Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Niels Nielsen Secher, (Sicher, Siker)

Niels Nielsen Secher, (Sicher, Siker)

Male 1704 - 1768  (63 years)

Personal Information    |    Media    |    All

 • Name Niels Nielsen Secher 
  Suffix (Sicher, Siker) 
  Born 10 Nov 1704  Aarhus Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Family line Forældre, Niels Mikkelsen Sicher (Secher) og Maren Jørgensdatter Hørning, hun gift 2. med kommerceraad i Aarhus Ole Olsen. 
  Profession Præst i Udbyneder og Kastbjerg 
  Possessions Til Kjærbygaard og Sødringholm 
  Died 11 May 1768  Aarhus Find all individuals with events at this location 
  Buried Sødring kirkes kapel Find all individuals with events at this location 
  Person ID I21639  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 14 Dec 2011 

  Family Johanne Marie Pedersdatter Anchersen,   b. 27 Apr 1705, Karlby-Volby ved Randers Find all individuals with events at this location,   d. 26 May 1775, Sødringholm Find all individuals with events at this location  (Age 70 years) 
  Children 
   1. Klementine Marie Secher,   b. 1733,   d. 1783  (Age 50 years)
  +2. Peder Nicolai Secher,   b. 23 Nov 1735,   d. 8 Oct 1819  (Age 83 years)
   3. Ole Kristian Secher,   b. 1739
  +4. Ancher Jørgen Secher,   b. 2 Feb 1742, Øster Lisbjerg Find all individuals with events at this location,   d. 3 Apr 1803, Kjærbygaard i Kasted sogn Find all individuals with events at this location  (Age 61 years)
  +5. Matthias Poulsen Secher,   b. 6 Apr 1743,   d. 30 Mar 1794  (Age 50 years)
  +6. Thomas Secher,   b. 1744,   d. 1811  (Age 67 years)
  Last Modified 4 Oct 2010 
  Family ID F10858  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Sødringholm
  Sødringholm
  Sødring sogn, Gjerlev herred, Randers amt.

  Prokurator, kancelliråd Hans Eilersen Steenfeldt købte 1742 Demstrup og Sødringholm af greve Frederik Christian Danneskiold-Samsøe, der umiddelbart efter afhændede Sødringholm til kom­merceråd Ole Olsen fra Århus. Skødet blev dog 1744 udstedt til kom­mercerådens stedsøn, præsten Niels Nielsen Secher. Hovedgårdstak­sten var da 29 tdr. htk. og bøndergodset på 200 tdr. Den tilliggende Sødring kirketiende udgjorde 12 tdr. htk. Til gården lå da som tid­ligere patronatsretten til Sødring kirke. I Niels Sechers tid var drif­ten især lagt an på studehold ; desuden fandtes der stutteri på gården. I 1757 brændte Sødringholm, og Secher opførte en ny bindings­værks hovedbygning bestående af 3 fløje. Bygningerne står endnu på Sødringholm, men er dog undergået væsentlige forandringer i tidens løb. Således er bindingsværket blevet erstattet helt af grundmur. Secher var en mand, der forstod at forvalte sit jordiske pund, og han skal have været sin tids rigeste præst i Danmark. Hans formue blev anslået til op imod 200.000 rdl. Han døde 1768 og blev begravet i et familiekapel, som han havde indrettet i Sødring kirke. Enken Jo­hanne Marie Anehersen sad på gården til sin død 1775. Hun stiftede til minde om sin mand et legat på 2.000 rdl. for godsets fattige. Det eksisterer endnu, og renterne uddeles to gange årligt til gamle folk, der har tjent på gården. Hendes søn kammerråd Matthias Poul­sen Secher, der havde bestyret Sødringholm for moderen, overtog den efter hende for 20.000 rdl. Han erhvervede samme år, som han overtog Sødringholm, Demstrup af kancelliråd Steenfeldt og over­flyttede en del af denne gårds hartkorn til Sødringholm. Således kom de to gårde atter under fælles ejer. I 1785 indberettede kammerråd Secher til rentekammeret om Sødringholms drift, at hans hoveribøn­der »ved hjælp af gårdens fribønder er blevet forskånet for en del arbejde«. Secher havde ord for at være human, og en udtalelse som denne i hans beretning til kammeret synes at tyde herpå: »... da Bonden er det Værk og et Middel, hvorved enhver ved nøje opsigt kand have sin Glæde af at see handl Velferds Fremme befordret, saa haver de paagrændsende Bønder den Frihed og Tilladelse at græsse deres Creaturer For- og Efteraar paa Gaardens Mark«. Secher var enelodsejer i Sødring by med 67 tdr. htk. I denne by havde ud­skiftning fundet sted før 1785. Det samme var tilfældet i Vinstrup, Stangerup og Enslev, hvor hartkornet til Sødringholm udgjorde henholdsvir 40, 37 og 43 tdr. Medens de tilliggende 8 tdr. htk. i Hade­rup og Norup i dette år var under udskiftning, havde denne endnu ikke fundet sted i Dalbyneder og Binderup, hvor der til Sødringholm lå 72 og 22 tdr. htk. Efter Matthias Sechers død 1794 indehavde enken Adolfine Sophie Muller Sødringholm til 1800, da hun afstod den tillige med Demstrup til Hans Ammitzbøl med flere andre. Alle­rede i 1799 var der opnået kgl. bevilling på at bortsælge bønder-godset til de to gårde, uden at hovedgårdstaksten mistede sæde­gårdsprivilegierne. I den følgende tid afhændedes en del af godset under Sødringholm, og 1802 købtes hovedgården med resten af bøn­dergodset af Anders Mogensen Berg for 64.375 rdl. I 1805 oplyses det om gårdens drift, at agerjorden var inddelt i 20 vange med ud­markerne, hvoraf de 10 dreves og de øvrige hvilede. Hoveri udførtes af 16 halve gårde, hvis hovping var 8 tdr. agerland og ca. 7 tdr. Id. eng. 1807 solgte Berg gården til overkrigskommissær Marcus Peter Secher til Kærbygaard, der kom til at sidde på Sødringholm i land­brugskrisens svære år. Han klarede sig dog godt og var en temmelig velstående mand, da han døde 1831. Efter hans enke Mathilde Sophie f. Secher ejede krigsråd Jens Rahbek Sødringholm til 1850, da den købtes af oberstløjtnant F. G. v. Muller. Den næste ejer (fra 1855) C. F. H. Holsten forbedrede går­dens drift på forskellig vis og beplantede store dele af de hidtil udyrkede arealer. Hans svigersøn Valdemar A. P. H. v. Buchwald, der overtog gården 1906, ombyggede hovedbygningens østre sidefløj og byggede det lille tårn på vestsiden af hovedfløjens frontispice. Buch­walds enke solgte 1925 Sødringholm til skovrider C. Chr. Branth. (Danske Slotte og Herregaarde)  EJERE

  Århus bispestol

  ca. 1240 Øm Kloster

  Århus bispestol

  1536 Kronen

  1544 Hans Stygge

  1568 Lage Brockenhuus

  1592 Peder Munk

  1625 Gert Rantzau

  1726 Kronen

  1732 Fr. Chr. Danneskiold-Samsøe

  1742 H. Eilersen Steenfeldt

  1744 N. Nielsen Secher

  1800 - 1906 Forskellige ejere

  1906 V. A. P. H. v. Buchwald

  1925 C. Chr. Branth

  1946 L. Sørensen

  1954 T. H. Carstensen

  Coats of Arms - Scandinavia
  Secher coat of arms
  Secher coat of arms
  Skjoldet venstre skrådelt; første Felt Sølv, andet Felt skaktavlet af sort og Sølv. Hjelmmærke: En opstående Sølvstav med sort Æskulapslange. Hjelmklæde: Indvendig Sølv, udvendig sort.
  Vaabenet er gengivet efter Aftryk af Signet, anvendt af Professor, Dr. med. Knud Secher og er for Skjoldfigurernes Vedkommende identisk med den adelige Familie Sikers (Sicher) Vaaben. Vaabenet er genoptaget af Rigs­arkivar, Dr. jur. V. A. Secher (1851-1918) og optaget i Heraldisk Sel­skabs Vaabenrulle sam. Nr. 32 for Agnaterne af Præst i Udbyneder Niels Nielsen Sicher (Secher 1704-1768)

  Af Slægtens Medlemmer kan nævnes:
  Overretssagfører Edvard Emil Secher (f. 1862), Aarhus.
  Kontorchef Hilmer Secher (f. 1865), København.
  Proprietær Peter Nicolaj Secher (f. 1867), Balagergaard, Viby, Aarhus.
  Konsul Chr. Momme Secher (f. 1879), Grenaa.
  Kommunelærerinde, Frøken M. Secher (f. 1880), København.
  Godsejer Theodor Kirketerp Secher (f. 1881), Haddorp pr. Mälmstätt.
  Ritmester Jørgen Secher (f. 1883), Randers.
  Overlæge, Professor Knud Secher (f. 1883), København.
  Købmand Otto Momme Secher (f. 1888), Grenaa.
  Direktør Einar Secher (f. 1888), København.
  Ingeniør Jørgen Mørch Secher (f. 1891), København.
  Sekretær Mathias Secher (f. 1897), København.
  Filialbestyrer Jørgen Preben Secher (f. 1904), Aarhus.
  Redaktør Knud Skyum Secher (f. 1907), København.
  Litt.- V. A. Secher: Meddelelser om Slægten Secher (Siker) København 1939.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard