Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Michael von Numsen[1]

Male 1686 - 1757  (71 years)


Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Michael von Numsen 
  Born 28 Mar 1686 
  Gender Male 
  Profession Gehejmeraad, Feltmarskal 
  Died 7 Sep 1757 
  Notes 
  • Numsen, Michael, 1686-1757, Officer, Overkrigssekretær, Søn af den foregaaende, født 28. Marts 1686. 1701, altsaa kun 15 Aar gammel, blev han Kornet ved Faderens Rytterregiment (2. sjællandske) ved Hjælpetropperne i Holland, 1703 Lieutenant, 1706 Kapitajn ved Württemberg-Oels' Dragonregiment, 1712 Ritmester ved Livgarden til Hest, 1717 virkelig Major og karakt. Oberstlieutenant af Garden samt karakt. Oberst af Kavalleriet, 1723 Chef for 3. jyske Rytterregiment, 1728 Generalmajor, 1731 Ridder af Danebrog, 1735 Generallieutenant. Ved Løvenørns Død 1740 valgte Christian VI Numsen til hans Efterfølger som Overkrigssekretær for Hæren. Numsen synes i det hele at have været en Mand med baade humane og forstandige Ideer, men at have savnet Kraft og Overlegenhed til at gennemføre disse under de ofte ret vanskelige Forhold, hvorunder han arbejdede. Det kan saaledes nævnes, at han, da der af Hensyn til Landboforholdene ønskedes en Skærpelse af Stavnsbaandet, var imod en saadan Forholdsregel, som alligevel blev indført. I Numsens Embedstid udkom en Bestemmelse om, at det overhaandtagende Køb og Salg af Officerspladser fremtidig ikke vilde blive tilladt, men til Trods herfor mærkede man i Virkeligheden ikke synderlig til, at Forholdet bedredes. I sin Helhed betegner derfor N.s 6aarige Embedstid snarest Begyndelsen til den Dekadence i vort Hærvæsen, som først endte, da Saint-Germain 1763 kom til Roret. Allerede inden Christian VI's Død skal det have været bestemt, at Numsen skulde fratræde som Overkrigssekretær; strax efter Tronskiftet blev han afløst af Chr. Lerche (X, 220). Ved sin Afgang udnævntes Numsen dog til virkelig General, og han modtog ogsaa senere mange Naadesbevisninger: 1748 blev han Ridder af Elefanten, 1750 af l'union parfaite og s. A. Kommandant i København, 1752 fik han Rang med Gehejmeraader i Konseillet, 1756 Titel af Feltmarskal. Han døde 7. Sept. 1757. Numsen havde 8. Marts 1725 ægtet Margrethe Marie Thomasine Ingenhaeff (f. 8. Marts 1705), Datter af Generalmajor J. P. I. (VIII, 296). Hun spillede ogsaa som Enke en betydelig Rolle i Hofkredsene og gik for at have megen Indflydelse paa højere Steder, men omtales i øvrigt ikke altid paa bedste Maade. 1753 blev hun dekoreret med l'union parfaite. Strax efter Caroline Mathildes Fængsling i Jan. 1772 blev Fru N. Overhofmesterinde for den 4aarige Kronprins Frederik, hvis Kærlighed hun forstod at vinde (Prinsen kaldte hende for «Mutter»), saa at de 1 1/2 Aar, i hvilke hun var knyttet til ham, kom til at staa som Lyspunktet i hans Barndomstid. I Sept. 1773 fjernedes Fru N. fra denne Stilling, efter Sigende fordi hun var indviklet i nogle Intriger mod Enkedronningen og hendes Parti. Hun udnævntes samtidig til Dekanesse for Vallø Stift og døde 8. Okt. 1776 paa Løvenborg.   H. W. Harbou.
  Person ID I14424  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 10 Sep 2011 

  Father Mathias von Numsen,   b. 1648, Skåne Find all individuals with events at this location,   d. 17 Apr 1731  (Age 83 years) 
  Mother Marie Olesdatter Worm,   d. 1715, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location 
  Married 1680 
  Family ID F7666  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Margrethe Marie Thomasine von Ingenhaeff,   b. 8 Mar 1705,   d. 8 Oct 1776, Løvenborg Gods Find all individuals with events at this location  (Age 71 years) 
  Married 1725 
  Children 
  +1. Magdalene Charlotte Hedevig von Numsen,   b. 27 Feb 1731, Hammer i Vrads herred Find all individuals with events at this location,   d. 6 May 1796, Løvenborg Gods Find all individuals with events at this location  (Age 65 years)
  +2. Maria von Numsen,   b. 18 Sep 1733,   d. 4 May 1765, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 31 years)
  +3. Frederik von Numsen,   b. 21 Feb 1737, Vejle Find all individuals with events at this location,   d. 1802, Russia Find all individuals with events at this location  (Age 64 years)
   4. Christian Frederik von Numsen,   b. 11 Apr 1741, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 26 Nov 1811, Helsingør Find all individuals with events at this location  (Age 70 years)
   5. Benedicte Øllegaard Margrethe von Numsen,   b. 4 Jul 1742,   d. 24 May 1809  (Age 66 years)
  Last Modified 28 Sep 2008 
  Family ID F7337  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Michael von Numsen
  Michael von Numsen

  Coats of Arms - Scandinavia
  Numsen coat of arms
  Numsen coat of arms

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard