Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Ulrik Frederik Gyldenløve

Ulrik Frederik Gyldenløve[1, 2]

Male 1638 - 1704  (65 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Ulrik Frederik Gyldenløve 
  Born 20 Jul 1638  Bremen Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Statholder og kommanderende General i Norge 
  Possessions Grevskabet Laurvigen 
  Died 17 Apr 1704  Hamburg in Schleswig-Holstein Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Gyldenløve, Ulrik Frederik, 1638-1704, uægte Søn af Kong Frederik III, Statholder og kommanderende General i Norge, fødtes 20. Juli (eller 4. Juni) 1638. Moderen, Margrethe Pape, der var fra Holsten, blev siden gift med Amtsforvalter Daniel Hausmann i Segeberg og tillagdes i 1683 Navn af Friherrinde af Løvendal. G.s Modersmaal var Tysk, og han blev uden Tvivl opdraget i Holsten. Efter at han ved et 21. Avg. 1655 udfærdiget «Naturalisationsbrev» var erklæret for dansk Herremand, fik Gyldenløve 1657 sin første Forlening, Udsten Kloster. Under Krigen i 1657-60 udmærkede Gyldenløve sig i Slaget ved Nyborg og ved Københavns Belejring. 21 Aar gammel lod han sig 11. Juli 1659 vie til Sophie Urne, Datter af Rigsmarsken Jørgen Urne. Ægteskabet skulde, fordi Kongen og Dronningen ikke vilde vide af det, holdes hemmeligt, indtil Kongens Vrede var gaaet over. Sandsynligvis er Frederik III aldrig bleven bekendt med det; Ægteskabet blev i alt Fald hverken af ham eller af Christian V anerkendt som lovligt. Med Sophie Urne havde Gyldenløve Sønnerne Carl og Ulrik Frederik Valdemar, den sidste født 25. Sept. 1660. 3 Maaneder efter dette andet Barns Fødsel giftede Gyldenløve sig 16. Dec. 1660 med Marie Grubbe, denne Gang med Kongens Bifald, hvorom bl. a. et af denne forfattet Bryllupsdigt (paa Tysk) vidner. I 1661 havde han naaet saa vidt, at han var Oberst til Hest, Rigens Jægermester (med 2000 Rdl. aarlig) og Befalingsmand over Vordingborg Len (som kort efter bortforpagtedes for 5250 Rdl. aarlig); derhos havde han faaet sig udlagt Kalø Slot med 1000 Tdr. Hartkorn. 3. Dec. 1661 fik Gyldenløve kongelig Tilladelse til en Udenlandsrejse, hvorunder han opholdt sig i Brabant, Spanien og Frankrig, overalt Genstand for den Opmærksomhed og Ærbødighed, hvormed uægte Kongeblod den Gang behandledes; hjemme glædede man sig, naar man hørte, hvorledes Gyldenløve f. ex. i spansk Tjeneste var bleven General og Grande af Spanien. Da Gyldenløve i Slutningen af 1663 kom tilbage, var der megen Tale om, at han snart igen skulde ud paa Rejse. Men i Jan. 1664 var det en afgjort Sag, at han skulde afløse Iver Krabbe som Statholder i Norge. Som saadan fik han 6000 Rdl. aarlig foruden Brugen af Oslo Ladegaard og Ladegaardsøen. Hvad der betroedes ham, var kun den civile Myndighed; General Claus Ahlefeldt skulde fremdeles have Kommandoen over Hæren.
  Person ID I1785  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 6 Feb 2012 

  Father Frederik III. King of Denmark,   b. 18 Mar 1609, Haderslevhus Slot Find all individuals with events at this location,   d. 9 Feb 1670, Københavns Slot Find all individuals with events at this location  (Age 60 years) 
  Mother Margrethe Pape,   b. 1620, Itzehoe Find all individuals with events at this location,   d. 1684, Holstein Find all individuals with events at this location  (Age 64 years) 
  Family ID F1517  Group Sheet

  Family 1 Sophie Jørgensdatter Urne,   b. 1629,   d. 1714, Itzehoe Find all individuals with events at this location  (Age 85 years) 
  Married 1659 
  Children 
   1. Carl Løvendal,   b. 25 Sep 1660,   d. 25 Sep 1689, São Tomé Island Find all individuals with events at this location  (Age 29 years)
  +2. Waldemar Løvendal,   b. 25 Sep 1660,   d. 24 Jun 1740, Dresden Find all individuals with events at this location  (Age 79 years)
  Last Modified 11 Mar 2008 
  Family ID F0064  Group Sheet

  Family 2 Marie Eriksdatter Grubbe,   b. 1643,   d. 1718, Borrehuset paa Falster Find all individuals with events at this location  (Age 75 years) 
  Married 1660 
  Divorced 1670 
  Last Modified 15 Jan 2007 
  Family ID F0065  Group Sheet

  Family 3 Antoinette Augusta von Aldenburg,   b. 04 Aug 1666,   d. 15 Jul 1701, Amsterdam Find all individuals with events at this location  (Age 34 years) 
  Married 1677 
  Children 
  +1. Charlotte Amalie Danneskiold-Laurvig,   b. 15 Nov 1682,   d. 07 Dec 1699, København-Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 17 years)
  +2. Ulrica Amalie Antoinette Danneskiold-Laurvig,   b. 6 Jan 1686,   d. 23 Sep 1755, Altona-Hamburg Find all individuals with events at this location  (Age 69 years)
  +3. Ferdinand Anton Danneskiold-Laurvig,   b. 01 Jul 1688,   d. 18 Sep 1754  (Age 66 years)
  +4. Margrethe Christiane Augusta Danneskiold-Laurvig,   b. 18 Jul 1694,   d. 08 Jul 1761, Grünstadt Find all individuals with events at this location  (Age 66 years)
  Last Modified 28 Apr 2008 
  Family ID F1199  Group Sheet

  Family 4 Maria Olsdatter Meng 
  Married Type: ikke gifte / not married 
  Children 
  +1. Wilhelm de Ulrichsdal,   b. 25 Jan 1692, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 27 Aug 1765  (Age 73 years)
  Last Modified 26 May 2008 
  Family ID F5839  Group Sheet

 • Photos
  Ulrik Frederik Gyldenløve
  Ulrik Frederik Gyldenløve

  Coats of Arms - Scandinavia
  Gyldenløve Ulrik Frederik coat of arms
  Gyldenløve Ulrik Frederik coat of arms

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.

  2. [S4] Danmarks Adels Aarbog.


  
khaki

© Copyright 2014 All rights reserved by Kannegaard