Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Peter Anker

Peter Anker[1]

Male 1744 - 1832  (87 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Peter Anker 
  Born 31 Jul 1744  Frederikshald Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Generalkonsul i Storbritannien 1783, Guvernør paa Trankebar 1786-1807 
  Died 17 Apr 1832  Øraker ved Kristiania Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Anker, Peter, 1744-1832, Gouvernør i Ostindien. Født 31. Juli 1744 paa Frederikshald, hvor hans Fader, var bosat som Købmand, modtog han en omhyggelig Opdragelse og blev derpaa 1760-65 sammen med sin yngre Broder Carsten sendt paa en længere Udenlandsrejse, paa hvilken de ogsaa vare sammen med Bernt og Peder A. med disses to Brødre. 1773 blev han Konsul i Hull, hvor han navnlig med Dygtighed varetog de norske Trælasthandleres Interesser og tillige indhentede Oplysninger om de nyeste tekniske Opfindelser, deriblandt fornemmelig Dampmaskinen. 1777 blev han Generalkonsul i London, hvor han ogsaa lagde sin Dygtighed for Dagen; efter Freden i Versailles 1783 modtog han som Tegn paa Regeringens Erkendtlighed for de Tjenester, han under Krigen havde vist Danmarks og Norges Skibsfart og Handel, den sjældne Udmærkelse Guldmedaillen pro meritis. 1786 blev A. med Titel af Oberst udnævnt til Gouvernør over Trankebar og det dansk-asiatiske Kompagnis siden 1777 af Staten overtagne øvrige Besiddelser i Ostindien. 1788, samtidig med at han udnævntes til Generalmajor, ankom han til Trankebar, hvor han mødtes af mange Vanskeligheder. Uden Støtte paa nogen Kant maatte han arbejde paa at bringe Orden i de indviklede Forhold. Han begyndte strax at optræde med Strenghed mod dem af de indfødte, der udsugede og ophidsede sine Landsmænd, uden at det dog altid lod sig gøre at skaffe Retten den Respekt, som skulde tilkomme den. Med Rajahen af Tanjore, paa hvis Territorium Trankebar var anlagt, lykkedes det ham allerede 1788 at istandbringe en meget fordelagtig Overenskomst, hvorved han gennem Forpagtning af Distriktet Tiruvidikally og ved Fornyelse af nogle andre, ældre Forpagtninger fik en Udvidelse af Trankebars Landomraade, mod at den dansk-norske Stat kom Rajahen til Hjælp i hans finansielle Forlegenhed med et større Laan, der kunde tilstaas paa meget fordelagtige Vilkaar. Efter en Del Vanskeligheder, der forvoldtes ved de politiske Forhold i Evropa, opnaaedes 1790 Regeringens Godkjendelse af denne Overenskomst. Med de i Trankebar levende Missionærer, der ikke vilde bøje sig for Gouvernørens overordnede Avtoritet, havde A. mange Kampe og blev derved udsat for megen Miskendelse. Til Trods for Koloniens yderst daarlige Militærvæsen forstod A. under Englændernes Kampe med Tippo Sahib og under deres Krig med Frankrig, der ogsaa udstraktes til Indien, at opretholde en for sin Stats Interesser betryggende Nevtralitet. I 1801 lod dette sig dog ikke længere gøre. A. maatte da overgive Trankebar og de øvrige Etablissementer til Englænderne, men erholdt dem i 1802 atter udleverede. Ved Modtagelsen sparede han Statskassen for flere betydelige Udgifter. Som Anerkendelse for hans mangesidige Fortjenester blev han 1804 Ridder (Storkors) af Danebrog. Imidlertid var han bleven træt af Livet i Trankebar med dets mange Haande Fortrædeligheder, og da tillige hans Helbred var stærkt medtagen, maatte han i Febr. 1806 forlade Indien. 10. Juli 1807 erholdt han Afsked med fuld Gage i Vartpenge. I 1808 bosatte han sig i Norge, hvor han levede paa Gaarden Øraker i Nærheden af Christiania, omgiven af sine litterære og ethnografiske Samlinger. I 1814 overtog han for Christian Frederik at gøre en Rejse til England, hvor han imidlertid intet udrettede. Han døde ugift paa Øraker 17. April 1832. En større Del af hans Tegninger fra Indien er af hans Familie overdraget til det ethnografiske Musæum i Christiania; hans Samling af sjældne indiske Gudebilleder findes i det ethnografiske Musæum i København. A. var i sine forskjellige Embedsstillinger en ivrig og uinteresseret Mand, der uden Hensyn til sig selv opofrede sig for det almene bedste. Gjennem sit lange Ophold i England og i dette Riges indiske Besiddelser var han bleven indforlivet i den engelske Dannelse og Levemaade, saaledes at han af de fleste toges for en Englænder. Dette kom ham tillige med hans Forbindelser med flere af de mest højtstillede Englændere til megen Nytte under hans Virksomhed i Trankebar.

   Moe, Tidsskr. f. norsk Personalhist. I, 333 ff. Norsk Hist. Tidsskr. I, 273 ff.
   Yngvar Nielsen.
  Person ID I21408  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 24 Nov 2014 

  Father Erich Ancher,   b. 14 Sep 1709, Land i Norge Find all individuals with events at this location,   d. 1 Jan 1785, Frederikstad i Norge Find all individuals with events at this location  (Age 75 years) 
  Mother Anna Catharine Tank,   b. 11 Oct 1723, Frederikshald Find all individuals with events at this location,   d. 1 Dec 1761, Moss i Norge Find all individuals with events at this location  (Age 38 years) 
  Married 1743  Frederikshald Find all individuals with events at this location 
  Family ID F10757  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Guvernør Peter Anker
  Guvernør Peter Anker

  Coats of Arms - Scandinavia
  Anker coat of arms
  Anker coat of arms

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard