knudsen A. til Krængerup og Nordskov; Moderen var Helrad Jacobsdatter Sparre. 1609 nævnes han som Adelburs, og allerede 1611 forekommer han som Skibskapitajn eller Skibshøvedsmand, med hvilken første Titel han siden hyppig nævnes, i alle Fald lige til 1647; 1612 træffes han første Gang i Norge paa Udskrivning af Baadsmænd i Bergens og Stavanger Len. 1614 var han ansat som Lieutenant paa Elfsborg og synes kort efter at have bosat sig i Norge, hvor han o. 1617 blev gift første Gang med Else Galde, der i dette Aar afstod sin Sædegaard Nygaard i Glemminge Sogn til Kronen, mod at hun og hendes Mand erholdt Livsbrev paa Verne Kloster, Ingedals Skibsrede og Skjeberg Sogn, hvortil senere ogsaa Nygaard ses at være kommen, hvilken Gaard S. A. i Aaret 1647 forgjæves søgte at erholde tilbage ved Mageskifte fra Kronen. 1633 udnævntes han til Tolder og Sisemester paa Moss, i hvis Nærhed Sædegaarden Kambo ligger, som han havde kjøbt 1631, og som senere omtrent i et Aarhundrede tilhørte hans Efterkommere.
   Indtil denne Tid har han i Regelen været skrevet til Fædrenegaarden Krængerup, hvori han formentlig har været Medejer med nogle af sine mange Søskende. I Søtjenesten anvendes han lige til Midten af det 17. Aarhundrede; 1640 benævnes han Kommissarius søndenfjælds i Anledning af Opsynet med Defensionsskibene og 1645 ved en enkelt Lejlighed Viceadmiral. 1648 mødte han ved Frederik III?s Hylding i Christiania. Han var en i offentlige og private Hverv hyppig anvendt Mand som Medlem af Kommissioner og Slotslove, ved Skifter, Værgemaal osv., hvilket vistnok maa vidne om anerkjendt praktisk Dygtighed. Han døde sandsynligvis i Christiania i Avg. 1659, da han i Kirkebogen angives begraven sammesteds 27. Avg. dette Aar, og maa da sandsynligvis have været en Mand paa flere og 70 Aar.
   Gift 3 Gange,
   1. med Else Tønnesdatter Galde til Nygaard, Enke efter den tyske Adelsmand Eiler Weide v. Jasmund, hun synes død o. 1636;
   2. med Øllegaard Gerlofsdatter Nettelhorst, efter hvem der holdtes Skifte 1647;
   3. med Anne Ottesdatter Bildt af Næs, der overlevede ham til 1667. Kun i andet Ægteskab havde han Børn, og fra hans ældste Søn nedstammede den senere i Norge talrige Slægt Akeleye, der uddøde i Mandslinjen 1822. Han døde i Christiania 5. Avg. 1659.

   Molbech, Hist.-biogr. Saml. S. 133 f.
   Norske Rigsregistranter IV-IX.
   H. J. Huitfeldt-Kaas.
  Person ID I11132  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 13 Dec 2014 

  Father Gabriel Knudsen Akeleye,   d. 31 Jan 1608 
  Mother Helrad Jepsdatter Sparre,   d. 26 Nov 1611 
  Family ID F5574  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Else Tønnesdatter Galde,   d. 1647 
  Last Modified 24 Feb 2008 
  Family ID F6251  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Øllegaard Gerlofsdatter Nettelhorst,   d. 1647 
  Children 
  +1. Gabriel Sigvard Akeleye,   b. 1638,   d. 09 Feb 1677  (Age 39 years)
   2. Else Sigvardsdatter Akeleye,   b. 1638,   d. 1668  (Age 30 years)
  +3. Vibeke Sigvardsdatter Akeleye,   d. 1682
  Last Modified 6 Jun 2010 
  Family ID F5579  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 3 Anne Ottesdatter Bildt,   d. 1667 
  Last Modified 24 Feb 2008 
  Family ID F6242  Group Sheet  |  Family Chart

 • Coats of Arms - Scandinavia
  Akeleye coat of arms
  Akeleye coat of arms

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.

  2. [S4] Danmarks Adels Aarbog.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard