Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Holger Christian Reedtz

Holger Christian Reedtz[1]

Male 1800 - 1857  (56 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Holger Christian Reedtz 
  Born 14 Feb 1800  Odense Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Diplomat, Minister 
  Possessions Til Palsgaard 
  Died 6 Feb 1857  Palsgaard ved Horsens Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Reedtz, Holger Christian, 1800-57, Diplomat, Minister, var ældste Søn af Niels Juel Reedtz til Palsgaard (f. 1771 d. 1830) og Catharine Sophie Vilhelmine f. Benzon (f. 1773 d. 1854) og fødtes 14. Febr. 1800 i Odense. Han fik en meget omhyggelig Undervisning, og som ung Student (dimitteret 1818 fra Odense Kathedralskole) gjorde han sig bemærket ved 1821 at vinde Universitetets Guldmedaille for en Prisafhandling om de Lande paa Østersøens sydlige Kyst, som erobredes af Valdemarerne. Efter at have underkastet sig juridisk Examen 1823 fortsatte han sine historiske Studier, og foruden mindre Artikler i Tidsskrifter udgav han den fortjenstfulde Recueil historique et chronologique des traités de la couronne de Danemarc, som udkom i Gøttingen 1826. 1827 sendtes han tillige med Legationssekretær M. P. Hvass til München for at undersøge det i det derværende Rigsarkiv fundne, af Christian II bortførte Arkiv; af deres Afskrifter blev der trykt 10 Ark, men dermed standsede Foretagendet, og det trykte udkom aldrig. Efter sin Hjemkomst ansattes han, der 1824 var udnævnt til Kammerjunker, som Volontær i Departementet for udenrigske Sager 1828, avancerede 1831 til Sekretær (blev Kammerherre 1840), men tog Afsked 1842, fordi Christian VIII, medens Ministeriet søgte Sveriges Medvirkning til en Afløsning af Øresundstolden, bag dets Ryg skrev til Gesandten imod en Afløsning. R., der særlig behandlede denne Sag, vilde ikke tjene under saadanne Vilkaar. Han trak sig tilbage til Palsgaard, som han havde arvet efter Faderen, og beskæftigede sig der særlig med Astronomi, korresponderede med Schumacher i Altona og skrev i Astronomische Nachrichten. Som Sædegaardsejer indvajgtes han i Febr. 1847 i den viborgske Stænderforsamling og designeredes til Suppleant i «de erfarne Mænds» Forsamling efter Reskriptet af 28. Jan. 1848, men som bekjendt traadte denne aldrig sammen, og han kom ikke til at deltage i den viborgske Stændersession 1848, da han imidlertid var gjenindtraadt i Statstjenesten.   Han havde trukket sig tilbage til Palsgaard, hvor han gjenoptog sine astronomiske Liebhaverier, udnævntes til Formand i Kommissionen for Opførelsen af et astronomisk Observatorium i Altona 1853 og byggede sig selv et Observatorium paa Palsgaard. Der døde han 6. Febr. 1857. -- Han var bleven udnævnt til Gehejmekonferensraad 1852 og havde faaet Storkorset 1850. Han var 16. Febr. 1848 bleven gift med Asta Tugendreich Adelheid Komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs (f. 1826 d. 1890), som i April 1858 paa ny indgik Ægteskab med N. F. S Grundtvig

   (VI, 231).   Erslew, Forf. Lex.

   Madvig, Livserindringer S. 196. 198. 328.

   M. H. Rosenørn, Livsminder S. 38. 73 ff.

   Allg. Deutsche Biographie XXVII.   P. Vedel

  Person ID I3764  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 16 May 2011 

  Father Niels Juel Reedtz,   b. 1771,   d. 1830  (Age 59 years) 
  Mother Catharine Sophie Wilhelmine von Benzon,   b. 1773, Odense Find all individuals with events at this location,   d. 1854, Palsgaard ved Horsens Find all individuals with events at this location  (Age 81 years) 
  Family ID F1812  Group Sheet  |  Family Chart

  Family AstaTugendreich Adelheid Krag-Juel-Vind-Frijs,   b. 12 Mar 1826, Wedelslund (Sjelleskovgaard) Find all individuals with events at this location,   d. 5 Oct 1890, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 64 years) 
  Married 1848  Frijsenborg Find all individuals with events at this location 
  Children 
  +1. Niels Juel Reedtz,   b. 30 Jun 1853, Palsgaard ved Horsens Find all individuals with events at this location,   d. 11 Apr 1886, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 32 years)
  Last Modified 16 Aug 2007 
  Family ID F1813  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Palsgaard Gods
  Palsgaard Gods
  As sogn, Bjerre herred, Vejle amt.

  Det første navn, som er blevet sat i forbindelse med Palsgaard, er Jep eller Jacob Kalv, gift med Jytte Thott, en datter af Axel Thott og Thyre Sparre. Ifølge forskellige diplomer har han siddet i rigens råd ca. 1400; i 1415 nævnes hans enke og kaldes her Margrethe (må­ske hans anden hustru). Borgen tilskrives ham eller hans søn Axel Kalv (også skrevet Axel Knob). Det fortælles, at man ved ombygnin­gen af den nuværende hovedbygning i forrige århundredes begyndelse fandt en stærkt forvitret sten, der angav borgens fuldførelse til 1412. Denne sten er desværre forsvundet. Holger Christian Reedtz overtog godset i 1845. (Danske Slotte og Herregaarde)  EJERE

  ca. 1400 Jep Kalv

  ca. 1450 Ludvig Nielsen (Rosenkrantz)

  ca. 1495 Oluf Gyldenstierne

  1504 Oluf Gyldenstiernes arvinger

  ca. 1610 Ernst Normand

  1658 Joachim Fr. Pentz

  1665 Peder Reedtz

  1795 Niels Juel Reedtz

  1877 E. v. Schönaich-Carolath

  1898 Fr. Wedel Jarlsberg

  1908 E. V. Schou

  1952 A/S Schou-Palsgaard

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard