Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Lensgreve Adam Gottlob Moltke

Lensgreve Adam Gottlob Moltke[1, 2]

Male 1710 - 1792  (81 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Adam Gottlob Moltke 
  Title Lensgreve 
  Born 10 Nov 1710  Mecklenburg Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Hofmand og Statsmand 
  Possessions Til Grevskabet Bregentved 
  Died 25 Sep 1792  Bregentved Gods Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Moltke, Adam Gottlob Greve, 1710-92, Hofmand og Statsmand, var født 10. Nov. 1710 paa Godset Riesenow i Meklenborg og var tysk af Fødsel. Hans Fader, Oberstlieutenant Joachim M. (d. 1730), gift med Magdalene Sophie f. v. Cothmann, havde dog været dansk Officer, en af hans Farbrødre var Staldmester hos Frederik IV's Broder Prins Carl, en anden var Amtmand paa Møen. Denne sidste, Caspar Gottlob M. (s. ndfr.), fik ham i Aaret 1722 ansat som Page hos den daværende Kronprins Christian, og da han i Aaret 1730 blev udnævnt til Kammerpage hos den 7aarige Prins Frederik (den senere Frederik V), grundedes det nøje Forhold imellem ham og denne, der trofast varede indtil den sidstnævntes Død. Saadan som M.s Løbebane blev, var det umuligt for ham at opnaa nogen rig aandelig Uddannelse ved Studier eller Rejser; derimod var han tidlig religiøst vakt og synes i nogen Tid at have staaet i Berøring med Herrnhuterne; religiøse Stemninger træde da ogsaa stærkt frem i hans efterladte Optegnelser. Skjønt Prinsen holdt overordentlig meget af ham, følte M. sig dog trykket, medens han som Kammerjunker (fra 1735) virkede ved hans Hof. Han havde nemlig, fattig som han var, 1735 ægtet en Datter af Oberstlieutenant G. H. Brüggemann, Christiane Frederikke (f. 1712 f 1760), som han havde været forlovet med i 7 Aar, og hun fødte ham det ene Barn efter det andet. Han attraaede derfor blot at faa en nogenlunde god Stilling som Amtmand paa Møen, og han fik ogsaa Tilsagn om at blive det; men da overraskede Christian VI ham ved (1743) at gjøre ham til Hofmarskal hos Prinsen, det følgende Aar stillede han ham som Overkæmmerér i Spidsen for Sønnens Hofstat, og snart efter gjorde han ham til hvid Ridder (1745). Et betydningsfuldt Vidnesbyrd om, hvilken Tillid han havde til M., gav han, da han frygtede for, at Sønnen var ved at skeje ud i sædelig Henseende, og da han saa i Fortrolighed søgte M.s Hjælp for at faa Klarhed herpaa og for at faa daarlige Elementer fjærnede fra Sønnens Omgivelser.

   Efter sin første Hustrus Død 1760 ægtede han s. A. Sophie Hedevig Raben (f. 1732 d. 1802), Datter af Gehejmeraad Fred. R. Aaret efter sin Mands Død stiftede hun Stamhuset Moltkenborg for sine Sønner med Greven.

   Hist. Tidsskr. 4. R. II og IV. Langhorn, De danske Moltker S. 27 ff.
  Person ID I2140  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 28 May 2014 

  Father Joachim von Moltke,   b. 1662,   d. 1730  (Age 68 years) 
  Mother Magdalena Sophia von Cothmann,   b. 14 Sep 1681,   d. 26 Oct 1752  (Age 71 years) 
  Married 1697  Güstrow Find all individuals with events at this location 
  Family ID F3493  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Christiane Frederikke Brügmann,   b. 27 May 1712, Ulriksholm Gods Find all individuals with events at this location,   d. 28 Feb 1760  (Age 47 years) 
  Married 09 Sep 1735 
  Children 
  +1. Christian Magnus Frederik Moltke,   b. 16 Oct 1741, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 23 Nov 1813, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 72 years)
  +2. Catharine Sophie Moltke,   b. 14 Oct 1737, Stege Find all individuals with events at this location,   d. 16 Apr 1806, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 68 years)
   3. Caspar Hermann Gottlob Moltke,   b. 6 Oct 1738, Stege Find all individuals with events at this location,   d. 17 Apr 1800, Rendsburg Schleswig-Holstein Find all individuals with events at this location  (Age 61 years)
  +4. Ulrikke Augusta Wilhelmine Moltke,   b. 30 Apr 1740,   d. 07 Apr 1763  (Age 22 years)
  +5. Joachim Godske Moltke,   b. 04 Jul 1746,   d. 05 Oct 1818  (Age 72 years)
  +6. Adam Ferdinand Gottlob Moltke,   b. 01 Jan 1748,   d. 16 Aug 1820  (Age 72 years)
   7. Juliane Marie Frederikke Louise Moltke,   b. 25 Oct 1751,   d. 18 Nov 1773  (Age 22 years)
  Last Modified 7 Feb 2009 
  Family ID F0272  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Sophie Hedevig Raben,   b. 8 Oct 1732,   d. 8 Jul 1802, Glorup Gods paa Fyn Find all individuals with events at this location  (Age 69 years) 
  Married 1760 
  Children 
  +1. Gebhard Moltke-Huitfeldt,   b. 20 Feb 1764,   d. 20 Dec 1851  (Age 87 years)
  +2. Sophie Magdalene Moltke,   b. 22 May 1765, Fredensborg Find all individuals with events at this location,   d. 24 Feb 1829  (Age 63 years)
  +3. Bertha Moltke,   b. 16 Nov 1767,   d. 2 May 1846, Adelersborg Find all individuals with events at this location  (Age 78 years)
  +4. Otto Joachim Moltke,   b. 11 Jun 1770,   d. 1 Feb 1853, Espe Gods ved Korsør Find all individuals with events at this location  (Age 82 years)
   5. Sophie Margrethe Birgitte Moltke,   b. 05 Oct 1770,   d. 02 Jan 1792, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 21 years)
  +6. Carl Emil Moltke,   b. 09 Jan 1773, Bregentved Gods Find all individuals with events at this location,   d. 01 Mar 1858  (Age 85 years)
  Last Modified 7 May 2009 
  Family ID F0141  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Bregentved (1845)
  Bregentved (1845)
  Haslev sogn, Ringsted herred, Sorø amt.

  Ved sin tronbestigelse i 1746 skænkede kong Frederik V. Bregentved gaard og gods, hovedgaardstakst ager og eng 144 tdr. samt 13 tdr. skov, til sin yndling Adam Gottlob Moltke, den første besidder af Bregentved, der tog fast ophold paa stedet og hvis efterslægt i direkte linje i over 200 aar har ejet Bregentved. Adam Gottlob Moltke kom fra sin fødestavn i Mecklenburg som barn til sin farbroder, der var amtmand på Møen, hvor han ejede Nygaard (nu Marienborg), og drengens opdragelse og omgang var overvejende dansk præget. I sit 11. år blev Moltke page hos kron­prins Christian og ved dennes regeringstiltrædelse i 1730 kammerpage hos den syvårige tronfølger. I det daglige samvær udviklede sig det stærkt personlige venskabsforhold mellem dem, der bevaredes gennem årene. I 1735 blev Moltke kammerjunker, 1743 marskalk, året efter overkæmmerer hos kronprins Frederik og straks efter dennes tron­bestigelse overhofmarskal, men først 1763 indtrådte han i statsrådet. I 1750 blev Moltke ophøjet i grevestanden med titel greve af Bre­gentved. Det for ham samtidigt oprettede grevskab var da allerede komplet, idet Moltke i 1747 af kongen for 35.000 rdl. havde købt Turebyholm hovedgård med tilliggende bøndergods (198 tdr. ld. ho­vedgårdstakst ager og eng og 564 tdr. bøndergods) samt i førnævnte år Juellinge med tilhørende bøndergods 137 tdr. hovedgårdstakst. (Danske Slotte og Herregaarde)  EJERE

  1319 Ringsted kloster

  1364 Sankt Clara kloster

  Forskellige ejere

  1504 Oluf Stigsen Krognos

  1573 Anna Hardenberg, Christoffer Gøye

  1581 Steen Brahe

  1630 Frederik Urne

  1668 Ove Juul

  1682 Frederik Gabel

  1718 Frederik IV

  1731 Poul Vendelbo Løvenørn

  1740 Christian VI

  1746 A. G. Moltke
  Adam Moltke
  Adam Moltke
  Adam Gottlob Moltke
  Adam Gottlob Moltke
  Greve

  Coats of Arms - Scandinavia
  Moltke (af Bregentved) coat of arms
  Moltke (af Bregentved) coat of arms

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.

  2. [S4] Danmarks Adels Aarbog.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard