Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Biskop Christen Sørensen Muus

Biskop Christen Sørensen Muus[1]

Male 1656 - 1717  (61 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Christen Sørensen Muus 
  Title Biskop 
  Born 26 Oct 1656  Oslo Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Biskop i Ribe 1701-1712, Biskop i Odense 1712-1717 
  Died 10 Dec 1717  Svendborg Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Muus, Christian, 1656-1717, Biskop, blev født 26. Okt. 1656 i Christiania, hvor hans Fader, Søren Muus (d. 1694), var Købmand; hans Moder, Øllegaard Olufsdatter, døde i Ribe Bispegaard 1703. Han blev Student fra Christiania Skole 1675, blev theolog. Kandidat 1677 og fik Magistergraden s. A. Strax efter vendte han tilbage til Norge, paabegyndte en Udenlandsrejse 1679, men blev fra Hamborg kaldt tilbage og beskikket til Præst i Christiania Stift (først i Urskog, siden, 1686, i Aas); blev senere Herredsprovst og 1694 Stiftsprovst i Christiania. Her fra forflyttedes han 1701 til Biskop i Ribe. Det varede ikke længe, før hans Optræden skaffede ham mange Fjender; man klagede over hans Hovmod og Pengegriskhed, i det han vilde berige sig paa Præsternes Bekostning. En Kommission blev ogsaa nedsat (1711) til at undersøge Forholdene. Hvad Resultat denne er kommet til, vides ikke; men til stor Overraskelse opnaaede han Aaret efter Forflyttelse til Odense Bispestol og levede derefter i Fyn i Kiv og Strid og stadige Processer ligesom tidligere i Jylland. Kongen skal personlig paa Gennemrejse i Nyborg have givet ham haard, men vel fortjent Tiltale for hans sørgelige Vandel; men meget hjalp det ikke. Ny Undersøgelseskommission blev nedsat 1717, og kort efter skulde Jubelfesten for Reformationen fejres. Muus prædikede ved denne Lejlighed i St. Knuds Kirke, men Talen gik helt i Stykker. Dette nedbrød hans Helbred i den Grad - mulig i Forbindelse med de Krænkelser, hans Processer havde tilføjet ham, at han en Maaned efter paa Visitats i Svendborg døde i Præstens Stue, 10. Dec.1717. Er M. af Samtid og Eftertid blevet haardt bedømt, har det næppe været uden gyldig Aarsag. Man fortæller ogsaa om ham ligesom om Biskop Deichmann, at han skal have været slem til at «laane» Bøger, som han fik Lyst til i Præstegaardene. Da han saaledes en Gang efter Sædvane vilde se en Præsts Bibliothek, svarede denne, at han havde pakket sine Bøger ned i Tønder, da han ikke kunde have dem i Fred for Mus. Han havde Ord for at være en duelig Rimsmed. Alle sine Ansøgninger skrev han paa Vers; Taksigelser for sine Befordringer ligesaa. Begivenheder i Kongehuset skildrede han i den nedarvede «heroiske» Tone med Allusioner hentede langvejs fra (t. Ex. Lykønskning til Prins Frederiks Hjemkomst fra Udlandet 1693, «hvorved og er anført de Longobarders Udgang af Danmark, først til Rygen, derefter til Bajern og endelig ind i Italien»)

   Muus var 2 Gange gift: 1. (1680) med Helle Christensdatter (d. 1701), Datter af Byfoged Christen Christensen i Christiania;
   2. (1702) med Vibeke Lund (d. 1755), Datter af Justitiarius Christian Lund (X, 423).

   En Datter af Muus var gift med Mag. Jens Jermiin til Ausumgaard (VIII, 450).

   Pontoppidan, Annales eccles. Dan. IV, 114 f.
   Bloch, Den fyenske Geistligheds Hist. I, 181 ff.
   Nyerup, Lit. Lex.
   A. Jantzen.
  Person ID I17371  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 29 Nov 2014 

  Family Helle Christensdatter 
  Married 1680 
  Children 
  +1. Øllegaard Muus,   d. 1707, Ribe Find all individuals with events at this location
  Last Modified 13 Apr 2009 
  Family ID F8839  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Biskop Christen Muus
  Biskop Christen Muus

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard