Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Wilhelm Sophus Andreas von Rosen

Wilhelm Sophus Andreas von Rosen

Male 1820 - 1866  (46 years)

Personal Information    |    Media    |    All

 • Name Wilhelm Sophus Andreas von Rosen 
  Born 15 May 1820  Schleswig-Holstein Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Died 17 Jul 1866  Saint Croix Danish West Indies Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Læge, Han blev 1836 Student ved Sorø Akademi, studerede derpaa Lægevidenskab ved Universitetet og gav allerede som ung Student Vidnesbyrd om gode litterære Evner ved et velskrevet, udførligt Indlæg om Sorø Akademis Mangler i «Fædrelandet» (1842). Denne Egenskab viste han sig snart efter i Besiddelse af paa et større Omraade, da han, efter i nogle Aar at have været Kandidat paa Almindeligt Hospital og i 1844 at have taget Lægeexamen, som 1. Underlæge deltog i «Galatheas» Jordomsejling (1845-47) og blev Steen Billes tilforordnede Medhjælper ved Udarbejdelsen af den omfattende Rejseberetning, hvilken Rosen end videre udgav forkortet i tysk Oversættelse ([852) og i selvstændig Bearbejdelse paa Dansk (1853). Under Krigen 1848-50 fungerede han som Overskibslæge og overtog 1851 efter Hjaltelin Posten som Læge ved Klampenborg Vandkur-, Brønd- og Søbadeanstalt. Hans noget stridbare Temperament, der allerede 1853 indviklede ham i en heftig Strid med Taarbæks Fiskere i Anledning af Kvaksalverkure mod Koleraen, beredte ham i denne hans nye Stilling mange Vanskeligheder med Aktieselskabet, navnlig da Anstalten ikke kunde trives og give Overskud; en kort Tid var han selv Formand i Bestyrelsen, men 1859 fratraadte han hele sin Stilling ved Anstalten og kom samtidig i Proces med Aktieselskabet. S. A. erhvervede han sig Doktorgraden ved en overordentlig dygtig og indholdsrig Afhandling: «Om Afkommet af syfilitiske og om Genesen af den medfødte Syfilis; med en Indledning om Begrebet Syfilis». En kort Tid virkede han som privat praktiserende Læge i København og i Taarbæk, indtil han 1861 blev Distriktslæge i København. Ved denne Tid havde han imidlertid som ivrig Helstatsmand kastet sig ind i Politikken, og 1861 stillede han sig og valgtes til Folketingsmand i Lyngby. I 3 Sessioner sad han nu i Tinget, hvor han først søgte at danne en Gruppe «uafhængige», men efterhaanden sluttede sig til det Tscherningske Venstre og optraadte med voxende Heftighed mod den national-liberale Ejderpolitik. 1864 opnaaede han ikke Genvalg, men kom 1865 ind i Rigsraadets Folketing, valgt for Sorø, og fortsatte for øvrigt Kampen mod National-Liberalismen i Bladartikler og Brochurer, hvorfor han ogsaa sattes i Band af den herskende københavnske Presse. 1864 blev han saa stærkt injurieret i « Dagbladet», at han anlagde Sag mod Redaktøren. 1864 udgav han anonymt i Wien et tysk Skrift: «Die schleswig-holsteinische u. die dänisch-deutsche Frage», hvori han hævder Danmarks Ret, men samtidig fremsætter de heftigste Angreb paa det Hallske Ministerium. 1863 udgav han et lille historisk orienterende Skrift: «Grækenland siden dets Befrielse og Prins Vilhelm som Grækernes Konge». I disse Kampaar blev hans Helbred mere og mere nedbrudt af en Lungelidelse, og i en haabløs sygelig og i det hele desolat Tilstand modtog han 1866 Udnævnelse til Hospitals- og Arresthuslæge paa St. Croix og Fattiglæge i Christianssted. 6 Uger efter hans Ankomst til Vestindien indtraf hans Død, 17. Juli 1866. 1861 havde han ægtet Marie Cathinka Emma Fabricius, Datter af Oberstlieutenant Christoph Heinrich Ditlev Fabricius og født i Athen 20. Febr. 1837. Efter sin Mands Død kastede hun sig i Wien over Sygeplejen baade praktisk og litterært, støttet af Professor Billroth, virkede ved Lasaretter under den russisk-tyrkiske Krig og har senere haft Ansættelse ved civile Hospitaler i Orienten. 1883 udgav hun i København en varmt skreven Brochure om Børneopdragelse.

   Smith og Bladt, Den danske Lægestand, 4. Udg.
   Erslew, Forf. Lex.
   Ugeskr. f. Læger 3. R. II, 159.
  Person ID I1238  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 10 Dec 2014 

  Father Conrad Adam Johann von Rosen,   b. 1 Dec 1783, Plön Schleswig-Holstein Find all individuals with events at this location,   d. 26 Apr 1826, Rendsburg Schleswig-Holstein Find all individuals with events at this location  (Age 42 years) 
  Mother Birgitte Catharine de Fisker,   b. 1 Jun 1791, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 7 Mar 1831, Plön Schleswig-Holstein Find all individuals with events at this location  (Age 39 years) 
  Married 1811 
  Family ID F11318  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Marie Cathinka Emma Fabricius,   b. 20 Feb 1837, Athen Find all individuals with events at this location 
  Married 1861 
  Last Modified 28 Mar 2014 
  Family ID F668  Group Sheet  |  Family Chart

 • Coats of Arms - Scandinavia
  Rosen coat of arms
  Rosen coat of arms
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard