Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Lensgreve Vilhelm Frederik Wedell-Wedellsborg

Lensgreve Vilhelm Frederik Wedell-Wedellsborg[1, 2]

Male 1640 - 1706  (65 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Vilhelm Frederik Wedell-Wedellsborg 
  Title Lensgreve 
  Born 4 Dec 1640 
  Gender Male 
  Possessions Til Grevskabet Wedellsborg, Friherre af Wedel 
  Died 7 Feb 1706 
  Notes 
  • Wedell (-Wedellsborg), Vilhelm Frederik Greve, 1640-1706, ældre Broder til Grev Gustav Vilhelm W. til Grevskabet Jarlsberg, var født 24. Nov. 1640 og kom i en ung Alder til Danmark; at han, der i Tyskland utvivlsomt har været Officer, skulde have staaet i dansk Militærtjeneste, er der intet Spor af. Imidlertid gjorde han her i Landet sin Lykke, da han tidlig blev gift med Christiane Sophie Sehested, eneste Barn af Hannibal S.(XV, 496), og derved blev Arving til hans Godser i Fyn, Iversnæs og Tybrind, af hvilke han Dec. 1672, samtidig med at han optoges i Grevestanden, oprettede Grevskabet Wedellsborg, hvilket Navn fra den Tid tillagdes Iversnæs. Desuden havde han 1665 kjøbt Rugaard af Kongen, og 1681 kjøbte han af Trinitatis Kirke i København Søndergaarde, ligesom han forøgede sine Besiddelser ved Erhvervelsen af adskillige Kirketiender. Naar Wedell hyppig er bleven kaldt Gehejmeraad, er det en Misforstaaelse, da en saadan Udnævnelse ikke findes. Derimod blev han allerede 1663 Kammerherre (fra Nytaar 1666 at regne), og 1674 fik han det hvide Baand. Han døde 7. Febr. 1706. Efter sin Hustrus Død (begr. 31. Jan. 1694) havde han 1702 ægtet Hedevig Magdalene v. Dankwarth, Datter af Oberstlieutenant Joachim v. D. og Anna v. d. Wisch;hun overlevede ham i mange Aar og døde 17. Juli 1735, 68 Aar gammel. Wedell var en højst excentrisk Mand, og hans Selvfølelse var ganske overordentlig; den gav sig Udtryk paa en uskyldig Maade, naar han efter Sagnet lod sig blæse til og fra Bords af 12 Trompetere, men den viste sig uheldigvis ogsaa i Overgreb af meget betænkelig Art. Jævnlig var det over for Præster og Degne paa Grevskabet, han tillod sig at udøve en Myndighed, som, foruden at være til Fortræd for de paagjældende, bragte ham i Konflikt med Provst og Biskop. Men værst blev det, da han 1695 nedsatte en Gaardsret af sine egne Folk og lod en Mand og hans Kone dømme til Forbrydelse af deres Boeslodder og Konen til Kagstrygning, hvilken han trods hendes Protester lod exekvere ved sin egen Skarpretter. Denne Sag paadrog ham en alvorlig Irettesættelse af Kongen, der ophævede Dommen, men tilgav Wedell hans Forseelse af sær Naade og af Hensyn til hans Broders tro Tjeneste. Faa Aar efter blev han af Højesteret idømt svære Bøder for den haarde Medfart, han havde givet sin Sognepræst. Ogsaa i hans Familiekreds beredte hans vanskelige Sind ham mange Ubehageligheder, især i Forholdet til hans ovfr. anførte Søn Grev Hannibal Wedell-Wedellsborg.

   Vedel Simonsen, Rugaard III, 152 ff.
   Danske Herregaarde VIII: Wedellsborg.
   Kirkehist. Saml. 3. R. V.
  Person ID I1968  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 3 Nov 2014 

  Father Georg Ernst von Wedel,   b. 1597, Spiegel Find all individuals with events at this location,   d. 16 Sep 1661, Kolberg Find all individuals with events at this location  (Age 64 years) 
  Mother Anna Jørgensdatter von Ahlefeldt,   b. 1615,   d. 1660  (Age 45 years) 
  Married 1632 
  Family ID F3888  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Christiane Sophie Sehested,   b. 03 Jun 1644,   d. 1693  (Age 48 years) 
  Married 1659 
  Children 
  +1. Hannibal Wedell-Wedellsborg,   b. 1660,   d. 16 Apr 1708, Wedellsborg Gods Find all individuals with events at this location  (Age 48 years)
   2. Jürgen Ernst Wedell-Wedellsborg,   d. 1712, Poland Find all individuals with events at this location
  +3. Carl Ludwig Wedell-Wedellsborg,   b. 1683,   d. 18 Apr 1724, Braband in Holland Find all individuals with events at this location  (Age 41 years)
  Last Modified 13 Oct 2009 
  Family ID F0082  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Hedevig Magdalene von Dankwerth,   b. 01 May 1672,   d. 04 Jul 1735  (Age 63 years) 
  Married 1702 
  Children 
   1. Wilhelmine Frederikke Wedell-Wedellsborg,   b. 06 Feb 1697,   d. 19 Feb 1722  (Age 25 years)
  Last Modified 11 Oct 2009 
  Family ID F4931  Group Sheet  |  Family Chart

 • Coats of Arms - Scandinavia
  Wedell-Wedellsborg coat of arms
  Wedell-Wedellsborg coat of arms
  Det ved patentet af 10 Dec.1672 fastsatte vaaben
  Wedell-Wedellsborg coat of arms
  Wedell-Wedellsborg coat of arms
  Det af familien førte vaaben

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.

  2. [S4] Danmarks Adels Aarbog.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard