Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Hans Blixencrone

Hans Blixencrone[1]

Male 1661 - 1728  (67 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Hans Blixencrone 
  Born 1661  Bodø i Norge Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession 1686 Foged i Ytre Sogn, 1699 udnævntes han til Vicelagmand i Bergen, 1704 Landsdommer i Danmark og senere Justitiarius i Overhofretten 
  Died 1 Apr 1728  Sogn i Norge Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Blixencrone, Hans, 1671-1728, Justitiarius i Overhofretten. Saa vel nordenfjelds som søndenfjelds i Norge optræde i Slutningen af det 17. og Begyndelsen af det 18. Aarhundrede talrige Familier af Navnet Blix, der senere gøre Paastand paa at være adelige, uagtet de hverken kunne bringes i indbyrdes Sammenhæng eller ved sit Navn eller Vaaben kunne henføres til nogen ellers kendt Adelsslægt, hvorfor de vel i det højeste kunne tænkes at være Kognater af en saadan. Til en af disse, for det meste gejstlige, Familier hørte Hans Hansen Blix, der først var Kapellan i Gildeskaal i Salten og 1668 blev Sognepræst til Manger i Nordhordland i Bergens Stift, hvor han døde 1680, samme Aar som hans Hustru Kirsten, der var en Datter af Mag. Stephan Hansen (Sophius), hans Sognepræst i Gildeskaal. Her fødtes 1661 deres eneste Søn, Hans Blix, der efter Forældrenes Død sendtes til Mosterens Mand, Hr. Jens Mikkelsen Snog, Sognepræst til Vegø paa Helgeland. Han blev først Student, men «gav sig siden fra Bogen» og var allerede i Aaret 1686 Foged i Ytre Sogn, hvor han da ejede Jordegods, maaske som Følge af sit første Ægteskab, og hvor han beboede Gaarden Flesje. 1699 udnævntes han til Vicelagmand i Bergen, men vedblev dog at fungere som Foged, fik 1704 Rang med Landsdommere i Danmark og senere s. A. Justitsraads Titel, blev s. A. Justitiarius i Overhofretten samt 1711 Etatsraad. Han var derhos Kommitteret i Slotsloven indtil dette Regeringskollegiums Ophævelse 1722. 15. April 1712 blev han optagen i Adelsstanden under Navnet Blixencrone, vistnok til Dels i Anledning af sit fjerde Giftermaal, i det ogsaa det Vaaben, han fik, stærkt minder om Hustruens fædrene Vaaben (Vind). Fra 1721-24 deltog han i Arbejdet med den nye Matrikkel, der imidlertid aldrig blev sat i Kraft. Han ejede Gaarden Ullevold i Akers Sogn ved Christiania. Som Følge af den i 1725 nedsatte hemmelige Kommission til Undersøgelse af Embedsmændenes Forhold udgik i Dec. 1727 et kgl. Reskript til Statholder Ditlev Wibe, hvorefter B. paa Grund af Bestikkelighed under sit Embedes Administration skulde afsættes, men for øvrigt slippe med at erlægge 10000 Rdl. (omtr. Halvparten af hans Formue) ad pios usus, hvis han uden Modstand gik til Sandheds Bekendelse. Saa skete, og han fjernedes fra Overhofretten i Begyndelsen af 1728, hvorpaa han formentlig maa have trukket sig tilbage til sine Ejendomme i Sogn, hvor «den store Hjertesorg omsider kostede hans Liv».
   Var 4 Gange gift:
   1. (o. 1684) med Elisabeth Munthe, f. 1666 d. o. 1685, Datter af Christopher Gertsen (Morgenstern), Foged i Sogn, og Birgitte Ludvigsdatter Munthe
   2. (o. 1686) med Maren (Maria) Hansdatter, d. 1705, Datter af Hans Clausen, Tolder i Bergen, og Ingeborg Lem
   3. (8. Okt. 1709) med Maren Must (d. 1711), Datter af Assistensraad og Præsident i Christiania Hans M. samt Enke efter Magistratspræsidenten Hans Joachim Heins
   4. (i Christiania 20. Nov. 1711) med Margrethe Alette Vind, Datter af Generalmajor Ove V. Kun af sit andet Ægteskab havde Blixencrone Børn, der bleve voksne, nemlig 1 Søn og 3 Døtre, med hvilke Navnet Blixencrone atter uddøde.
  Person ID I3439  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 29 Jan 2015 

  Family 1 Elisabeth Munthe Morgenstierne,   b. 1666,   d. 1685, Flesjegaard Find all individuals with events at this location  (Age 19 years) 
  Married 1684 
  Last Modified 25 Nov 2009 
  Family ID F9682  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Maria Hansdatter Claussen,   b. Abt. 1666, Bergen in Norway Find all individuals with events at this location,   d. 1705  (Age ~ 39 years) 
  Married 1686 
  Children 
   1. Anna Christine Blixencrone,   d. 1753
  Last Modified 29 Jan 2015 
  Family ID F14149  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 3 Maren Hansdatter Must,   b. 1684,   d. 1711, Christiania/Kristiania Find all individuals with events at this location  (Age 27 years) 
  Married 1709 
  Last Modified 29 Jan 2015 
  Family ID F14153  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 4 Alette Margrethe Vind 
  Married 20 Nov 1711 
  Last Modified 9 Jan 2007 
  Family ID F1638  Group Sheet  |  Family Chart

 • Coats of Arms - Scandinavia
  Blixencrone coat of arms
  Blixencrone coat of arms

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard