Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Valdemar I. den Store King of Denmark

Valdemar I. den Store King of Denmark

Male 1131 - 1182  (51 years)

Personal Information    |    Media    |    All

 • Name Valdemar I. den Store King of Denmark 
  Born 14 Jan 1131  Schleswig-Holstein Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Died 19 May 1182 
  Buried Skt. Bendts kirke i Ringsted Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Valdemar den Store, søn af Knud Lavard og Ingeborg, dansk medkonge fra 1154 og enekonge fra 1157-1182. Valdemar, som blev født blot 8 dage efter at faderen, Knud Lavard, var blevet myrdet, voksede op hos Asser Rig sammen med dennes sønner Absalon og Esbern Snare. Under stridighederne om retten til tronen mellem Svend 3. Grathe og Knud 5., sluttede han sig til Svend, som i 1147 gjorde ham til hertug af Slesvig. I 1154 skiftede Valdemar over på Knuds side og forlovede sig med hans halvsøster Sofie. Han blev konge i Jylland 1157 ved rigets deling mellem Svend, Knud og Valdemar og enekonge samme år, efter at Knud blev dræbt under det såkaldte "blodgildet i Roskilde". Det lykkedes Valdemar at undslippe, og efter at have samlet en hær slog han Svend på Grathe Hede og var nu enekonge. Valdemar opbyggede en stærk kongemagt og rettede flere slag mod venderne, støttet af vennen Absalon, som han i 1158 udnævnte til biskop i Roskilde. I 1159 samlede Valdemar en sjællandsk ledingsflåde og gennemførte et togt mod venderne. I de følgende år gennemførtes en række togter, der kulminerede med indtagelsen af Rügen i 1169. I den forbindelse omstyrtedes de kendte gudebilleder. Valdemar gik i gang med at sikre rigets grænse mod syd dels ved at opføre Valdemarsmuren i tilknytning til Dannevirke, dels ved at bygge fæstningsanlæg flere steder i landet, bl.a. ved Korsør og Nyborg. Absalon byggede som bekendt en fæstning på en lille ø ud for handelspladsen Havn ved Øresund. Den europæiske magtkamp mellem paven og kejseren nåede Danmark i 1160, da de fleste bisper med Absalon i spidsen støttede kongen, og ærkebiskop Eskil måtte drage i landflygtighed i Frankrig. Kronen og kirken forsonedes dog, og det markeredes med, at Valdemars fader, Knud Lavard, blev helgenkåret af pave Alexander III og gravsat i Skt Bendts Kirke i Ringsted. Samtidig fik Valdemar sin 7-årige søn, Knud (VI) kronet og salvet som medkonge for at sikre arvefølgen. I 1177 trak Eskil sig tilbage, og Absalon udnævntes til ærkebiskop i Lund. Absalon indsatte flere venner på ledende poster, og i 1180 udbrød der åbent oprør, og Absalon måtte flygte. Valdemar og Absalon vendte tilbage i 1181 med en hær og nedkæmpede oprøret. Under Valdemars regeringstid skete der store forandringer i det danske samfund. Ledingspligten blev afløst af en ledingsskat, og frem for at skulle huse kongen, når han rejste rundt i landet, skulle bønderne nu betale en skat til kongens ombudsmænd (hele apparatet med ombudsmænd blev udbygget og væsentlig forbedret under Valdemar 1. den Store). Kongen fik også flere indtægter i form af kongens overtagelse af ingenmandsland - hvad ingen ejer, ejer kongen. Valdemar tjente også godt på afgifter på sildemarkedet i Skåne.
   Valdemar døde den 12. maj i 1182. Hans lig blev af bønder båret til Ringsted Kirke, hvor han blev begravet. Han har med rette fortjent tilnavnet "den Store", og der skete store fremskridt for landet i hans regeringstid. Sammen med sin hustru Sofie fik han sønnerne Knud (6.) og Valdemar 2. Sejr foruden seks døtre.
   --
   Skarsholm Slægten - Valdemar den Stores Linie.
   Nicolaus, Slegfredsøn af Kong Valdemar den Store, Greve af Halland, som han 1216 fik i Forlehning, kaldes da domicel­lus, fik 1217 Halvparten af Amtet Schwerin i Pant for sin Hu­strus Medgift, d. 1218; g.1217 m. Ida, Datter af Greve Guncelin af Schwerin, d. 1220. Søn:

   Nicolaus, Greve af Halland, f. 1218, havde 1226 Kong Val­demar Seir til Værge, som tog det schwerinske Pant i Be­siddelse, hvoraf Greve Henrik af Schwerin tog Anledning til Overfaldet paa Lyø, og Kongen maatte ved sin Løsladelse af Fangenskabet fraskrive sig alt Krav paa Pantet, til Vederlag fik Nicolaus 1241 Nørre-Halland til Ejendom, d. 1251, begr. i Sorø; g. 1° m. en Datter af Greve Otto af Ravensberg, 2° m. Cecilie Johansdatter (af den ældre Hvide-slægt) (g. 2° m. Hr. Anders Olufsen Skjænk). Børn

   af 1. Ægteskab:

   1. Jakob , Greve af Nørre-Halland, var 1276 med Marsk Stig Anfører for det Krigsfolk, der undsatte de svenske Hertuger Magnus og Erik, beseglede 1277 sammen med domicellus Ericus til Vitterlighed med Hertug Thomæssun og begge atter 1280 med Petrus Gyurtsun, oplod 1278 med Samtykke af sin Onkel Greve Otto af Ravensberg, Hr. David Thorstensen og flere sine Slægtninge og Venner til Niels Manderup sit Gods i Venslev for Gods i Kyndeløse, som han straks efter gav til Søstrene i St. Clare Kloster, fik 1283 ved Hjælp af sine schwerinske Frænder Anerkjendelse af sin Arveret til Nørre-Halland, var 1284 nærværende paa, Kongens Dane­hof i Nyborg, skjønt lian alt Aaret før havde sluttet sig til Hertug Valdemar af Sønderjylland, Marsk Stig og de øv­rige misfornøjede, blev 1285 slaaet til Ridder af den norske Konge, dømtes paa Danehoffet i Mai 1287 fredløs som en af Hovedmændene for Kong Erik Glippings Drab, deltog der­efter i de norske Tog mod Danmark, byggede Varberg og Runehals, som 1294 blev beleiret af de Danske, der plyndrede Nørre-Halland, fik ved Forliget 1295 sin Fred igjen, afstod 1305 Nørre-Halland til den norske Konge, der gav ham, sin Beskærmelse, da han i Helsingborg paany var dømt skyldig i Kongemordet, d. 1309, begr. i Sorø. Sønner:

   a.Nicolaus, beseglede 1300 et af Faderen udgivet Pante­brev, fik 1302 med Faderen et Beskærmelsesbrev af den svenske Konge Birger, havde 1310 indanket sin Sag for Paven og paakaldte i den Anledning Erkebispen af Bre­mens Hjælp, opholdt sig 1312 i Stralsund, blev 1314 hen­rettet paa ,Gaupeholm" i Danmark.

   b.Valdemar, blev henrettet sammen med sin Broder.

   Juttha, kaldes domicella, d. 1280.

   af 2. Ægteskab:

   Nicolaus, deltog 1270 i Stadfæstelsen af sin Stiffaders Gave til Sorø Kloster og kaldes domicellus, var d. 1271, da Greve Jakob stadfæstede hans testamentariske Gave til Es­romKloster paa alt sine Forfædres Gods i Skallerød.

   En Slegfredsøn Niels Hallandsfar, deltog 1286 i Drabet paa Kong Erik Glipping, blev derfor dømt fredløs, men fik 1295 sin Fred igen.

   Danmarks Adels Aarbog - 1916.
  Person ID I3650  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 13 Dec 2014 

  Father Knud Lavard von Schleswig,   b. 1096,   d. 1131, Haraldsted Skov Ringsted Find all individuals with events at this location  (Age 35 years) 
  Mother Ingeborg of Kiev 
  Family ID F1755  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Sophia von Minsk Poloz, (Novgorod),   b. Abt. 1141,   d. Abt. 1198  (Age ~ 57 years) 
  Married 1157 
  Children 
  +1. Sophie Princess of Denmark,   b. 1159,   d. 1208  (Age 49 years)
   2. Knud IV. Valdemarsen King of Denmark,   b. 1163,   d. 12 Nov 1202  (Age 39 years)
  +3. Valdemar II. Sejr King of Denmark,   b. Abt. 1170,   d. 28 Mar 1241, Petersgaard Gods ved Vordingborg Find all individuals with events at this location  (Age ~ 71 years)
  +4. Regitze Princess of Denmark,   d. 1220
   5. Ingeborg Princess of Denmark,   b. 1175,   d. 1236, Corbeil in France Find all individuals with events at this location  (Age 61 years)
  +6. Helene Princess of Denmark,   d. 1233
  Last Modified 29 Feb 2012 
  Family ID F1754  Group Sheet  |  Family Chart

 • Coats of Arms - Scandinavia
  Denmark Royal (older type) coat of arms
  Denmark Royal (older type) coat of arms
  Kings in Denmark coat of arms
  Kings in Denmark coat of arms
  (1) Valdemar den Store, (2) Erik af Pommern, (3) Christian 1., (4) Frederik 2., (5) 1700-tallet, (6) 1900-tallet
  Valdemar of Denmark coat of arms
  Valdemar of Denmark coat of arms
  Vor Frue Kirke i Aarhus. Valdemarernes vaaben.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard