Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Greve Ulrich Wilhelm de Roepstorff

Greve Ulrich Wilhelm de Roepstorff[1, 2]

Male 1729 - 1821  (91 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Ulrich Wilhelm de Roepstorff 
  Title Greve 
  Born 12 Jul 1729 
  Gender Male 
  Profession Generalguvernør i Dansk Vestindien (Governor of St. Thomas and St. John) Gehejmeraad 
  Possessions Til Grevskabet Roepstorff 
  Died 2 Apr 1821  Einsiedelsborg / Egebjerggaard Fyn Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • de Roepstorff, Ulrich Wilhelm Greve, o.1730-1821, Generalgouvernør, var en Søn af Oberstlieutenant Christian Frederik de Roepstorff (f. 1689 d. 1741) og Christiane Marie f. v. Røbern (f. 1703 d. 1775) og fødtes vistnok 12. Juni 1730. Opdragen til Søofficer blev han 1741 Kadet og avancerede 1763 til Kapitajnlieutenant, men udgik Aaret efter af Etaten, da han udnævntes til Kommandant paa St. Thomas og St. Jan og fik Rang med Oberstlieutenanter. 1765 tog han til Vestindien, men blev 1767 hjemkaldt paa Grund af Stridigheder med og Insubordination mod Generalgouvernøren P. Clausen (III, 632), og da det vestindisk-guineiske Rente- og Generaltoldkamrner befrygtede, at han ikke egnede sig til atter at udsendes i nogen underordnet Stilling, blev han afskediget med Pension 1770. Under Struensees Regimente havde han den Tilfredsstillelse at afløse sin gamle Modstander Clausen som Generalgouvernør, men maatte i 1773 allerede atter vige Pladsen for ham. Hermed var R.s Embedsbane afbrudt; dog fik han 1783 igjen paa Statens Vegne med de vestindiske Forhold at gjøre som Medlem af Kommissionen til at undersøge Slavernes og deres Herrers Forhold til hverandre. R. slog sig senere ned paa Fyn, hvor han blev en af Landets betydeligste Godsejere. I 1784 kjøbte han Hovedgaarden Østergaard i Munkebo Sogn, senere hele 2 Baronier, Einsiedelsborg og Kjørup, hvoraf han ved endnu at tilføje 200000 Rdl. i Bankfonds 4. April 1810 fik oprettet Grevskabet Roepstorff, hvorhos han og Søstersønnen Chr. A. v. Petersdorff, til Fordel for hvem Grevskabet erigeredes, 12. Juni 1810 optoges i Grevestanden. R. anlagde et Sukkerraffinaderi i Odense, betænkte af sine rige Midler adskillige velgjørende Stiftelser og stiftede det store Roepstorffske Familielegat ved aarlige Pengetilskud (fra Grevskabet) lige til Aar 1900. Han døde 2. April 1821, ugift, paa Einsiedelsborg, agtet i Omegnen paa Grund af sin Godgjørenhed. R. udgav flere smaa Piecer, der foruden at rumme adskillige excentriske Indfald belyse hans patriotiske Sindelag og Interesse for en gavnlig og velgjørende Anbringelse af hans Kapitaler. I 1818 blev han udnævnt til Gehejmeraad.

   Thaarup, Fædrenelandsk Nekrolog 1821-26 S. 79 ff.
   Høst, Efterretn. om Øen St. Thomas S. 156 ff.
   Nyerup, Lit. Lex.
   G. L. Grove.
  Person ID I14194  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 13 Dec 2014 

  Father Christian Frederik de Roepstorff,   b. 27 Oct 1689, Flensburg Find all individuals with events at this location,   d. 17 Mar 1741, Jylland Find all individuals with events at this location  (Age 51 years) 
  Mother Christiane Marie von Röbern,   b. 13 Jul 1703,   d. 08 Feb 1775, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 71 years) 
  Family ID F7228  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Ulrich Wilhelm Roepstorff
  Ulrich Wilhelm Roepstorff

  Coats of Arms - Scandinavia
  Roepstorff coat of arms
  Roepstorff coat of arms

 • Sources 
  1. [S4] Danmarks Adels Aarbog.

  2. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard