Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Johan Henrik Desmercières

Johan Henrik Desmercières[1, 2]

Male 1687 - 1778  (91 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Johan Henrik Desmercières 
  Born 1687 
  Gender Male 
  Profession Geheimekonferensraad 
  Possessions Til Warleberg og Quarnbek 
  Died 15 Mar 1778 
  Notes 
  • Desmercières, Johan Henrik, 1687-1778, Kollegiedeputeret, var Søn af J. H. Huguetan, Greve af Gyldensteen, og en Modehandlerinde i Paris (8. Maj 1687), hvem Huguetan havde til Elskerinde. Faderen erkendte ham som sin Søn, og medens han, der endnu ikke havde noget med Danmark at gøre, fortsatte et æventyrlig omflakkende Liv, lod han Sønnen i Paris uddanne sig til Handelsmand. Den unge D. flyttede senere til Berlin og vandt her Frederik Vilhelm I's Yndest, saa han gjorde ham til Kammerherre. Men snart fandt han det heldigst at prøve sin Lykke i Danmark, hvor hans Fader havde begyndt at spille en ret betydelig Rolle. Forsøget lykkedes, han tildrog sig Opmærksomhed som duelig Finansmand, og efter at han 1727 var bleven Konferensraad, fik han (1736) Sæde som Deputeret i det nystiftede General-Landøkonomi- og Kommercekollegium, i hvilket han forblev indtil 1768, siden 1766 som Præses. Han havde her stor Del i Oprettelsen af Banken i København (1736 og 1737). Ogsaa blev han Præsident i det kongelige afrikanske Kompagni. Da samtidig Godsejerstillingen faldt i hans Smag, købte han Godserne Warleberg og Quarnbek i Slesvig og Holsten, hvortil han senere føjede Godset Rathmansdorf. Særlige Fortjenester fra hans Side har man ondt ved at paavise; men han forstod at bane sig Vejen højt til Vejrs i Rang og Værdigheder. Efter at han 1736 var bleven Danebrogsridder, blev han 1745 Gehejmeraad og 1755 Gehejmekonferensraad. Nu stod kun én Ærestitel tilbage, det var at blive Elefantridder. For at han, Pariser-Modehandlerindens Søn, skulde kunne naa det, gjaldt et fornemt Giftermaal for nødvendigt, og et saadant havde han ogsaa naaet, i det han 25. Juni 1751 var bleven gift med Elisabeth Sophie Komtesse Friis. Det blaa Baand udeblev da ej heller, han fik det 1768. Endelig blev han 22. Febr. 1776 naturaliseret som dansk Adelsmand. Han døde uden at efterlade sig Børn 15. Marts 1778. Ved Siden af denne Embedsløbebane, der ikke frembyder anden Interesse end at være et Bidrag til at vise, hvorledes Udlændinger, selv af tvivlsomt rent Blod, kunde avancere under Enevælden, var det et kendt Træk hos D., at han var overordentlig ivrig for den franske reformerte Menigheds Vel her i København. Som han efterlod den flere Legater, saaledes var han i mange Aar virksom som en af Menighedens Ældste, endog i den Grad, at han ikke holdt sig for at være for fornem til om Søndagen at forrette en simpel Kirkeforstanders Tjeneste ved at staa ved Kirkedøren med Tallerkenen i Haanden. At denne kun passede lidet til det blaa Baand, han bar, brød han sig ikke om.

   Minerva 1805, 1. Kvartal.
   E. Holm.
  Person ID I14779  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 23 Dec 2014 

  Father Jean Henri Huguetan Gyldensteen,   b. 1665, Lyon France Find all individuals with events at this location,   d. 14 Jun 1749, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 84 years) 
  Family ID F10355  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Elisabeth Sophie Friis, (Frijs),   b. 01 May 1714,   d. 18 Jun 1799  (Age 85 years) 
  Married 1751 
  Last Modified 10 Oct 2008 
  Family ID F7524  Group Sheet  |  Family Chart

 • Coats of Arms - Scandinavia
  Desmercières coat of arms
  Desmercières coat of arms

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.

  2. [S4] Danmarks Adels Aarbog.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard