Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Frederik Christian Rosenkrantz

Frederik Christian Rosenkrantz[1]

Male 1724 - 1802  (78 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Frederik Christian Rosenkrantz 
  Born 19 Jan 1724 
  Gender Male 
  Profession Statsminister 
  Possessions Stamhuset Rosenholm, Rygaard og Egholm m.m. 
  Died 15 May 1802 
  Notes 
  • Rosenkrantz, Frederik Christian, 1724-1802, Statsminister, Søn af Statsminister Iver Rosenkrantz (d. 1745), er født 19. Jan. 1724. 1741 blev han Kammerjunker, 1748 Kammerherre; det paafølgende Aar ansattes han som Assessor i Højesteret og som Envoyé extraordinaire ved det preussiske Hof, men forflyttedes allerede 1751 til London. 1754 blev Rosenkrantz Deputeret i Admiralitets- og Generalkommissariats-Kollegiet. 1760 erholdt han Danebrogsordenen, 1763 Ordenen «de la fidelité». S. A. overtog han efter Carl v. Holsteins Død Embedet som Overkrigssekretær for Søetaten. 1763-66 var han tillige Direktør for den nye Indretning af Vejene. Ved Prinsesse Vilhelmine Carolines Formæling 1764 blev han Gehejmeraad, næste Aar Præses for det almindelige Handelskompagni, 1766 tillige Overkrigssekretær for Landetaten. 25. Avg. s. A. entledigedes han imidlertid fra sine Embeder ved Søetaten, men blev 1767 Gehejmeraad i Konseillet, hvilket varede indtil Dec. 1770, da Struensee foranledigede Gehejmekonseillet ophævet. 1784 ved Kronprins Frederiks Overtagelse af Regeringen ansattes R. paa ny som Statsminister samt Præsident for Admiralitets- og Kommissariats- Kollegiet; i dette Embede forblev han indtil Juni 1788, da han endelig efter Ansøgning afskedigedes. 1769 var han bleven blaa Ridder. Rosenkrantz døde 15. Maj 1802.   Ved Danneskjold-Samsøes Afskedigelse fra Marinens Overbestyrelse 1746 var denne kommen i uheldige Hænder; som Overkrigssekretær fungerede C. v. Holstein, der var uden Energi, i Admiralitets- og Generalkommissariatet præsiderede den uduelige Rosenpalm, og efter hans Død traadte andre og ikke dygtigere til. Ved Holsteins Død blev det Rosenkrantz der fik det Hverv at bringe ny Luft i Marinens Organisation. Dette lykkedes ham dog ingenlunde. Trods megen Flid, en myndig Optræden og Tro paa sine egne Evner var Rosenkrantz ikke den Mand, der under Datidens vanskelige Forhold kunde gjennemføre gode Reformer. Hans Administration har mere end nogen anden udmærket sig ved Mangel paa Fasthed; alene Søetatens Overledelse, Admiralitets- og Kommissariats-Kollegierne, undergik i Tidsrummet 1766-88 ikke færre end 4 Omkalfatringer. Til Uheld for Rosenkrantz havde han i den afsatte Fr. Danneskiold en lige saa sagkyndig som uvelvillig Kritiker af sin Administration, der ganske vist frembød adskillige Angrebspunkter, navnlig hvad Bygning af nye samt Vedligeholdelse af de gamle Orlogsskibe angik; desuden klagedes der over, at R. forsømte Opmudringen i Havnen, at han førte daarlig Økonomi ved Materialiers Anskaffelse, og at han havde ladet Fæstningen Gluckstadt forfalde. Han faldt selv ved sin krasse Modstand mod Bondesagen. I «Tilskueren» 1888 findes trykt den af Rosenkrantz mod Landboreformerne indgivne Memorial, der gav Anledning til hans Fald, og som ganske vist ikke vidner om Fremsyn eller nogen skarp Dømmekraft.   R. blev 1748 gift med Dorothea Reedtz (f. 1731 d. i April 1801), Datter af Kammerherre Tønne R. til Barritskov. R., der ejede Stamhuset Rosenholm, Rygaard og Egholm, var en meget slet Økonom og som Følge deraf i stadig Pengeforlegenhed.

   --

   More about this family: http://ryegaard.dk/site/Ryegaard/Om_ryegaard_og_Trudsholm/Historie/Ryegaards_historie_1770/

  Person ID I2125  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 29 Aug 2009 

  Father Iver Rosenkrantz,   b. 5 Dec 1674, Rosenholm Slot Find all individuals with events at this location,   d. 15 Nov 1745, Rosenholm Slot Find all individuals with events at this location  (Age 70 years) 
  Mother Charlotte Amalie Skeel,   b. 20 Aug 1700,   d. 6 Jan 1763  (Age 62 years) 
  Married 1721 
  Family ID F1416  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Dorte Tønnesdatter Reedtz,   b. 07 Apr 1730,   d. 20 Apr 1801  (Age 71 years) 
  Married 1748 
  Children 
   1. Iver Rosenkrantz-Levetzau,   b. 17 Jun 1749, Rosenholm Slot Find all individuals with events at this location,   d. 27 May 1787, Rosenholm Slot Find all individuals with events at this location  (Age 37 years)
  Last Modified 30 Mar 2008 
  Family ID F0094  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Frederik Christian Rosenkrantz
  Frederik Christian Rosenkrantz

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard