Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Peter Uldall

Peter Uldall

Male 1743 - 1798  (55 years)

Personal Information    |    Media    |    All

 • Name Peter Uldall 
  Born 29 Jun 1743  Assens Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Generalfiskal, Dronning Caroline Mathildes Defensor 
  Died 11 Nov 1798  Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • 1743 den 29. Junii er jeg Peter Uldall født i Assens i Fyen, hvor min Fader, Hans Uldall var Borgemester og Byfoged. Min Moder var Kirstine Hougaard. Tilnavnet havde min Fader fra en By, Uldal kaldet, liggende i Skrydstrup Sogn, Gram Herred i Haderslev Amt, hvor hans Forfædre har boet og have en Gaard paa Kongens Gods, saavidt jeg ved, som Selvejerfolk. 1755 i Juni deponerede jeg ved Universitetet i København, og efter at jeg om Vinteren havde læst hiemme hos mine Forældre, fik jeg 1756 i Foraaret anden Examen. Min Fader vilde, at jeg derefter skulde studere Theologi, som var imod min Lyst. Endelig fik jeg Examen 1759 i Efteraaret, og rejste derpaa hjem.
   1761 i Efteraaret kom jeg igen til København, for at studere Jura. Med Glæde forlod jeg mine Forældres Hus, som i mange Maader havde været mig fortrædeligt. Lykkelig var jeg dog, at mit Sind derved henvendtes til at søge den Høje-stes Beskærmelse. Hvor kan jeg takke ham for Alt det Gode, han har beviist mig. 1763 den 11. Marts fik jeg juridisk Examen som caractere laudabile. Før den Tid hørte jeg Etats-Raad Ohelitz's Collegia over Jurisprudentzen, og den berømmelige Sneedorffs over Montesquieu's l'esprit des lois. Skøndt ukendt i det øvrige af dem, erhvervede jeg dog disse to brave Mænds Yndest, og erholdt derved Plads paa Collegio Elersiano sidst i Aaret 1763.
   Efterat jeg havde absolveret Examen, blev jeg Fuldmægtig ved Inquisitions-Commissionen, eller rettere hos Krigsraad Stuh, som var Auditeur derved. Med liden Fornøielse, og saa godt som for intet, tilbragte jeg derved to Aar. Jeg siger saa godt som for intet; thi Krigsraad Stuh var der ej mere end 20 Rbd. at erholde af, som jeg endda først fik to Aar derefter. Alt hvad jeg havde at underholde mig af, var de Penge jeg fik af Collegio Elersiano. Jeg erkender imidlertid endnu med Taknemmelighed den Understøttelse, jeg da nød i min forrige Værts, Feltbereder Ritters Hus.
   1765 i Maj blev jeg Fuldmægtig hos Etatsraad, daværende Højeste-Rets-Advocat Johan Joachim Anchersen. Dette var Begyndelsen til min Lykke.
   --
   Slægten Uldall stammer fra Byen Uldal i Gram Her- red, Haderslev Amt i Sønderjylland, og i Følge Sagnet fra en af de Gaarde, som var skænket til nogle af Gøngernes Befalingsmænd til Løn for deres Tapper- hed under Kjøbenhavns Belejring. Peter Uldall blev født i Assens den 29. Juni 1743. Om hans Fader Hans Pedersen Uldall, der var født 1705, fortælles, at han som ung stod ved et Regiment i Sønderjylland og dér af Kongen selv blev udtaget til Lakaj og paa den Maade kom til Kjøbenhavn, hvor han lærte sin Kone at kende, der havde tjent ved Hoffet i 1 1 Aar som Vadske- og Kokkepige. Hun hed Kirstine Hansdatter Hougaard og var født 1714 og døde 1796. Sikkert er det i hvert Tilfælde, at han tog dansk-juri- disk Examen med 1. Karakter 1741, da han var 36 Aar, og at det var efter en Ansøgning, som var skrevet og undertegnet af hans Kæreste, at han 1742 blev By- foged (1755 tillige Borgmester) i Assens og Herreds- foged i Baag og Vends Herreder, hvor han døde 1782. Deres ældste Søn, Peter Uldall, blev sat til Stude- ringerne og blev allerede 1755 Student, kun 12 Aar gammel. Det var vel paa Grund af hans store Ungdom, at Faderen beholdt ham hjemme i Assens et helt Aar, medens han læste til Baccalaureus-Examen, som han tog i Efteraaret 1756. Faderen bearbejdede ham ivrigt for at faa ham til at studere Theologi, hvilket Sønnen ikke havde Lyst til, men Faderens Villie sejrede.

   Clausen, Julius, 1868-1951; Rist, Peter Frederik, 1844-1926
  Person ID I20335  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 3 Feb 2015 

  Family Antoinette Hansen,   b. 02 Oct 1739,   d. 04 Jun 1804  (Age 64 years) 
  Children 
  +1. Hans Frederik Uldall,   b. 04 May 1775,   d. 1836  (Age 60 years)
  Last Modified 5 Apr 2010 
  Family ID F10276  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Peter Uldall
  Peter Uldall
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard