Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Axel Juul

Axel Juul[1]

Male 1896 - 1979  (83 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Axel Juul 
  Born 15 Jan 1896  Ravnholt Gods Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Possessions Til Willestrup 
  Died 23 Sep 1979  Willestrup Gods i Hindsted herred Find all individuals with events at this location 
  Person ID I19472  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 10 Mar 2013 

  Father Christian Sehestedt Juul,   b. 12 Sep 1867, Ravnholt Gods Find all individuals with events at this location,   d. 14 Nov 1941, Ringe Find all individuals with events at this location  (Age 74 years) 
  Mother Elise Julie Helene Valentiner,   b. 16 Feb 1867, Gjorslev Gods Find all individuals with events at this location,   d. 10 May 1971, Odense Find all individuals with events at this location  (Age 104 years) 
  Married 1889 
  Family ID F9859  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Thyra Ingeborg Schmiegelow,   b. 10 Oct 1905, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 30 Nov 1963  (Age 58 years) 
  Married 1924 
  Divorced yes 
  Children 
   1. Ifver Christian Schmiegelow-Iuul,   b. 11 Mar 1928, Willestrup Gods i Hindsted herred Find all individuals with events at this location,   d. 21 Jun 1996  (Age 68 years)
  Last Modified 10 Mar 2013 
  Family ID F9873  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Bodil Marie Elisabeth Geo Richter,   b. 11 Nov 1912,   d. 26 Feb 1997  (Age 84 years) 
  Married 1947 
  Children 
   1. Elise Harriet Juul
   2. Vincents Georg Iuul
  Last Modified 10 Mar 2013 
  Family ID F13587  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Willestrup
  Willestrup
  Astrup sogn, Hinsted herred, Aalborg amt.

  Verner Rosenkrantz ejede Willestrup i 23 år ; men hans embeds­gerning forhindrede ham i til stadighed at bebo, endsige drive går­den, der var bortforpagtet. Da han tiltrådte den, var han en ældre mand ; han var et typisk eksempel på de mænd af gam­mel adel, der under enevælden trådte i statstjenesten som juridiske embedsmænd efter i deres ungdom at have gjort tjeneste som office­rer i hæren. 43 gammel tog han sin afsked som major og beklædte så i tredive år amtsmandsstillinger i Jylland ; samtidig gennemgik han hele den nye rangstige og endte som baron, gehejmeråd og ridder af det hvide bånd. Tillige ejede han betydeligt jordegods: stamhuset Kærbygaard, som han afhændede, Krabbesholm og Skivehus, hvor han i en årrække havde været amtmand. Først i 1773 tog han fast ophold på Willestrup, hvor han døde 1777, to år efter sin hustru. Den ældste søn Frederik, der var udset til successor, døde før faderen, og baroniet tilfaldt den anden søn baron Iver Rosenkrantz, født 1740. Han ejede Willestrup i 25 år, til han i 1802 ved gehejmeråd Frederik Christian Rosenkrantz død arvede stamhuset Rosenholm. I overensstemmelse med erektionsbrevet overdrog han baroniet til sin søn Christian af hans ægteskab med Marie Lente-Adeler ; men i 1811 blev baroniet substitueret med en fideikommiskapital på 200.000 rdl., der tilfaldt Christian Rosenkrantz døtre. Ved en proces i forrige år­hundrede fik fideikommis'ets bestemmelse om hustruens adelige fød­sel af højesteret en udvidet fortolkning. Iver Rosenkrantz var givet ikke egnet som embedsmand, og da han tidligt trådte ud af statstjene­sten, ofrede han sig helt for sin godsbestyrelse i de overordentlig van­skelige tider. Som minde om hans ejertid står ladebygningen i den gamle ladegård på Willestrup. Den ombyggedes af ham 1785 og bærer hans og hans hustrus navnetræk. I hans tid var hovedgårdstaksten godt 22 tdr., skovskylden godt 47, tiender godt 70 og bønder-godset ialt lidt over 369 tdr. 1791 omfattede godset byerne: Astrup, Tisted, Borup, Skovhuse, Lille Arden, Møldrup, Axelterp, Store Ar­den og Hellum — væsentligst samlet i den Juul'ske tid. Efter baroniets ophævelse førte den gamle gård i nogle år en stærkt omtumlet tilværelse ; den blev trukket ind i tidens hårdhændede gods­spekulation. 1811 købte baron Chr. Rosenkrantz den af faderen, men han solgte den allerede 1812 til et interessentskab ; to af medlemmerne delte ejendommen, og hovedgården med godset i Astrup og Rostrup sogne tilfaldt generalkrigskommissær Johan Conrad Schuchardt. Denne ejer var af den mening, at Willestrup lignede »Viborg tugthus«, og han berøvede Axel Juuls bygning dens gamle, borgagtige karakter, som baroktiden havde skånet. Fra portfløjen fjernede han tårnet og karnapperne ; den østre fløj nedbrød han delvis; de ranke gavle for­svandt og med dem de høje, stejle tage. Helt lykkedes det ham dog ikke at få bugt med dens solide, vederhæftige karakter fra Juulernes dage. 1819 døde han, og staten måtte 1822 overtage gården, der 1836 solgtes til oberst Hans Adolph Juel af Stjerne-Juelernes slægt. Han var født 1789 og gjorde i en lang årrække tjeneste som rytterofficer, del­tog med hæder i krigen 1848 - 50 og spillede en betydelig rolle ved hærorganisationen ; ved sin død 1874 var han karakteriseret general­major. Willestrup bragte han ypperligt på fode, med stor energi og støttet af de opadgående tider gjorde han den til en mønstergård. Han delte æren med sin søn, cand. jur. Niels Juel, hvem han i 1855 overdrog gården. Den ældre ladegård afløstes af en ny, der opførtes et godt stykke fra hovedbygningen — som det midt i forrige århun­drede blev skik på de store herregårde. Niels Juel døde ung 1863, og faderen overtog selv igen gården, som han i 1865 overlod til sin anden søn, cand. polit. Frederik Ferdinand (Fritz) Juel ; men da også denne kort efter døde, solgte hans bo den i 1869 til kammerherre Ove Sehe­stedt Juul til Ravnholt. Nu var gården atter i Lillie-Juulernes besid­delse ; de personalhistoriske oplysninger om de to følgende ejere vil findes under Ravnholt. — I de år, der er forløbet siden, er ejendom­men undergået store forandringer. Fra 1870 til ca. 1920 blev ca. 380 tdr. Id. fraskilt hovedgården og tilplantet. Til gengæld blev ved kulti­vering af ca. 70 tdr. Id. moseareal avlsgårdens værdi i høj grad for­øget. Men navnlig voksede skovtilliggendet — endog meget betydeligt. Skovarealet er nu ca. 2.000 tdr. Id. Allerede straks efter købet af Willestrup i 1869 solgte kammerherre Sehestedt Juul størstedelen af de ca. 240 tdr. htk. bøndergods, der da hørte til den ; kun ca. 40 tdr. blev tilbage. Avlsgårdens landbrugsareal er nu ca. 410 tdr. Id., af an­dre ejendomme er der ca. 700 tdr. Id. Det var da et betydeligt arbejde, der blev udført på og med Wille­strup af kammerherre Ove Sehestedt Juul og efter hans død 1882 af hans søn kammerherre Christian Sehestedt Juul. Fra 1922 havde den sidstnævntes søn løjtnant Axel Juul Willestrup i forpagtning, indtil han 1933 købte gården af sin fader. Godsejer Axel Juul var første gang gift med Thyra Ingeborg Schmiegelow og nu med Bodil Rich­ter. (Danske Slotte og Herregaarde)  EJERE

  1535 Axel Juul

  1538-42 Firfløjet hovedbygning i to og tre stokværk opført på voldsted samt ladegård opført

  1725 Frederik Sehested

  1755 Verner Rosenkrantz, Hovedbygningen ombygget og have anlagt

  1777 Iver Rosenkrantz

  1785 Ladebygning opført,

  1812 J. C. Schuchardt

  ca. 1812 gennemgribende ombygning. østfløj, gavle og karnapper nedrevet

  1822 Staten

  1836 H. A. Juel

  1855 Niels Juel, Avlsgården flyttet

  1869 Ove Sehestedt Juul

  1882 Chr. Sehestedt Juul

  1928 Nordfløjen ombygget ved Emanuel Monberg

  1933 Axel Juul

  1935 Sydfløjen ombygget ved Aage Roussell

  1964 Sydfløjen moderniseret ved Holger Langvold

  Coats of Arms - Scandinavia
  Juul coat of arms
  Juul coat of arms

 • Sources 
  1. [S4] Danmarks Adels Aarbog.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard