Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Niels Frederik Schlegel

Niels Frederik Schlegel[1]

Male 1824 - 1891  (66 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Niels Frederik Schlegel 
  Born 9 Oct 1824  Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Died 3 Mar 1891  Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Schlegel, Niels Frederik, 1824-91, Justitiarius i Overretten, blev født i København 9. Okt. 1824 og var Søn af Major, Stadskonduktør i København Carl Frederik Adolf Schlegel (1792–1853) og Ane Dorthea Olsen (1822-1904). Han blev Student fra det v. Westenske Institut 1842, juridisk Kandidat 1848 og arbejdede fra 1849 som Volontær i Justitsministeriet, hvor han 1852 avancerede til Kancellist; s. A. tog han den slesvigske juridiske Examen. 1854 udnævntes han til Protokolsekretær i Højesteret, 1860 til Assessor i Landsover- samt Hof-og Stadsretten, 1872 efter Kleins Afgang til Formand for Sø- og Handelsretten i København og 1880 til Justitiarius for Landsover- samt Hof- og Stadsretten. I denne Stilling døde han 3. Marts 1891. 1884 havde han faaet Kommandørkorset af 2. Grad, 1888 af 1. Grad. 12. Maj 1853 ægtede han Regitze Sophie Skeel, Datter af Kapitajn Christian Skeel og Maren Dorthea f. Jacobsen, Schlegel var i Besiddelse af en ualmindelig Arbejdskraft og røgtede med Dygtighed og varm Interesse ved Siden af sin Embedsvirksomhed en Mængde offentlige Hverv. Saaledes var han fra 1870 til sin Død Formand for Frederiksberg Kommunalbestyrelse, hvor han indlagde sig store Fortjenester, fra 1871-86 Censor ved de juridiske Examiner, fra 1873 Formand for Dispachørkommissionen og fra 1874 Medlem af Landstinget, hvor han vandt Stilling som en af Højrepartiets Førere. End videre var han bl. A. fra 1869 Medlem af Administrationen for det Skeelske Fideikommis, fra 1871 som Stifter af Foreningen for Alderdomsfriboliger Formand for denne, fra 1875 Medlem af Overbestyrelsen for Opdragelsesanstalterne paa Flakkebjerg og Landerupgaard og af Bestyrelsen for Kong Frederik VII's Stiftelse for fattige Fruentimmer af Arbejdsklassen, fra 1879 af Bestyrelsen for Kreditkassen for Husejere i København og fra 1880 af Bestyrelsen for det kongl. oktroierede almindelige Brandassurancekompagni. Af Skrifter udgav han foruden mindre Afhandlinger den særdeles nyttige Samling af Højesteretsdomme fra 1818-56, ved hvilke underordnede Retters Domme i civile Sager ere stadfæstede in terminis (1861-64), og «Skifteretten efter den danske Lovgivning» (1868), et Arbejde af stor praktisk Betydning, indtil emnet i 1872 og 1874 blev undergivet ny Lovordning. Et Hovedtræk i Schlegels Karakter var en energisk Optimisme. Det var med lyst Blik paa Livet og Menneskene og med den Styrke, dette giver, at han lagde al sin Evne og Flid i de ham betroede offentlige Hverv og privat udviste en usædvanlig Hjælpsomhed i Raad og Daad.

   Illustr. Tid. XXXII, Nr. 24.
   Wulff, Den danske Rigsdag.
   Jul Lassen.
  Person ID I1198  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 22 Nov 2014 

  Family Regitze Sophie Skeel,   b. 03 Sep 1827, Vordingborg Find all individuals with events at this location,   d. 02 Jul 1917  (Age 89 years) 
  Married 1853 
  Children 
   1. Anna Marie Dorothea Schlegel,   b. 15 Apr 1854,   d. 8 Jan 1930  (Age 75 years)
   2. Carl Frederik Adolph Schlegel,   b. 6 Jul 1855,   d. 11 Nov 1911  (Age 56 years)
  Last Modified 19 Nov 2010 
  Family ID F1431  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Niels Frederik Schlegel
  Niels Frederik Schlegel

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard