Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Ulrik Jørgensen Kaas, af Mur

Ulrik Jørgensen Kaas, af Mur[1, 2]

Male 1677 - 1746  (69 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Ulrik Jørgensen Kaas 
  Suffix af Mur 
  Born 4 Oct 1677  Hastrup Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Admiral, Stiftamtmand i Bergen 
  Profession Til Øllufgaard i Jylland 
  Died 28 Dec 1746  Sandviggaard ved Hillerød Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Kaas, Ulrik, 1677-1746, Søofficer, Stiftamtmand, af Mur-Kaasernes Slægt, Søn af Amtmand over Lundenæs og Bøvling Amter Jørgen Grubbe Kaas (f. 22. Jan. 1643 d. 11. Dec. 1711) og Birgitte Sophie Sehested (f. 1643 d. 22. Okt. 1721), blev født i Sommeren 1677, indtraadte som Lærling i Marinen 1690, var først ansat under Niels Juel, senere et Aars Tid med Broderen Jens Juel i Sverige. 1695 gjorde Kaas et Togt til Frankrig med Ivar Huitfeldt, var derefter i Middelhavet med Kommandør Bjørn og overgik efter sin Hjemkomst i hollandsk Tjeneste, hvor han 1696-1700 i Orlogs- Kaper- og Koffardiskibe som Matros, Underofficer og Styrmand uddannede sig grundig til praktisk Sømand. 1697 avancerede han til Underlieutenant, 2 Aar senere til Premierlieutenant, ved Hjemkomsten 1700 forfremmedes Kaas til Kapitajnlieutenant; som saadan gjorde han nogle Togter, bl. a. med Kongen til Norge (1704), og blev 1708 Kaptajn. 1705-9 var han paa Indrullering i Jylland, Aaret efter sendtes han til Holland for at hverve; han havde Held med sin Expedition, men maatte døje mange Farer og Gjenvordigheder, da Hollænderne havde forbudt fremmede at antage Søfolk. 1710 deltog Kaas som Chef for Orlogsskibet Prins Carl i Slaget paa Køge Bugt. I de paafølgende Krigsaar var Kaas bestandig Skibschef og lige saa anset som heldig. 1715 forfremmedes Kaas til Schoutbynacht (efter 1710 at være bleven Kommandørkapitajn og 1711 Kommandør) og var s. A. med sin Svoger Admiral Raben i Slag med Svenskerne ved Jasmund. I Følge Riegels skal Kaas her forgjæves have opfordret sin Chef til at benytte Sejeren; ud paa Vinteren holdt han med en mindre Eskadre Østersøen ryddelig og kom først hjem efter Nytaar. Det paafølgende Foraar gik han atter til Søs, stødte i Taage paa en langt overlegen svensk Styrke under D. Wilster og maatte flygte; ved en lige saa dristig som dygtig udført Retræte inden om Grundene ved Falsterbo undslap han sine Forfølgere og kom vel beholden til Sundet. 1718 blev han Viceadmiral. 1723-26 var han Indrulleringschef i Jylland. I en Indberetning, som den i russisk Tjeneste overtraadte D. Wilster giver om Forholdene i den danske Marine, betegner han Kaas som en af dennes dygtigste Officerer («K. est sur tous les autres mon héros»). 1732 fik Kaas -- rimeligvis ved Intriger af Admiral Rosenpalm -- Afsked med Titel som Admiral og ansattes som Stiftamtmand i Bergen, hvor han forblev indtil 1737, da han flyttede til Gaarden Sandvig ved Frederiksborg; her boede han med svækket Helbred og knuget af Næringssorger hos sin talrige Familie, hvem han foregik med det smukkeste Exempel paa mandig og taalmodig Karakter, indtil sin Død, 28. Dec. 1746. -- Kaas var gift 2 Gange:
   1. (1715) med Karen Sophie f. Rubring (d. 1724);
   2. (1726) med Mette f. Matthisen (f. 1694 d. 1770), Datter af Klokker Søren M. (f. 1653 d. 1740) og Maren Nielsdatter Banner (d. 1719) og Enke efter Major Eberlin.

   C. With.
  Person ID I3148  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 9 Dec 2014 

  Father Jørgen Grubbe Kaas, af Mur,   b. 22 Jan 1643, Hastrup Find all individuals with events at this location,   d. 11 Dec 1711, Rybjerg Find all individuals with events at this location  (Age 68 years) 
  Mother Birgitte Sophie Maltesdatter Sehested,   b. 1643,   d. 22 Oct 1721  (Age 78 years) 
  Family ID F0664  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Cathrine Sophie Rubring,   d. 1724 
  Married 1715 
  Children 
  +1. Malte Ulriksen Kaas, af Mur,   b. 1721,   d. 19 Feb 1774, Løgsted Find all individuals with events at this location  (Age 53 years)
  Last Modified 18 Jul 2008 
  Family ID F7202  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Mette Sørensdatter Mathiisen,   b. 27 Oct 1694,   d. 11 Apr 1770  (Age 75 years) 
  Married 1726 
  Children 
  +1. Frederik Christian Kaas, af Mur,   b. 1 Dec 1727, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 28 Mar 1804, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 76 years)
  +2. Ulrik Christian Kaas, af Mur,   b. 21 Apr 1729,   d. 22 Feb 1808  (Age 78 years)
  Last Modified 18 Jul 2008 
  Family ID F0331  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Ulrik Jørgensen Kaas
  Ulrik Jørgensen Kaas

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.

  2. [S4] Danmarks Adels Aarbog.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard