Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Steen Andersen Bille

Steen Andersen Bille[1]

Male 1624 - 1698  (74 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Steen Andersen Bille 
  Born 1624 
  Gender Male 
  Family line Den yngre adelsslægt Bille 
  Profession Kommandant i Citadellet 
  Possessions Til Husumgaard 
  Died 1698 
  Buried Vor Frue Kirke i København Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Bille, Steen Andersen, 1624-98, Officer, er en Søn af Anders Steensen Bille til Raabelev og Rosendal (d. 1634) og dennes af saa vel Regeringen som Familien anerkjendte Frille Karen Henriksdatter. Sin første Barndom har den unge Steen sandsynligvis tilbragt i Hjemmet paa Rosendal, men to Aar efter Faderens Død blev han under Navn af Steen Andersen optaget i Sorø Skole, hvor han forblev indtil Udgangen af Aaret 1643, da han immatrikuleredes ved Københavns Universitet. Studeringerne her ere dog næppe blevne af lang Varighed, thi som Adelsmands Søn har S. A. upaatvivlelig deltaget i den nu følgende Svenskekrig, men efter Fredens Slutning optages de paa ny ved Universitetet i Leiden, hvor han, nu bærende Familienavnet Bille, opholder sig fra 1646-50, især dyrkende Historie og Sprog. Efter tilendebragte Studier i Leiden drog B. til Italien, hvor han traadte i Tjeneste hos de mediceiske Fyrster, dels i Florents hos Storhertug Ferdinand II af Toskana, i hvis Livvagt Kyrasserer han var ansat, dels i Rom hos Onkelen, Kardinalen af Medici, og forblev her indtil 1656, da han med Anbefalingsskrivelse fra Storhertug Ferdinand til Frederik III efter et 10aarigt Ophold i Udlandet vendte hjem til sit Fædreland. Krigen mod Sverige var her sit Udbrud nær, og det følgende Aar indtraadte Bille i Hæren som Major og kommanderede og indexercerede Landfolket paa Sjælland. Aaret efter, under Københavns Belejring, valgtes Bille til næstkommanderende ved Studenternes Korps, blev senere paa Aaret Generaladjudant hos Frederik III og I 1659 med Titel af Stadsmajor givet som Medhjælp for Kommandanten i København, den nu affældige Joachim v. Breda, hvis Tjeneste han i Virkeligheden udførte. Efter Krigen avancerede han til Oberst, fik Sæde i Krigskollegiet og blev Kommandant i Citadellet, men ved Siden heraf forblev han lige til sin Død knyttet til de ham i 1659 overdragne Gouvernements-og Kommandantskabsforretninger, som han fra 1672 bestred med Titel af Vicekommandant. 1679 blev der givet ham Patent som Adelsmand af Ætten Bille. Bille berømmes som en lærd og kløgtig Mand og udøvede trods sin i militær Henseende noget tilbagetrukne Stilling en betydelig Indflydelse. Han færdedes meget i de lærde og diplomatiske Kredse og nød stor Anseelse hos Christian V. Da denne i 1683 foretog en længere Rejse, blev Bille tillige med Brødrene Jens og Niels Juel, Schack, Sehested og Vibe indsat til at styre Riget under Kongens Fraværelse.

   Han var tvende Gange gift,
   1. med Karen Mandixen (d. 13. Marts 1681)
   2. med Rebecca Elisabeth Poppe.
   Med sin første Hustru en Datter af københavnsk Borger Hans Mandixen (d. o. 1661) og Hustru Birgitte Ledebur, hvem han ægtede 1659, havde han 13 Børn, og af disse bleve Sønnerne Just og Mikkel Stamfædre for de to existerende Linjer af Ætten, der alene føre Navnet Bille. Bille døde 2. Maj 1698, uvist om i København eller paa Husumgaard, hvor han i de sidste Aar af sit Liv ofte boede.
  Person ID I3132  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 2 Dec 2014 

  Father Anders Bille,   b. 1578,   d. 1634  (Age 56 years) 
  Mother Cathrine Henriksdatter 
  Family ID F2451  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Cathrine Hansdatter Mandix,   b. 17 May 1637,   d. 13 Mar 1681  (Age 43 years) 
  Married 1659 
  Children 
   1. Birgitte Bille,   b. 20 Feb 1661,   d. 12 Apr 1694  (Age 33 years)
   2. Anna Cathrine Bille,   b. 04 Apr 1665
  +3. Else Margrethe Bille,   b. 23 Jan 1668,   d. 1710, Orupgaard Gods paa Falster Find all individuals with events at this location  (Age 41 years)
  +4. Just Steensen Bille,   b. 24 Jul 1670,   d. 26 Sep 1749, Fredericia Find all individuals with events at this location  (Age 79 years)
  +5. Michael Bille,   b. 14 May 1680,   d. 2 May 1756, Holbæk Find all individuals with events at this location  (Age 75 years)
  Last Modified 9 Feb 2010 
  Family ID F0658  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Rebecca Elisabeth Poppe,   d. 1698 
  Last Modified 27 Oct 2006 
  Family ID F2656  Group Sheet  |  Family Chart

 • Coats of Arms - Scandinavia
  Bille coat of arms
  Bille coat of arms

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard