Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Predbjørn Gyldenstierne

Predbjørn Gyldenstierne[1]

Male 1548 - 1616  (67 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Predbjørn Gyldenstierne 
  Born 26 Oct 1548  Gammel Estrup Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Rigsraad 
  Possessions Til Vosborg 
  Died 13 Jul 1616  Vosborg Find all individuals with events at this location 
  Buried Ulfborg Kirke Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Gyldenstjerne, Preben (Predbjørn), 1548-1616, Rigsraad, til Vosborg, fødtes 26. Okt. 1548 paa (Gammel) Estrup og var en Søn af ovfr. nævnte Knud Henriksen Gyldenstierne (d. 1568). Allerede 1563 fik han Del i en Forlening, i det Han Herred blev givet ham og 2 Søstre i Pant, men 1567 overlode de 3 Søskende dette Pantelen til Broderen Henrik mod at faa St. Hans Kloster i Viborg i Steden. 1573 forlenedes han med Vestervig Kloster, og s. A. fratraadte han sin Stilling ved Hove, hvor han i nogle Aar havde været Hofjunker. 1576 ombyttede han Vestervig med Aastrup, i Steden for hvilket han 1595 fik Bøvling, som han vistnok ønskede paa Grund af dets Beliggenhed i Nærheden af hans Gaard (Nørre) Vosborg, og som han da ogsaa beholdt Resten af sit Liv. Desuden var han forlenet med Skarpenbergs Gods paa Mors 1594-95 og med Malmøhus 1595-97. 1588 var han med at bære Frederik II`s Lig ved den højtidelige Begravelse i Roskilde.

   28. Avg. 1580 ægtede han Birgitte (Steensdatter) Rosensparre, der allerede 2. April 1583 berøvedes ham ved Døden. 22. Juni 1589 stod hans andet Bryllup, og det paa en saadan Maade, at det indbragte ham en alvorlig Irettesættelse fra Regeringen og paadrog ham en Bøde, i det der mod Forordningernes udtrykkelige Bud var blevet danset under Maaltidet, og dette var begyndt omtrent ved det Klokkeslæt, da det skulde have været endt. Brudens Navn var Mette (Eriksdatter) Hardenberg. Hun overlevede ham (d. 1629). (Om hende vil findes en egen Artikel.) At han var en Mand, der ikke blot delte sin Samtids Overtro, men ogsaa havde en mærkelig Lyst til at udbrede den, viste han, baade da han lod en Beretning om sin anden Hustrus Besættelse af Djævelen nedskrive for at udgive den i Trykken, og da han lod en 1614 i Limfjorden fangen Sild, hvorpaa man mente at kunne se Skrifttegn, afbilde og sendte Afbildningerne omkring. -- Foruden Vosborg, der ligger ikke langt fra Storaaens Udløb i Nissum Fjord, og hvis Bygninger han forskjønnede, ejede han Vraa i Vendsyssel, Totterupholm i Faxe Herred, hvilken sidste Gaard 1588 tilfaldt ham eller rettere hans eneste Barn af første Ægteskab, Datteren Jytte Gyldenstierne og Svanholm i Skaane. Med sin anden Hustru havde han flere Børn.

  Person ID I1546  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 10 Apr 2011 

  Father Knud Henriksen Gyldenstierne,   d. 8 Dec 1568, Vestervig Find all individuals with events at this location 
  Mother Jytte Predbjørnsdatter Podebusk,   d. 26 May 1573, Randers Find all individuals with events at this location 
  Family ID F1256  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Birgitte Steensdatter Rosensparre,   d. 2 Apr 1583, Aastrup Find all individuals with events at this location 
  Married 1580  Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location 
  Children 
  +1. Jytte Predbjørnsdatter Gyldenstierne,   b. 21 Jul 1581, Vosborg Find all individuals with events at this location,   d. 1642, Køge Find all individuals with events at this location  (Age 60 years)
  Last Modified 8 Feb 2008 
  Family ID F3266  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Mette Eriksdatter Hardenberg,   b. 22 Dec 1569, Ringsted Find all individuals with events at this location,   d. 04 May 1629, Eskebjerg Find all individuals with events at this location  (Age 59 years) 
  Married 22 Jun 1589 
  Children 
  +1. Knud Predbjørnsen Gyldenstierne,   b. 25 Jun 1591,   d. 1638  (Age 46 years)
   2. Eiler Predbjørnsen Gyldenstierne,   b. 25 Aug 1592,   d. 1624  (Age 31 years)
  +3. Henrik Predbjørnsen Gyldenstierne,   b. 05 Apr 1594, Vosborg Find all individuals with events at this location,   d. 07 Sep 1669, Skovsbo Find all individuals with events at this location  (Age 75 years)
  +4. Birgitte Predbjørnsdatter Gyldenstierne,   b. 1595, Skovsbo Find all individuals with events at this location,   d. 1675  (Age 80 years)
  +5. Anne Prebensdatter Gyldenstierne,   b. 18 Dec 1596, Malmöhus Find all individuals with events at this location,   d. 14 Jun 1677, Hvedholm Gods Find all individuals with events at this location  (Age 80 years)
  Last Modified 20 Mar 2008 
  Family ID F1568  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Predbjørn Gyldenstierne
  Predbjørn Gyldenstierne

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard