Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Baron Herman Severin Løvenskiold

Baron Herman Severin Løvenskiold[1, 2]

Male 1815 - 1870  (55 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Herman Severin Løvenskiold 
  Title Baron 
  Born 30 Jul 1815  Holden Jernværk Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Komponist, Organist ved Christiansborg Slotskirke 
  Died 5 Dec 1870  Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Løvenskiold, Herman Severin Baron, 1815-70, Komponist, er Søn af Overjægermester Eggert Christopher Frederik Baron Løvenskiold og fødtes paa Holden Jærnværk i Norge 30. Juli 1815, men kom i 1829 med Forældrene til Danmark. Allerede i en meget ung Alder viste han en fremtrædende musikalsk Begavelse, hvorfor hans Fader, der oprindelig havde ønsket, han skulde gaa den militære Vej, opgav denne Plan for at lade ham følge sin naturlige Tilbøjelighed. Sin første Undervisning i Musik fik han af sin begavede Moder, der lærte ham Klaverspil; senere blev navnlig P. C. Krossing hans Lærer, bl. a. i Musiktheori. Men ogsaa flere af den Tids store Musikere, som Weyse og Kuhlau, hvilken sidste en Tid kom meget i det Løvenskioldske Hus, have interesseret sig for det unge, lovende Talent; Kuhlau skal have udtalt: «Er wird uns einst alle zu Schande machen». Løvenskiold begyndte tidlig at optræde som Komponist baade af instrumentale og vokale Sager, og i 1836 opførtes paa det kongl. Theater hans første større Arbejde, Balletten «Sylfiden» af Bournonville, hvis livlige og virkningsfulde Musik med sin indtagende Melodirigdom strax gjorde megen Lykke, og som er det af hans Arbejder, der har holdt sig længst paa vor Scene, skjønt der fra et strængere musikalsk Standpunkt ikke uden Grund bebrejdedes det forskjellige tekniske Mangler og en vis Stræben efter Effekt, Svagheder, som i det hele taget mere eller mindre have klæbet ved L.s Kompositionsvirksomhed. Hans næste Arbejde, Syngestykket «Sara» (opført 1839), stod dog i teknisk Henseende ubetinget over Forgængeren og fandt ligeledes ved sin Fantasirigdom og Melodifylde god Modtagelse hos Publikum; men den uheldige Omstændighed, at han havde skrevet Titelrollen for Fru Heiberg, og at denne trods den Behændighed, hvormed han havde indrettet Partiet for hende, ikke kunde taale Anstrængelsen ved Udførelsen deraf, bevirkede, at Stykket snart henlagdes. Allerede inden Opførelsen af «Sara» var L. i 1838 med kongelig Understøttelse rejst udenlands. Paa denne Rejse opholdt han sig omtrent et Aar i Wien, hvor han studerede Musiktheori under den bekjendte Seyfrieds Vejledning, men besøgte ogsaa Italien og var nogen Tid i Leipzig, hvor Schumann og Mendelssohn fattede levende Interesse for ham, og hvor han fik Tilbud om at blive, hvilken Opfordring han dog af Kjærlighed til Fædrelandet, men maaske næppe til Gavn for sin Kunst, ikke vilde følge. Hjemkommen 1841 rejste han endnu samme Aar igjen bort og opholdt sig en Vinter i St. Petersborg, og først i 1842 tog han atter fast Ophold i Kjøbenhavn. Ved sin Hjemkomst 1841 blev han udnævnt til kongl. dansk Kammermusikus. Hans næste større Arbejde, Musikken til Eventyrkomedien «Hulen i Kullafjæld» (opført 1841), er for en væsentlig Del skrevet under Rejsen; det udmærkede sig ved de samme Fortrin som de tidligere og vidnede tillige heldig om, at hans Talent var modnet, men da Texten var temmelig udramatisk, gik det hurtig af Repertoiret, og det samme skete med hans følgende Arbejder, Syngestykket «Dagen før Slaget ved Marengo» (1843), Dramet «Konning Volmer og Havfruen» (1846), Balletten «Den nye Penelope» (1847) og Syngestykket «Ildprøven» (1848). Hans sidste dramatiske Komposition, Operaen «Turandot», opførtes 1854; den opnaaede kun 2 Forestillinger. Naar undtages den fortrinlige og storslaaede Ouverture, syntes der i dette Arbejde at kunne spores en vis Svækkelse, som dog muligen, i alt Fald for en Del, kan have haft sin Grund i den daarlige Text. Efter at Løvenskiold 6. Sept. 1851 var bleven ansat som Hoforganist ved Christiansborg Slotskirke, ægtede han 16. Jan. 1853 Anna Elisabeth Fabritius (f. 1820 d. 1864), Datter af Guldsmed J. L. F. Skjønt ung endnu, trak han sig mere og mere tilbage fra al offentlig Komponistvirksomhed. De Skuffelser, han havde lidt, havde fremkaldt en Bitterhed i hans ellers elskværdige Sind, der først forsvandt, da han helt resignerede. I 1859 udførtes i Musikforeningen en Klaverkvartet af ham og i 1863 hans yndefulde og mærkelig friske Koncertouverture «Fra Skoven ved Furesø», et af hans sidste og bedste Arbejder. I sine sidste Aar led han af tiltagende Svagelighed og døde 5. Dec. 1870.

   Erslew, Forf. Lex. Schytte, Musik-lex.
   G. St. Bricka.
  Person ID I14791  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 20 Dec 2014 

  Father Eggert Christoffer Frederik Løvenskiold,   b. 05 Jul 1788, Vognserup i Holbæk Amt Find all individuals with events at this location,   d. 04 Feb 1861, Frederiksberg Find all individuals with events at this location  (Age 72 years) 
  Mother Margarethe Frederikke Sophie Løvenskiold,   b. 16 Jan 1785, Porsgrunn i Norge Find all individuals with events at this location,   d. 02 Jun 1876, Frederiksberg Find all individuals with events at this location  (Age 91 years) 
  Married 1812 
  Family ID F7305  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Anne Elisabeth Fabritius,   b. 24 Feb 1820, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 01 Feb 1864, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 43 years) 
  Married 1853 
  Last Modified 10 Oct 2008 
  Family ID F7531  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Herman Løvenskiold
  Herman Løvenskiold

 • Sources 
  1. [S4] Danmarks Adels Aarbog.

  2. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard