Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Jørgen Arenfeldt

Jørgen Arenfeldt[1, 2]

Male 1644 - 1717  (72 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Jørgen Arenfeldt 
  Born 14 Aug 1644  Basnæs i Sorø amt Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Possessions Til Rugaard, Basnæs, Tjele, Vingegaard, Bigumgaard og Gammelgaard paa Lolland  
  Died 20 Mar 1717  Rugaard Gods paa Djursland Find all individuals with events at this location 
  Buried Fuglslev Kirke Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Arenfeldt, Jørgen, 1644-1717, var en Søn af Axel Arenfeldt til Basnæs og blev født paa Basnæs 14. Aug. 1644. Efter at være bleven opdraget paa Herlufsholm tiltraadte han Slægtens Hovedsæde Rugaard og fik desuden snart efter Gammelgaard paa Lolland, Tjele og Vingegaard ved sit Giftermaal med en Datter af den berygtede Erik Grubbe, Anne Marie Grubbe, f. 1648, der Aaret forud var bleven separeret fra Stygge Høeg. Desuden ejede han flere andre Gaarde, bl. a. Hjermislevgaard, men alle disse Gaarde maatte han før sin Død sælge paa nær Rugaard. Sagnet vil vide, at Arenfeldt paa lignende Maade som den bekjendte Valdemar Daa ruinerede sig ved Skibsbyggeri, og der synes virkelig at være noget sandt deri (han ejede 1711 et Skib paa 140 Læster). Hans Minde er overhovedet endnu levende den Dag i Dag i Folkemunde, dels paa Grund af hans store Forfængelighed (han gik altid med en stor Guldkæde, skønt han forgæves havde bestræbt sig for at blive Ridder.

   Jørgen Arenfeldt til Rugaard befandt sig glimrende i den atmosfære af rædsler, han skabte om sig selv og sit gods. Han så trolddom overalt, sendte den ene ulykkelige på bålet efter den anden.
  Person ID I1628  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 9 Oct 2012 

  Father Axel Hansen Arenfeldt,   b. 26 Nov 1590, Rugaard Gods paa Djursland Find all individuals with events at this location,   d. 04 Oct 1647, Basnæs i Sorø amt Find all individuals with events at this location  (Age 56 years) 
  Mother Marie Margrethe Jacobsdatter Ulfeldt,   b. 07 Oct 1619,   d. 1694  (Age 74 years) 
  Married 1634  Odense Find all individuals with events at this location 
  Family ID F1586  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Anne Marie Eriksdatter Grubbe,   b. 1647,   d. 11 Aug 1724  (Age 77 years) 
  Married 1675 
  Children 
  +1. Axel Jørgensen Arenfeldt,   d. 1745
  Last Modified 1 Feb 2008 
  Family ID F1587  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Ellen Kirstine Lauridsdatter Below,   b. 1652,   d. 11 Aug 1724, Ejlby Præstegaard Find all individuals with events at this location  (Age 72 years) 
  Children 
  +1. Anne Marie Grubbe Arenfeldt,   d. 02 Nov 1751, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location
   2. Marie Margrethe Arenfeldt,   b. 1684,   d. 1716  (Age 32 years)
  Last Modified 1 Feb 2008 
  Family ID F1588  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Rugaard
  Rugaard
  Rosmus sogn, Djurs Sønder herred, Randers amt.

  Mogens Arenfeldt efterlod sig kun ét barn, sønnen Hans Arenfeldt, der allerede 1668, da han erhvervede over 100 tdr. htk. gods, der lå spredt i Mols herred, nævnes til Rugaard. Han var hofjægermester og ejede senere flere herregårde i Jylland, fik også nogle med den rige enke, fru Helle Urne, som han ægtede 1686, men sin fædrene­gård skilte han sig snart af med. Den solgte han 1682 til sin fætter Jørgen Arenfeldt fra Basnæs, hvis navn blev meget nøje knyttet til Rugaard, hvor han til stadighed opholdt sig, skønt han fra tid til anden ejede en halv snes andre gårde, de fleste dog ganske vist kun en kortere årrække. Overleveringen har stemplet Jørgen Arenfeldt som en forfængelig nar og meget trættekær; men hans mest iøjnefaldende svaghed var dog hans tilbøjelighed til overalt at se hekseri og trolddom, Det synes at have været ham en ganske usædvanlig tilfredsstillelse at kaste de formentlige syndere i borggraven eller i smededammen for at »svøm­me« dem i talrige godtfolks nærværelse, at konstatere deres brøde ved at se dem holde sig oven vande, hvad jo de fleste gjorde af ganske naturlige årsager, at lade bødlen fra Århus ved hjælp af tom­meskruer og lignende kraftige midler aftvinge de ulykkelige en be­kendelse og at se bålet flamme omkring de af pinsler og rædsler næsten vanvittige ofre. Forhåbentlig har han i det mindste selv troet at tjene den gode sag ved sin fremfærd, og det er sikkert aldrig fal­det ham ind, at hvis han selv var blevet »svømmet«, ville han rime­ligvis, som bødlen sagde om et af hans ofre, have svømmet som en gås og derved have ført afgørende bevis for, at også han var en troldkarl. Da han omsider også kastede mistanke på nogle hæderlige Århus-borgere, fik disse ham ved højesteret dømt (1686) til at gøre dem hver især afbigt på Viborg landsting, til at betale 500 rdl. til Kvæsthuset og 500 til kirken på Christianshavn m. m. Denne dom synes at have virket meget afsvalende på det forstyrrede menneske, og i samme retning virkede det, at hans heksebåls ildrøde skær ved samme tid var blevet observeret af regeringen, som lod udgå forbud mod, at domme for hekseri blev eksekverede, før de var godkendte af højesteret. En trøst for den forfængelige mand har det været, at han blev kancelliråd og senere etatsråd. Han skal have smykket sig med en guldkæde for at give det udseende af, at han var ridder. Men al denne ydre glans kunne ikke dække over det faktum, at han var en ruineret mand. Af hans mange herregårde var kun Rugaard til­bage, efter at han 1698 havde solgt Tjele, Vingegaard og Bigumgaard, som han havde arvet efter sin berygtede svigerfader Erik Grubbe, hvis datter Anna Marie (død ca. 1680) han havde ægtet, efter at hun 1673 var blevet skilt fra sin forrige mand, den forløbne ødeland Stygge Høg. Kun Rugaard, hvis birk han havde fået tilla­delse til at forøge med en del gods i Sønder herred, beholdt han endnu en årrække; men 1707 måtte han også skille sig ved den. Han skal have ruineret sig på sine processer og på skibsbyggeri. Om det er rigtigt, får stå hen, men sikkert er det, at han 1690 søgte betaling hos kongen for en fragtrejse, hans skib havde gjort fra København til Skotland med det kgl. kavaleri, og 1711 ejede han i Ebeltoft et skib på 140 læster. I denne by boede han som »en fattig, gammel mand, hvis vilkårs slethed var desværre altfor vel bekendt«, og her døde han 1717. Han blev begravet i Fuglslev kirke, hvor han forlængst havde indrettet sig et standsmæssigt begravelsessted. Hans enke, fru Kirstine Below, døde syv år senere. Da Jørgen Arenfeldt 1707 stillede Rugaard til auktion, købtes den af hans ældste søn Axel Arenfeldt, senere oberstløjtnant, der forhen havde ejet et par gårde i Vendsyssel, hvor han, vist nærmest af van­vare, havde ægtet en kvinde, der hørte til en fattig og lidet anset adelsslægt; Anne Stygge Mühlheim hed hun. Hans år på Rugaard formede sig som en række af økonomiske vanskeligheder, der for­værredes, da en hel bondeby brændte for ham, brandassurance kend­tes jo dengang ikke, og endnu mere, da et skarns menneske 1713 stak ild på hans ladegård, der nedbrændte til grunden. Straks efter at have købt gården forhæftede han den og dens tilliggende med 47.000 rdl., og det blev ikke bedre med årene. Da han havde hængt ved den i 30 år som nominel ejer, stillede hans kreditorer den til auktion, og den købtes da i 1737 af generalmajor Christian Lerche til Lerkenfeldt for kun 28.000 rdl. Således gik Rugaard ud af slægten. Arenfeldts be­siddelse efter at have fulgt den i halvandet århundrede. (Danske Slotte og Herregaarde)  EJERE

  1183 Øm Kloster

  1536 Kronen

  1579 Hans Axelsen Arenfeldt

  1737 Chr. Lerche

  1743 Jacob Benzon

  1788 J. Hanson

  1796 P. Bech

  1798 H. P. Ingerslev og H. P. Stochmann

  ca. 1800 H. P. Ingerslev (eneejer)

  1835 M. J. B. Schiøtt

  1857 P. P. Chr. F. Mourier-Petersen

  1904 A. Mourier-Petersen

  1950 Chr. Mourier-Petersen

  Nuværende ejere, (2011) Godsejer, hofjægermester Elisabeth Mourier-Petersen og hofjægermester Henning Madsen
  Jørgen Arenfeldt
  Jørgen Arenfeldt

  Coats of Arms - Scandinavia
  Arenfeldt coat of arms
  Arenfeldt coat of arms

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.

  2. [S4] Danmarks Adels Aarbog.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard