Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Johan Gottfried Becker

Johan Gottfried Becker[1]

Male 1639 - 1711  (71 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Johan Gottfried Becker 
  Born 9 Oct 1639  Husum Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Died 17 May 1711 
  Notes 
  • Becker, Johan Gottfried, 1639-1711, Apotheker. Han var født 9. Okt. 1639 i Husum og Broder til Jacob Gottfried Becker (1638-1707). Efter at have besøgt Latinskolen sendtes han 1655 i Lære hos en Apotheker i Flensborg. Efter en 6aarig Læretid begav han sig paa en lang Udenlandsrejse, som med en kort Afbrydelse varede i 18 Aar; dels anvendte han Tiden til at se sig om, dels til at uddanne sig i sit Fag. Han stiftede Bekjendtskab med Guldmageren Borri, paa hvis Anbefaling Frederik III 1668 kaldte ham fra Wien, hvor han arbejdede i et Apothek, til København og udnævnte ham til Hof- og Rejseapotheker; 1669-70 indrettede han med kgl. Bevilling det Apothek paa Købmagergade, som under Navn af Elefantapotheket i over 170 Aar dreves af hans Slægt. Becker ægtede 1671 Sophie Iversdatter, f. 8. Juli 1656, Datter af Raadmand og Amtsskriver Iver Nielsen i Nysted; ved Operahusets Brand 19. April 1689 omkom hun med 2 Døtre.

   1. Maj 1694 ægtede Becker Helene Margrethe Munk, Datter af Brygger og islandsk Købmand Erik M. i København. Becker var en dygtig Kemiker og blev som saadan ved forskellige Lejligheder brugt af Regeringen; til Litteraturen har han kun leveret et Par Smaaskrifter. I 1708 overdrog han sin Søn Gottfried (1681-1750) Bestyrelsen af Apotheket og døde efter længere Tids Svagelighed 17. Maj 1711. Hans Enke Helene Margrethe Munk ægtede 1713 Etatsraad Hans Seidelin (1665-1740) til Hagestedgaard.

   Burman Becker, Geschlechts-Register der Familie Becker, 1875, S. 11 ff. Samme, J. G. Beckers Levnet, 1864.
   G. L. Wad.
  Person ID I23220  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 9 Dec 2014 

  Father Gottfried Becker,   b. Abt. 1600, Germany Find all individuals with events at this location 
  Mother Elisabeth Ehrenreich,   d. 1645, Husum Find all individuals with events at this location 
  Family ID F11720  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Sophie Iversdatter,   b. 8 Jul 1656,   d. 19 Apr 1689, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 32 years) 
  Married 1671 
  Children 
  +1. Gottfried Becker,   b. 24 Jan 1681, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 19 Feb 1750, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 69 years)
  Last Modified 21 Jul 2011 
  Family ID F11565  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Helene Margrethe Munk,   d. 1725 
  Married 1694 
  Last Modified 21 Jul 2011 
  Family ID F11566  Group Sheet  |  Family Chart

 • Coats of Arms - Scandinavia
  Becker coat of arms
  Becker coat of arms
  (Hofapoteker-Familien)
  Skjoldet ved en Guld-Bjelke tværdelt af blaat og rødt. I første Felt: en (Guld-) Rose og en (Guld-) Lilje, hvorimellem en (Sølv-) Kolbe; i andet Felt: to (Guld-) Løver holden­de i Forpoterne en snoet (Sølv-) Slange. Hjelmærke: En Guld-Rede, hvori en Sølv-Pelikan mader sine Unger. Hjelmklæde: Indvendig Guld, udvendig delt af blaat og rødt. Slægten har desuden et ældre Bomærke: krydslagt en »Skydel« og en »Rager« (Ba­gerværktøj).
  Vaabenet er gengivet efter Tegning i Kaptajn, Kammerjunker J. G. Beckers Eje og optaget i Heraldisk Selskabs Vaabenrulle som Nr. 493 for Agnaterne af kgl. Hof-, Rejse- og Felt-Apoteker Johann Gottfried Becker (1639-1711), paa hvis Epitafium i Sct. Petri Kirke i København Vaabenet findes. Hans Fader, Rektor i Husum Gottfried Becker (1600-1645) var Søn af Slægtens hidtil første kendte Mand, Johannes Becker, Præst i Essen (1589) og Lennep i Hertugdømmet Berg (d. 1614). I 5 Generationer beklædte Slægten — Søn efter Fader Embedet som kgl. Hof-Apoteker (Elefantapoteket)
  Af Slægtens Medlemmer kan nævnes:

  Kaptajn, Kammerjunker Johan Gotfred Becker (f. 1880), København.

  Forpagter Frans Becker (f. 1880), Krogholtbjerggaard pr. Avedøre.

  Professor Frits Christian Becker (f. 1882), København.

  fhv. Landmand Peter Willemoës Becker (f. 1882), Ullerød pr. Hillerød.

  Kontorchef Erik Becker (f. 1889), Charlottenlund.

  Fru Agathe Strandbygaard (f. 1890), Skødstrup.

  Fru Ebba Agnete Larsen (f. 1892), København.

  Grosserer Gregers Magnus Erik Peter Willemoës Becker (f. 1915), København.

  Købmand Johan Gotfred Willemoës Becker (f. 1919), Hvidovre.

  Litt.: Aage Schæffer: »Det kongelige Hofapotek 1669-1919«, København 1919. Patriciske Slægter« I. Louis Bobe: »Geschlechterbuch der teminde «(Die deutsche St. Petri Gemeinde zu Kopenhagen). J. C. L. Lengnick: >,Genealogier,<, 1851-64. J.G. Burman Recker: »Nachrichten der Stammtafel der Familie Becker betreffend«, 1835. J. G. Burman Becker: En Borger i Odense i det 17. Aarhundrede,<, København 1888.

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard