Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Andreas Conrad Putscher Linde

Andreas Conrad Putscher Linde[1]

Male 1814 - 1888  (73 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Andreas Conrad Putscher Linde 
  Born 30 Aug 1814  Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Departementschef 
  Died 3 Mar 1888 
  Notes 
  • Linde, Andreas Conrad Putscher, 1814-88, Departementschef, var en Søn af Kammerherre, Oberst Georg Linde (f. 1787, d. 12. Jan. 1847) og Karen f. Rothe (f. 24. Marts 1792 d. 18. Marts 1876). Han fødtes i København 30. Avg. 1814, blev 1831 Student fra Borgerdydskolen i København, 1835 juridisk Kandidat, 1836 Kancellist under Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler, 1841 tillige Auditør i Armeen, 1843 Fuldmægtig under den nævnte Direktion og 1847 Chef for dennes Sekretariat for Sorø Akademi og de videnskabelige Realskoler, 1848 Chef for Kultusministeriets Sekretariat for alt det højere Undervisningsvæsen m. v., 1851 konstitueret, 1853 til sin Død, 3. Marts 1888, Departementschef i Ministeriet, fra 1876 som dettes eneste Departementschef. Desuden var han fra 1866-76 konstitueret som Chef for det kongl. Theater og Kapel, fra 1864 Generaldecisor for Civillistens Regnskaber, 1861-87 Sekretær og Bogholder ved den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, i hvis Direktion han derefter fik Sæde, samt fra 1864 Medlem af Idiotanstaltens Bestyrelse. 1851 blev han Kancelliraad, 1852 Justitsraad, 1860 Etatsraad, 1869 Konferensraad, 1884 Kammerherre, 1872 Kommandør af 2. Grad, 1874 af 1. Grad og 1886 Storkors af Danebrog. Linde var en varmtfølende, gennemdannet og taktfuld, om end fra Karakterens Side noget svag, Mand, der med dybtgaaende Kendskab til største Delen af den kultusministerielle Administrationsgren og med utrættelig Arbejdsiver gennem en lang Aarrække virkede for de talrige Reformer, som forberedtes og gennemførtes paa Aandslivets forskjellige Omraader. Særlig alt, hvad der vedrørte den højere Undervisning, laa ham paa Sinde, hvilket han blandt andet lagde for Dagen ved Udgivelsen af sine omhyggelig udarbejdede «Meddelelser» om de herhen hørende Institutioner. Hans Virksomhed som Chef for det kongl. Theater var derimod kun af ringe Betydning. Den Instrux, som udstedtes for den samtidig fungerende Intendant Berner (II, 135), var nemlig affattet saaledes, at ikke blot hele den daglige Ledelse, men overhovedet den langt overvejende Myndighed var lagt i dennes Haand, medens Chefen nærmest kun kunde betragtes som et Mellemled imellem ham og Ministeriet og som den, der repræsenterede Theatret udad til. – Linde blev 25. Maj 1849 gift med sin Kusine Johanne Amalie Linde (f. 3. Nov. 1822), en Datter af Konferensraad, Partikulærkassekasserer Gabriel Linde og Sophie Amalie f. Fridsch.

   Kal. Danmark 1889, S. 66 ff.
   G. Kringelbach.
  Person ID I16300  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 22 Nov 2014 

  Father Georg Linde,   b. 23 Mar 1787, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 12 Jan 1847, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 59 years) 
  Mother Karen Rothe,   b. 24 Mar 1792, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 18 Mar 1876, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 83 years) 
  Married 1813 
  Family ID F4083  Group Sheet  |  Family Chart

 • Coats of Arms - Scandinavia
  Andreas Conrad Putscher Linde coat of arms
  Andreas Conrad Putscher Linde coat of arms

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard