Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Hertug Knud Valdemarsen

Hertug Knud Valdemarsen[1]

Male - 1260

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Knud Valdemarsen 
  Title Hertug 
  Gender Male 
  Family line Skarsholm - Slægten 
  Possessions Hertug af Lolland, Blekinge og Estland.

  (Kilde: Danmarks Adels Aarbog) 
  Died 15 Oct 1260 
  Buried Skt. Bendts kirke i Ringsted Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Skarsholm Slægten-Valdemar Sejrs Linje.   Kong Valdemar Sejr havde med Hr. Esbern Snares Enke Helene, Hertug Guttorms Datter, to Børn:

   1.Knud, blev 1216 Hertug af Laaland, 1219 Hertug af Est­land, blev 1222-23 beleiret i Lyndanise af Esterne, 1227 for­drevet fra Estland, 1232 Hertug af Bleking, deltog 1246 i Oprøret mod Kong Erik Plovpenning, blev 1247 sat i Fæng­sel paa Stegehus, men blev Aaret efter befriet af Lybækkerne, stadfæstede 1250 sin Halvsøster Fru Ingeborgs Gaver til Sorø Kloster, hvortil han selv s. A. gav Gods i Sørninge, ombyttede atter sit blekingske Hertugdømme med Laaland, d. 15 Okt. 1260, begr. i Ringsted Kirke; g. m. Hedevig, Her­tug Svantepolk af Pommerns Datter. Børn:

   a.Erik, kaldes 1277 domicellus og beseglede da og 1280 sammen med domicellus Jacobus, førte 1279 Forsædet paa Sjællands Landsthing, 1283-84 Drost, 1284 Hertug af Søn­der-Halland, blev 1285 slaaet til Ridder af den svenske Konge, fik 1295 tilsikret sit Gods ved Forliget paa Hinds­gavl mellem den danske og den norske Konge, beseglede 1298 det de Norske givne Leide, var 1302 en af Kongens Forlovere overfor Rostockerne, d. 1304, begr. i Ringsted Kirke; g. m. Elisabeth, kaldes 1317 fordum Hertuginde af Halland, Hertug Eriks Enke, og gjorde da Mageskifte med Nicolaus Hjort. Søn:

   Barnim til Skarsholm (Skippinge H.), kaldes 1326 dom­icellus og beskyldtes for at have uddrevet Munkene af Knardrup Kloster, kaldes atter 1328 i et Vidne af Sjæl­lands Landsthing domicellus, nævnes efter Ridderne, men forrest blandt Væbnerne, var d. 1329, da hans Enke og Hr. Ingvar Hjort havde taget Knardrup Kloster i Besiddelse. Søn:

   Hr. Erik Barnumsen til Skarsholm, der 29 Juli 1341 gæstedes af Kong Valdemar Atterdag, beseglede 1343 Forliget i Helsingborg mellem Kongerne Valde­mar og Magnus, kaldes kun Ericus Barnamson, beseglede 1345 til Vitterlighed med Erik Hasenberg, betegnes 1354 som domicellus, men 1355 kun som Væb­ner, var 1359 Ridder og Vidne med Hr. Jakob Basse og 1360 nærværende hos Kongen paa Kalundborg Slot, var 1363 en af Forloverne for Frøken Inge­borgs Medgift, 1364 Høvedsmand paa Korsør Slot, 1365 nærværende ved Forliget med de hol­stenske Grever i Kolding, tilskjødede 1367 Fru Marine af Taastrup sin Hustrus mødrene Gods i Skaane og i Leire Herred, var d. 1369, idet Skifte efter ham blev holdt 7 Aug. s. A; g. m. Gjertrud Peders-datter Grubbe til Tybjerg (Tybjerg H.) og Horsetofte (Ringsted H.), som hun dog kun havde Livsbrev paa af Biskop Niels af Roskilde, kjøbte 1374 Gods i Englerup af Hr. Peder Ludvigsen (Eberstein), gav 1396 Gods i Svindinge til Sorø Kloster for sine Forfædres, sin Ægtefælles og sine Sønners Sjæle og sin egen Be­gængelse, pantsatte s. A. sit Gods i Allindemagle til sin Svoger Bent Bille for afholdte Bryllupsudgifter, da han ægtede hans (hendes) Datterdatter Ingerd Torberns­datter, levede endnu 1404, begr. i Sorø Kirke. Børn:

   (1 Knud Eriksen, nævnes 1369 paa Skiftet efter sin Fader.

   (2 Hr. Barnim Eriksen til Skarsholm og Ellinge (Ods H.), nævnes ligeledes 1369, var 1371 Ridder, beseglede 1377 Kong Olufs Haandfæstning, holdt 1378 Skifte med sin Hustrus Svoger Anders Jensen af Havnelev om Uglerup (Tudse H.) m. m. efter Peder Basse, trættede 1381 med Hartvig Bryske om Gods i Skippinge Herred, gjorde 1390 Mageskifte med Antvorskov Kloster, pantsatte 1399 Bjerre­gaard m. m. Gods i Bjerre Herred til Hr. Jens Es­kildsen, beskyldtes efter sin Død for at have ladet et Manddrab begaa, skal have været udpeget som Kongsemne, da Valdemarernes Mandsstamme paa Tronen var uddød, var d. 30 Marts 1401, som Slægtens sidste Mand; g. før 1378 m. Edel Ja­kobsdatter Basse, pantsatte 1408 sin fædrene Gaard Uglerup til sin Fætter Steen Basse, hvem hun 1423 solgte den, solgte 1408 Skarsholm til Dronning Margrethe og kvitterede 1410 for Kjøbesurnmen, fik 1420 for Livstid en Gaard i Hørby overladt af Hr. Iven Bryske. Datter:

   Johanne til Skarsholm, var d. 10 Juli 1408; g. m Hr. Hans Podebusk, der da afstod sin Hustrus Arv i Skarsholm til Dronningen (g. 1° m. N. N. Christiernsdatter Vendelbo, var d. 1401).

   (3 Kirstine til Skarsholm, som hun pantsatte til Bis­pen i Roskilde, 1407 solgte til Hr. Hans Podebusk, med hvem hun 1408 afhændede Gaarden til Dronnin­gen, solgte 1421 sit Gods i Allindemagle til Erke­bispen i Lund, der 1424 gav hende samme Gods i Leje, skjødede 1428 Lyngbygaard (Villands H.) til sin Dattersøn Peder Bille, levede 1432; g. 1° m. Hr. Torbern Pedersen (Galen) til Lyngbygaard, 2° før 1390 m. Hr. Gevert Bydelsbak, der 1390 fik Ellinge i Pant af sin Svigermoder, var d. 1401.

   (4 Erik Eriksen, nævnes i Skiftet efter Faderen 1369, var d. 1402, da hans Moder gav en efter ham arvet Gaard til Sorø Kloster, begr. i Sorø Kirke.

   b. Cecilie; g. m. en svensk Herremand Philippes N. N., halshugget 1251.

   e. Hr. Svantopolk Kriudsen til Viby, 1278 Høvedsmand paa Lødøse, Sverigs Riges Raad, Lagmand i Østergøt­land, bevidnede 1288 et Gavebrev fra Kong Magnus til St. Clare Kloster i Roskilde, gav 1298 Gods i Herteby til sin Datter Abbedissen i Wreta Kloster, gjorde 1300 sit Testa­mente, d. 1310, før 23 Nov., kaldes 1314 Svoger af Greve Henrik af Gleichen; g. m. Benedicte Hertug Sunes Datter. Børn:

   1) Ingegerd af Hendelø, levede 1310, grundede med sin Fader dominos Svantopolk, et Præbende i Linkøping Domkirke; g. m. Hr. Ma­thias Thyrnesen, levede 1315, var d. 1318.

   2) Catherine, Abbedisse i Wreta Kloster 1298, d. 1329.

   3) Knut Svantopolksen.

   4) lngrid, var trolovet med Hr. David Torstenson (Hak), men g 1° 1288 m. Folke Algotsen (Sture), 2° m. Johan Filipsen (Leijonørn), 3° m. Tunne Anundsen, hun kloster-gav sig og var 1335 Abbedisse i "Wreta Kloster, le­vede 1350, var d. 1360.

   2. En Datter, begr. i Falckenau.   Danmarks Adels Aarbog - 1916
  Person ID I11805  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 29 Sep 2012 

  Father Valdemar II. Sejr King of Denmark,   b. Abt. 1170,   d. 28 Mar 1241, Petersgaard Gods ved Vordingborg Find all individuals with events at this location  (Age ~ 71 years) 
  Mother Elena Guttormsdatter 
  Family ID F5933  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Hedevig Svantepolksdatter 
  Children 
  +1. Erik Knudsen Skarsholm, Hertug af Sønder Halland,   d. 1304
  Last Modified 2 Feb 2008 
  Family ID F5935  Group Sheet  |  Family Chart

 • Coats of Arms - Scandinavia
  Skarsholm coat of arms
  Skarsholm coat of arms
  Greverne (Hertug) af Halland - Danmarks Adels Aarbog.

 • Sources 
  1. [S4] Danmarks Adels Aarbog.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard