Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Baron Charles Joseph August Selby

Baron Charles Joseph August Selby[1, 2]

Male 1755 - 1823  (67 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Charles Joseph August Selby 
  Title Baron 
  Born 24 Oct 1755  Biddlestone in Northumberland Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Kammerherre, Generalkrigskommissær 
  Possessions Til Ourupgaard, Bækkeskov, Bredeshauge, Sparresholm og Gyldenstein 
  Died 15 Mar 1823  Güldenstein in Holstein Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Selby, Charles August Baron, 1755-1823, Handelsmand og Godsejer, er født 24. Okt. 1755 paa Biddlestone i Northumberland, som ejedes af Faderen, Thomas Selby. (d. 1787); Moderen var Eleanor f. Tuite. Selby blev opdraget i en katholsk Undervisningsanstalt i Holland til sit 20. Aar, da han paa Foranledning af en Slægtning, Kammerherre og Plantageejer paa St. Croix, Tuite, der ejede Andele i betydelige Sukkerraffinaderier i København, kom her hen, hvor han gjordes til Andelshaver i Raffinaderierne. 1777 tog han Borgerskab som Grosserer og blev Chef for et Handelshus, Selby & Co. der, ledet med Omsigt og, Dygtighed, i de da for Danmark heldige Konjunkturer hævede sig til et af Københavns største og mest ansete; s. A. (1777) blev han udnævnt til Agent med Kammerraads Rang og ægtede 26. Nov. Birgitte Kirstine Borre (f. 23. Febr. 1757), Datter af Etatsraad Peter Borre (II, 542). I 1795 trak Selby, der altid havde næret en levende Interesse for Agerbruget, sig ud af Firmaet og købte s. A. for 104000 Rdl. Herregaarden Bækkeskov (ved Præstø) med Bredeshave og tilhørende Bøndergods, hvilket sidste var yderst forarmet. Han begyndte nu strax paaf at udskifte Jorderne af Fællesskabet, lod Gaardene udflytte og opbygge, Lodderne indhegne, Haver og Hegn plante, ligesom han forsynede Bønderne med Sædekorn og manglende Inventarium. Samtidig anvendte han betydelige Bekostninger paa Hovedgaarden, hvor han opførte en smuk og anselig Hovedbygning og indførte en Drift efter engelsk Mønster med Staldfodring, Roedrift og Kreaturfedning samt indkaldte engelske Arbejdere. 1801 solgte Selby, der 1796 var bleven optaget i Friherrestanden, Bredeshave, men havde alt 1799 købt Sparresholm, rnen da dette Gods var udskiftet og i det hele taget i bedre Forfatning end Bækkeskov, havde dets Erhvervelse mindre Interesse for ham, hvorfor han atter afhændede det 1804. Da han imidlertid paa Grund af vaklende Helbred maatte foretage gentagne og langvarige Baderejser, solgte han ogsaa Bækkeskov 1805 for 258000 Rdl., en, som man skulde synes, stor Avance, naar Salgssummen for Bredeshave tillægges, men desuagtet og trods alle nye Forbedringers Indførelse er det vel tvivlsomt, om hans Besiddelse af Bækkeskov har givet noget reelt Overskud, hvortil vel Grunden nærmest laa i, at Jorden manglede Kultur og Afdræning, samt i at Selby med al sin levende Interesse for Landbruget og Energi selv manglede Kundskab i Agerbrugets Detail og Hverdagspraxis. Da Selby's Helbred efterhaanden bedredes, købte han, der 1. Juni 1809 havde mistet sin Hustru, s. A. Ourupgaard med Kringelborg paa Falster for 402000 Rdl., og 11. Sept. 1811 ægtede han Anna Ernestine f. Baronesse Brockdorff til Güldenstein i Holsten (f. 22. Marts 1763), Datter af Kammerherre Hans Schack Baron Brockdorff til Klein-Nordsee og Enke efter Gehejmekonferensraad Cai Rantzau (XIII, 405); hun døde 5. Sept. 1818, hvorpaa Selby efter Overenskomst med hendes Arvinger overtog Güldenstein, der foruden af Hovedgaarden bestod af de mindre Gaarde Rantzausfeld, Rethwisch og Caishof, i hvis Drift han strax paabegyndte lignende Forbedringer som paa Bækkeskov, særlig Staldfodring og Indførelsen af nye Kvægracer, hvilket her lykkedes fortrinlig, navnlig paa Rantzausfeld, hvor Agerbruget af Samtiden ansaas for en Mønsterbedrift, der overgik alt, hvad der hidtil i den Henseende var set her i Landet. Selby, der 1809 var bleven Kammerherre og 1815 Generalkrigskommissær, døde paa Güldenstein 15. Marts 1823. Han skildres som en dannet og kundskabsrig Mand, i Besiddelse af stor Energi og Arbejdsdygtighed samt af et trods hans engelske Fødsel udpræget dansk Sindelag, hvilket særlig viste sig under Begivenhederne 1801 og 1807. Ved hans Død gik Ourupgaard over til hans ældste Søn, Charles Borre, hvorimod den yngre, Nicolaus, arvede Godserne i Holsten.   Danmarks Adels Aarbog 1888, S. 359.

   Thaarup, Fædrenelandsk Nekrolog 1821-26.

   Kjøbenhavns Skilderi XXXIX, 419.

   Schlesw.-Holst. Prov.-Berichte 1824, S. 113.

   Øst, Materialier t. et dansk biogr.-lit. Lex. Sp. 565.   C. E. A. Schøller.
  Person ID I14860  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 15 Dec 2014 

  Father Thomas Selby,   d. 1787 
  Mother Eleanor Tuite 
  Family ID F1027  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Birgitte Kirstine Borre,   b. 23 Feb 1757,   d. 1 Jun 1809  (Age 52 years) 
  Married 1777 
  Children 
  +1. Charles Borre Selby,   b. 31 Aug 1778, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 30 Jul 1849, Landstedet Bonne Esperance i Hellerup Find all individuals with events at this location  (Age 70 years)
   2. Nicolaus Tuite Selby,   b. 1782,   d. 1815  (Age 33 years)
  +3. Sophie Eleonora Selby,   b. 22 Sep 1785,   d. 09 Feb 1842  (Age 56 years)
  Last Modified 14 Oct 2008 
  Family ID F7567  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Anna Ernestine Brockdorff,   b. 22 Mar 1767,   d. 4 Sep 1818, Güldenstein in Holstein Find all individuals with events at this location  (Age 51 years) 
  Married 1811 
  Last Modified 11 May 2009 
  Family ID F8975  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Charles Joseph August Selby
  Charles Joseph August Selby
  Med hans datter, Bækkeskov i baggrunden

  Coats of Arms - Scandinavia
  Selby baron coat of arms
  Selby baron coat of arms
  Baron

 • Sources 
  1. [S4] Danmarks Adels Aarbog.

  2. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard