Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Adolph Theodor Conradt-Eberlin

Adolph Theodor Conradt-Eberlin[1]

Male 1864 - 1918  (54 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Adolph Theodor Conradt-Eberlin 
  Born 21 Jun 1864  Tranebjerg Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession By-og Herredsfoged, Borgmester i Thisted 
  Died 16 Nov 1918  Thisted Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Slægten CONRADT-EBERLIN

   Første slægtled.

   1 a. Georg EMANUEL CONRADT-EBERLIN, f. 10 Juli 1756 i Kbh, d. 14. dec. 1826 i Helsingør. - 1763 vol. kadet i Søetaten, 1769 kadet, 1770-72 med orlogsskibet Mars i eskadre i Middelhavet, 1775 (27. dec.) sekondlt.1779-80 med orlogsskibet Holsten til Guinea og Kaptajn.1783 med fregatskibet St Jan der blev opbragt af Englænderne og indbragt til Cadiz. Optaget i adelstanden, 1784 (6. jan.) interims-ekvipagemester, 1789 (8. april)-1792 (29. marts) viceekvipagemester paa Gammelholm, 1789 (17. april) kaptajnlt., 1790 med orlogs­skibet Fyn i eskadre, 1794 med orlogsskibet Lovisa Augusta i eskadre, s. a. (juli) med orlogsskibet Den prægtige i eskadre, orlov paa grund af svagelighed, 1796 (2. febr.) 2. toldeinspektør ved Øresunds toldkammer, s. a. (11. marts) afsked af Søetaten og kar. kaptajn, 1801 (17. marts) bestyrer af den optiske telegraf, nordlige linje, 1808 (6, april) af den optiske telegraf nord for Helsingør. Kom til skade ved at springe ud af et vindue under Christiansborg slots brand 1794. - G." 18. sept. 1787 i Kbh. m. Anna Sophia Abildgaard (F: sognepræst ved Kbh. Nikolaj kirke. Peter Hersleb Abildgaard og Abelone Marie Gamborg), f. 1769 i Kbh., døbt 23. sept., d. 15 jul. 1844 i Kbh., begr. 22. s. m. paa Helliggejst Assistens kgd. - Se­pareret 1813. - 8 børn: Andet slægtled nr. 2-9.

   Andet slægtled.

   2 a. PETER Johan Alexei CONRADT-EBERLIN, f. 25. maj 1789 i Kbh., døbt 19. juni, d.15. maj 1847 i Kbh. - 1807 student (Helsingør), 1810 (7. april) cand. jur., 1812 (26. maj) under­kancellist i Danske kancelli, s. a. adjungeret byfogden i Hel­singør, 1814 ved Frederiksborg amt, 1815 (6. dec.) kancelli­sekretær i Danske kancelli, s. a. (27. dec.) politiassistent i Kbh., 1816 kst. assessor i Kbh. politiret, 1818 (4. marts) kgl. udnæv­nelse, 1828 (19. nov.), højesteretsassessor, 1836-40 justits­direktør for Asiatisk Kompagni, 1841 (10. juni) R. - G. 30. dec. 1821 i Fredensborg slotsk. med JOHANNE Victorine von der Recke (F: oberst, landinspektør David (Diederich) Adolph v. d. R. og Charlotte Amalie Meredin), f. 21. febr. 1800 i Fredensborg, døbt 11. april, t 20. sept. 1853 i Kbh., begr. 23. s. m. paa Helliggejst Assistens kgd. - 6 børn: Tredje slægtled, nr. 10-15.

   3 b. CHRISTIANE Marie f. 8. juli 1790 i Kbh., døbt 5. aug., d. 27. jan. 1874 i Roskilde kloster, begr. 3. febr. fra Domkirken. Konventualinde i Roskilde adelige Jomfrukloster.

   4 c. FREDERIK Ulrik Andreas -, f. 14. sept. 1792 i Kbh., døbt 12. okt. d. 15. febr. 1853 i Viborg. - 1811 student (Helsingør), 1814 (9. maj) cand. jur., 1815 (14. jan.) eksamen taget om 1816 (19. jan.) kopist i Kbh. politiret, 1817 (5. april) fuldmægtig, 1820 (8. dec.) politisekretær, s. a. (29. dec.) aktuar ved Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset i Kbh., 1824 (15. aug.) tillige auditør i Søetatens kombinerede ret, 1827 (26. jan.) sur­nul. assessor i Lands-, Over- samt Hof- og Stadsretten, 1836 (6 sept.) herredsfoged og -skriver i Fjends-Nørlyng herreder, 1847 (11. juni) i Middelsom, Sønderlyng og en del af Houl­bjerg herreder, 1851 (6. okt.) justitsrand. - G. 6. jan. 1825 i Kbh. m. LOUISE Richter (F: silke- og klædekræmmer, kaptajn i det borgerlige infanteri Hans Larsen R. og Andrea Wilhelmine Schack), f. 26. febr. 1799 i Kbh., døbt 26. april (N), d. 5. febr. 1825 i Kbh. - Uden børn.

   5 d. JOHAN Emanuel -, f. 12. juli 1794 i Kbh., døbt 7. aug. (B), d. 9 maj 1841 i Kbh., Frederiks hospital, begr. 15. s. m. paa Helliggejst Assistens kgd. - Volontør i Rentekammeret, 1815 (20. juni) exam. jur., skriver i Rentekammerets fynske og lol­landske kontor, 1824 (13. marts) kopist i Rentekammerets dan­ske kancelli, 1826 (6, juni) i 2. jyske kontor, 1828 fuldmægtig i godsrevisionskontoret, 1841 (2. marts) i revisionskontoret for jyske m. fl. sager. - Ugift.

   6 e. Anne Elisabeth (LISE) -, f. 30. marts 1797 i Kbh., døbt 29. april, d. 26. jan. 1870 i Kbh. - Konventualinde i Gisselfeld adelige Jomfrukloster.

   7 f. MARIE Sophie Frederikke -, f. 17. okt. 1799 i Helsingør, døbt 5. dec. (Mariæ), d. 16. febr. 1882 paa Kbh. sygehjem. - Klo­sterfrøken i Den Thaarupgaardske Stiftelse.

   8 g. CHRISTIAN FRIDERICH -, f. 28. dec. 1801 i Helsingør, d. 1. april 1802.

   9 h. FRIEDRICKE Amalie-, f. 20. sept. 1805 i Helsingør, døbt 14. dec. (Mariæ), d. 23. maj 1823 i Kbh.

   Tredje slægtled.

   HØJESTERETSASSESSOR PETER CONRADT-EBERLINS BØRN MED JOHANNE VON DER RECKS (se nr. 2):

   10 a. ADOLPH Emanuel CONRADT-EBERLIN, f. 2. okt. 1822 i Kbh., døbt 27. jan. 1823, d. 8. juli 1903 paa Dalsgaard pr. Kjelle­rup, begr. paa Frederiksberg kgd. - 1839 student (Metro­politan), 1846 (29. okt.) cand. jur., s. a. volontør i Danske kancelli, 1848-50 i finansministeriet, 1848-51 tillige fuldmægtig hos overretsprokurator Balthasar Christensen, 1851 (28. juli) kopist i Kbh. kriminal- og politiret, 1855 (25. marts) fuld­mægtig, 1856 (27. juni) birkedommer og -skriver, samt brand­direktør paa Samsø, 1858 (28. juni)-1861 (14. juni) medlem af Folketinget for Holbæk amts 4. kreds, 1866 (20. april) byfoged, politimester, by- og raadstueskriver samt raadmand i Randers, 1869 (22. sept.) virkl. kancellirand, 1871 (15. marts fra I. april) kst. birkedommer og -skriver i Kbh. amts søndre birk, 1872 (23. febr.) kgl. udnævnt, frasagde sig 1874 (juni) kancelliraads­titlen, 1878 (21. dec.) R., 1881 (7. okt.) afsked. (S.V.31). - G. 19. juli 1854 m. Julie ALFRIDA Gade, f. 27. juni 1835 i Kbh. (Fødselsstift.), d. 30. jan. 1920 paa Frederiksberg, begr. Frede­riksberg kgd. - 10 børn: Fjerde slægtled I, nr. 16-25.

   11 b. Ane FREDERIKKE Louise -, f. 4. maj 1825 i Kbh., d. 26. aug. 1905 i Kbh.G, 7 nov. 1854 i Kbh. m. sognepræst i Dalby og Tureby Andreas Lauritz Carl Listov (F: overlærer Manasse Listov og Ane Elisabeth Svendsen), f. 20. febr. 1817 i Kbh, d. 14 febr. 1889 i Dalby (han g. 1° 28. sept. 1851 i Vemmetofte med Frantzine Christiane Mathilde Howitz, 1826-52)

   12 c. CHARLOTTE Amalie -, f. 15. marts 1827 i Kbh., d. 30 dec 1890 paa Cathrineholm, Krummerup sg. - G. 24. maj 1851 m. proprietær CARL Eilert Eckhardt (F: købmand Christian Friderich E. og Marie Wilhelmine Johnsen) f 2 jun 1825 i Helsingør, døbt 3. juli (Olaf), d. 27. juni 1907

   13 d. JOHANNE Marie Sophie -, f. 18. okt. 1829 i Kbh., d. 29 dec. 1891 paa Frederiksberg (Thaarupgaard).

   14 e. MARIE Christine Henriette -, f. 11. febr. 1835 i Kbh., døbt 6. juni (H), d. 3. maj 1879. (Thaarupgaard).

   15 f. PETER Frederik Johan -, f. 24. aug. 1838 i Kbh., d. 24. jan. 1895 i Kbh., begr 30. s. m. paa Assistens kgd. - 1857 student (Metropolitan) 1864 kst. underlæge i hæren, 1867 cand. med., s. a. (maj-)1869 kandidat ved Kbh. Kommunehospital, 1869 praktiserende i Kbh., 1872 (maj)-1893 (maj) kommunelæge. - G. m. MARIE Rasmine Caroline Rasmussen, f. l. nov. 1844, d. 17. nov. 1929. - 2 børn: Fjerde slægtled II, nr. 26-27.

   I.

   Fjerde slægtled.

   BIRKEDOMMER ADOLPH CONRADT-EBERLINS BØRN MED . ALFRIDA GADE (se nr. 10):

   16 a. Johanne (JONNA) Alfrida CONRADT-EBERLIN, f. 14. sept. 1855 i Kbh., d. 13. april 1921 i Aalborg. - G. 18. nov. 1885 m. dyr­læge, landbrugskandidat PETER Friis-Nielsen (F: gaardejer Niels Olsen og A. Andersen), f. 13. nov. 1849 paa Nylands­gaard pr. Havdrup, d. 26. okt. 1926 i Aalborg.

   17 b. Frederikke (FRITZE) Fernanda -, f. 20. marts 1858 i Trane­bjerg, d. 4. jan. 1952 i Ordrup. Asylforstanderinde. G. 14. juli 1907 i Herlufsholm m. lektor ved Herlufsholm skole, mag. PAUL Viggo Gøtzsche (F: biskop Carl Viggo G. og Ane Marie Pauline Hjort), f. 8. dec. 1869 i Sæby, Horns h., d. 20. sept. 1948 i Kbh.

   18 c. FANNY Christiane -, f. 23. april 1860 i Tranebjerg, d. 1. marts 1908 paa Frederiksberg. - Bankassistent. (Roskilde).

   19 d. PETER Johan Alexei -, f. 15. juni 1862 i Tranebjerg, d. 13. maj 1900 paa hjemrejse fra Sidney. - 1880 student, studerede mineralogi, 1883-85 i kaptajn Holms konebaadsekspedition til Østgrønland, 1890 til Australien. - Ugift.

   20 e. ADOLPH Theodor -, f. 21. juni 1864 i Tranebjerg, d. 16. nov. 1918 i Thisted, begr. Kbh. Vestre kgd. - 1882 student (Schneekloth), 1889 (7. juni) cand. jur., 1890 (12. juni) eksamen taget om, s. a. fuldmægtig ved Aarhus stiftamt, 1893 (april) ved Kbh. amts nordre birk, 1911 (16. juni) byfoged og -skriver i Thisted, samt herredsfoged og -skriver i Hillerslev-Hundborg herreder, s. a. (28. juni)-1914 (27. juni) tillige borgmester Thisted. - G. 28. dec. 1895 i Randers m. ANNETTE Kirstin Boje (F: købmand Jørgen Peter B. og Karen Sophie Køltzow), f. 2. Jan 1875 i Randers, d. 25. nov. 1957 i Kbh., begr. 29. s. M. paa Vestre kgd. - 4 børn: Femte slægtled I, nr. 28-31.

   21 f. ALFRED Samsø -, f. 21. juni 1866 i Tranebjerg, d. antagelig omkring 1890 i U.S.A.

   22 g. VIGGO Emanuel -, f. 23. dec. 1868 i Randers, d. 2. juni 1939 i New York, begr. Woodlawn Cemetery 6. s. m. - 1885-90 boghandlermedhjælper, 1890 til U. S. A., 1890-92 ved land­brug, 1892 bogholder, senere overbogholder i den am. Frelsens Hær, 1900 biblioteksassistent i New York Public Library, 1902 bibliotekar i Century Association Club, New York, 1910 bibliotekar (Head, Accessions Dept.) ved New York Public Library, 1918-28 leder først af Danish Bureau of the Committee on Public Information of the US Government, siden af den danske afd. af Foreign Language Information Service, 1925 (19. marts) R. - Siden 1912 till. indehaver af en dansk bog­handel i New York, 1919-20 till. adm.direktør for American- Scandinavian Review, medstifter af den danske hjælpeforening i New York og dens leder 1910-18, sekretær i Det danske Brodersamfunds loge i New York 1913-35. - G. 20. juni 1895 i New York m. JENNIE Green (F. Adolph G. og Elisa­beth Pavellak). f. 29. maj 1872 i Berlin, d. 15. dec. 1941 i New York. - 3 børn: Femte slægtled II, nr. 32-34.

   23 h. CHARLES Andreas -, f. 21. juni 1871 i Randers, d. 27. april 1909 paa Staten Island ved New York. - Styrmand i am. rede­rier, en periode i Østasiatisk Kompagni. - G. 21. juni 1904 i Kvislemark m. BERTHA Louise Thiel (F: sognepræst Adolf Carl Gotfred T. og Sophie Frederikke Francisca Hyrup), f. 17. april 1875 i Stenmagle, døbt 30. maj [Frederiksberg]. - 2 børn: Femte slægtled III, nr. 35-36.

   24 i. AXEL Georg, f. 8. marts 1873 paa Frederiksberg, døbt 23. april, d. 23. april 1948 paa Sundby hosp., bisat 29. s. m. Sundby krem. Uddannet som landmand, en tid godsadministrator i U.S.A., tilbage til Danmark 1914, ansat ved landvæsen, repræ­sentant for Kraks Vejviser, og senest antikvitetshandler i Kbh. - G. 31. marts 1904 i Hansted m. ANNA Vilhelmine Mariane Kaiser (F: proprietær Heinrich Vilhelm K. og Marianne Han­sen), f. 10. sept. 1874 paa Petersholm, Hansted, d. 14. jan. 1963 paa Frederiksberg. - Uden børn.

   25 j. Alfrida (FRIDA) Charlotte Marie -, f. 19. aug. 1876 paa Fre­deriksberg, døbt 2. okt., d. 15. maj 1944 paa, Filadelfia ved Dianalund. - G. 15. juni 1899 i New York m. WILLY Heiland, f. 9. dec. 1867 i Hamburg., skilt.

   II

   KOMMUNELÆGE PETER CONRADT-EBERLINS BØRN MED MARIE RASMUSSEN (se nr. 15):

   26 a. ANNA MARGRETHE Thekla Alvilde CONRADT-EBERLIN, f. 11. juli 1869 i Kbh., d. 25. okt. 1933 paa Kommunehosp. Kbh., begr. 31. s. m. paa Assistens kgd. - Musik- og sanglærerinde i Kbh. - Stiftede et under Dansk Adelsforbund administreret til minde om forældrene. (Vallø).

   27 b. OVE Peter SICHELKOH (adopteret 13. juli 1885 af Oversergent Henrik S. og Anna Christine Jensen), f. 29. nov. 1872 . d. 23. maj 1915 i Kbh. (journalist i London, 1913 tilbage til Danmark.), G. 5 dec. 1908 i London m. Ane Kirstine (SONJA) Jansen, f. 15 dec.1886 i Ribe, d.12. april 1958 i Hellerup, skilt (hun gift 2. den 27 april 1915 m. bankfuldmægtig i Maribo Einar Gjesing Sass - Uden børn.

   Femte slægtled.

   I

   BY- OG HERREDSFOGED, BORGMESTER ADOLPH CONRADT-EBERLINS BØRN MED ANNETTE BOJE (se nr. 20):

   28 a. LIZZIE CONRADT-EBERLIN, f. 23. febr. 1897 i Kbh. G. 21. sept. 1920 i Kbh. (H) m. dommer i Thisted VIGGO Frede Thorkild Johansen. (F: postmester i Rude Jens Peter J. og Ida Joelsson), f. 13. febr. 1893 i Holsteinborg, d. 30. sept. 1964 paa Rigshospitalet, Kbh.

   29 b. ERIC -, f. 1. nov. 1899 i Kbh., d. 13. maj 1943 i Køge.

   30 c. ELSE -, f. 16. sept. 1903 i Kbh. - Tandlæge. - G. 13. sept. 1924 i Herlufsholm m. fhv. overlæge ved Gigtsanatoriet i Skelskør, dr. med. AAGE Henrik Christian Nyfeldt (F: fuld­mægtig Johan Ludvig N. og Anna Cathrine Larsen), f. 26. aug. 1895 i Kbh.

   31 d. NIELS -, f. 18. nov. 1911 i Randers, d. 20. okt. 1964 i Kbh., - 1 søn: Sjette slægtled I, nr. 37.

   II

   DIREKTØR VIGGO CONRADT-EBERLINS BØRN MED JENNIE GREEN

   (se nr. 22):

   32 a. WALTER Harold CONRADT-EBERLIN, f. 14. april 1900 i New York. Kemisk ingeniør. G. 14. jan. 1926 i New York m. Mary Elizabeth (BETTY) Lambrecht (F: fabrikant George Jo­seph L. og Roberta Hanleg Keebough), f. 1. dec. 1903 i New York. [Chadds Ford, Pa.]. 3 børn: Sjette slægtled II, nr. 38-40.

   33 b. Elisabeth (EVE) May, f. 4. sept. 1902 i New York. G. 14. febr. 1930 i New York m. generalsekretær for Danmark i Nor­disk Raad, cand. mag. FRANTZ Wilhelm Kjerulff Wendt (F: godsinspektør Hans W. og Nitetis Kjerulff), f. 24. febr. 1905 paa Hørbygaard. [Hellerup].

   34 c. VIGGO Henry, f. 7. febr. 1904 i New York. Radioingeniør, Captain US Navy, Director Personel Naval Reserve, afsked 1964. G. l' 1. maj 1935 m. Katherine (KAYS) Martha Atkinson, f. 13. okt. 1909 i Indiana, d. 27. marts 1946 i Jacksonville; 2° 5. okt. 1957 i Wilmington, Del., m. DOROTHY Eleanor Scatcherd Fjeld (F: bankier Frank Otis F. og Dorothy Eleanor Scatcherd), f. 6. marts 1914 i Centralja, Wash. (Seattle, Wash). 2 børn: Sjette slægtled III. nr. 41-42.

   III

   STYRMAND CHARLES CONRADT-EBERLINS BØRN MED BERTHA THIEL (se nr. 23):

   35 a. MINNA Alfrida Sophie CONRADT-EBERLIN, f. 25. okt. 1905 i Kvislemark. G. 12. juli 1935 i Kvislemark m. ekspeditions­sekretær under Frederiksberg kommune, cand. jur. JØRGEN Michael Carlsen (F: overretssagfører Ketil C. og Olga Marie Cathrine Lorentzen), f. 23. jan. 1910 paa Frederiksberg (Døv­stumme k.). [K.].

   36 b. ADOLPH Carl, f. 19. sept. 1908 i Kbh. 1934 ingeniør i elektroteknik, 1934-37 ansat hos F. L. Smidth & Co., 1937­41 ingeniør ved Siam Cement Co., Ltd., Bangkok, 1941-46 i Australien, 1946-50 på Philipinerne, 1950-52 i Danmark, fra 1952 hos F. L. Smidth & Co., 1952-60 i Sydamerika, 1960 i Danmark. G. 3. sept. 1935 i Frederiksberg k. m. ELSE Karen Marie Schøler (F: ingeniør Peter Daniel S. og Anne Elisabeth Kristine Christensen), f. 3. sept. 1911 i Kbh. [Grøn­holt pr. Fredensborg]. 2 sønner: Sjette slægtled IV, nr. 43-44.

   Sjette slægtled.

   I

   EKSPEDITIONSSEKRETÆR, CAND. JUR. NIELS CONRADT-EBERLINS SØN (se nr. 31):

   af I. ægteskab med arkitekt Elsa Christensen:

   37 a. PETER Alexei CONRADT-EBELIN, f. 28. juni 1939 i Kbh. Ud­dannet som journalist, 1960 redaktør ved Ritzaus Bureau. [K.].

   II

   INGENIØR WALTER CONRADT-EBERLINS BØRN MED BETTY LAMBRECHT (se nr. 32):

   38 a. JOEL CONRADT-EBERLIN, f. 31. dec. 1929 i New York.

   graduate Assistant, University of Massachusetts.

   39 b. ELSPETH, f. 6. febr. 1932 i Buffalo, N. Y. Research Chemist [Greenwich, Conn.].

   40 C. PETER, f. 14. april 1943 i Wilmington. Student, Brown, University. [Providence, R. I.)

   III

   INGENIØR, KAPTAJN VIGGO CONRADT-EBERLINS BØRN

   (se nr. 34):

   af 1. ægteskab med Kaye Atkinson:

   41 a. GAI Elli CONRADT-EBERLIN f. 27. febr. 1936 i Opa Locka. G. 16. juni 1956 i Washington, D. C., M. FREDERICK Charles Cotter, f. 3. april 1931 i Detroit, Mich. [Wayne, Mich.].

   42 b. VIGGO Paul, f. 11 april 1940 i Opa Locka. G. 25. juni 1960 i Jacksonville m. NANCY Cason (F: Tate Powell C, og Edna Wainmann), f. 21. sept. 1940. [Jacksonville, Florids]. 1 datter: Syvende slægtled I, nr. 45.

   IV

   INGENIØR ADOLPH CONRADT-EBERLINS SØNNER MED ELSE SCHØLER (se nr. 36):

   43 a. PETER Carsten CONRADT-EBERLIN, f. 16. nov. 1937 pas Frede­riksberg, d. 17. febr. 1963 i Hillerød. Stud. polyt. G. 19. april 1959 i Hillerød m. NINA Elmquist Gravesen (F: over­læge, dr. med. Poul Bondo G. og Laura Elisa Balslev Elm­quist), f. 27. sept. 1939 i Kbh. [Hillerød]. 1 søn: Syvende slægtled II, nr. 46.

   44 b. PAUL, f. 28. marts 1945 i Sidney.

   Syvende slægtled.

   I

   VIGGO CONRADT-EBERLINS DATTER MED NANCY CASON

   (se nr. 42):

   45 a. NANCY Lynn CONRADT-EBERLIN, f. 24. okt. 1961 i Jackson­ville, Florida.

   II

   STUD. POLYT. Peter CONRADT-EBERLINS SØN MED

   NINA GRAVESEN (se nr. 43):

   46 a. CARSTEN CONRADT-EBERLIN, f. 20. marts 1959 i Roskilde.
  Person ID I23911  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 16 Nov 2014 

  Family Annette Kirstine Boje,   b. 2 Jan 1875, Randers Find all individuals with events at this location,   d. 25 Nov 1957, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 82 years) 
  Married 1895 
  Children 
   1. Lizzie Conradt-Eberlin,   b. 23 Feb 1897, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location
   2. Eric Conradt-Eberlin,   b. 1 Nov 1899, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 13 May 1943, Køge Find all individuals with events at this location  (Age 43 years)
   3. Else Conradt-Eberlin,   b. 16 Sep 1903, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location
  +4. Niels Conradt-Eberlin,   b. 18 Nov 1911, Randers Find all individuals with events at this location,   d. 20 Oct 1964, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 52 years)
  Last Modified 25 Feb 2012 
  Family ID F11877  Group Sheet  |  Family Chart

 • Coats of Arms - Scandinavia
  Conradt-Eberlin coat of arms
  Conradt-Eberlin coat of arms

 • Sources 
  1. [S4] Danmarks Adels Aarbog.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard