Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Christen Schow[1]

Male 1738 - 1806  (67 years)


Personal Information    |    Sources    |    All

 • Name Christen Schow 
  Born 3 Oct 1738  Holbæk Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Konferensraad 
  Died 12 Apr 1806  Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Schow, Christen, 1738-1806, Kancellideputeret, var en Søn af Kontrollør, Vejer og Maaler Søren S. (d. 1749) og Anna Elisabeth f. Christensen (d. 1759). Han fødtes 3. Okt. 1738 i Holbæk, blev 1757 dimitteret fra Roskilde lærde Skole, tog først theologisk Embedsexamen og blev derefter 1763 tillige juridisk Kandidat. I Aarene 1764-66 fortsatte han sine retsvidenskabelige Studier i Gøttingen og indtraadte, efter at have tilendebragt en Rejse til Frankrig, England og Holland, 1767 som Volontær i danske Kancelli, hvor han 1768 blev Kancellisekretær og 1771 efter Kollegiets Omordning af Struensee Kancellist. 1772 fungerede han som Sekretær i den over Struensee og Brandt nedsatte Kommission, blev senere s. A. Assessor i Hof- og Stadsretten, men indtraadte 1773 paa ny i Kancelliet, denne Gang som 2. Expeditionssekretær. 1778 avancerede han til 1. Expeditionssekretær og Medlem af Kancellikollegiet, 1787 til Deputeret, hvilken Stilling han fra 1790 som 1. Deputeret beklædte til sin Entledigelse 1801. Han var 1774 bleven Justitsraad, 1779 Etatsraad og 1789 Konferensraad. Ved Siden ai sin egentlige Embedsgerning, som han røgtede med anerkjendt Dygtighed, beklædte han forskellige betydningsfulde Tillidshverv. Saaledes var han fra 1778 Tilforordnet i Missionskollegiet og Direktør for Waisenhuset, fra 1789 virkelig Justitsdirektør ved Tallotteriet, desuden fra 1787 Medlem af den extraordinære Finanskommission, fra 1789 Medlem af Kommissionen angaaende Københavns betryggende Forsyning med Levnedsmidler og fra 1791 Medlem af den Arnamagnæanske Kommission. Alle disse Hverv opgav han ogsaa 1801, og han døde 12. April 1806 i København. Han blev 9. Nov. 1774 gift med Cathrine Marie Suhr (f. 18. Febr. 1754 d. 7. Nov. 1824), en Datter af Etatsraad, Borgmester Johan Peter S. og Anna Dorthea f. Aagaard.

   Worm, Lex. ov. lærde Mænd.
   Personalhist. Tidsskr. 3. R. V, 53.
  Person ID I18628  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 4 Dec 2014 

  Father Søren Schow 
  Mother Anne Elisabeth Christensen 
  Family ID F9454  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Cathrine Marie Suhr,   b. 18 Feb 1754,   d. 7 Nov 1824  (Age 70 years) 
  Married 1774 
  Children 
  +1. Anne Henriette Elisabeth Schow,   b. 14 Jun 1781, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 25 Feb 1859, Gunderslevholm Gods Find all individuals with events at this location  (Age 77 years)
  Last Modified 19 Sep 2009 
  Family ID F9453  Group Sheet  |  Family Chart

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard