Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Greve Christian Erik Julius Ahlefeldt-Laurvig-Lehn

Greve Christian Erik Julius Ahlefeldt-Laurvig-Lehn[1]

Male 1878 - 1959  (80 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Christian Erik Julius Ahlefeldt-Laurvig-Lehn 
  Title Greve 
  Born 06 Sep 1878  Kjærsgaard Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Kammerherre, Hofjægermester 
  Possessions Til Hvidkilde (Baroniet Lehn) 
  Died 07 Feb 1959 
  Notes 
  • Forstkand. 1904; forpagter af Lehnskov 1906-10; fra 1910 besidder af baroniet Lehn, der i 1925 overgik til fri ejendom u. navnet Hvidkilde gods; overdrog Hvidkilde hovedbygning, Hvidkilde ladegård og Nielstrup avlsgård i 1951 og hele Hvidkilde skovdistrikt med Hvidkilde savværk 1955 til sin søn, greve Axel Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.
   ---
   Bestyrelsesmedl. i Dansk Skovforenings fyenske afd. 1903-18 (formand for samme 1906-18), i Foreningen til Køre-og Ridehestens Fremme i Fyens Stift 1911-15, i Fyens Stifts patriotiske Selskab 1913-20, i Godsejerforeningen 1916-20, i Understøttelsesforeningen for trængende Landmænd og deres Efterladte i Fyens Stift fra 1913 og i Dansk Skovforening fra 1919-24; amtsrepræsentant for Kgl. Dansk Automobilklub 1917-21; medl. af repræsentantskabet for Livsforsikringsselskabet Carentia 1911-18; bestyrelsesmedl. i Dansk Hypothekforsikring fra 1917-23; medl. af Egense sogneråd 1909-43, næstformand i samme 1917-33 og 1937-43, formand 1933-37; formand for bevillingshaverne for Svendborg-Faaborg baner 1913-54, for dens bestyrelse 1920-35 og for dens repræsentantskab 1935-54; formand for afløsningen af jagtretten i Svendborg amt 1913-48 og for Svendborg amts brændselsinstitution 1917-20; medl. af brændselsnævnet 1917-20, af statens brændselsadministration 1920-21, af Svendborg amtsråd 1922-28 og af fredningsnævnet for Svendborg amt 1926-43; 2. viceformand og formand for hovedbestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen for Land- og Skovbrug i Danmark 1919-20; formand for Skovbrugets Arbejdsgiverforening for Fyens Stift 1944-48; medl. af bestyrelsen for A/S Fyens Redningskorps fra 1919; medl. af Højres organisation i 6. landstingskreds 1911-15, af det kons. Folkepartis amtsudvalg 1915-20; formand for Den Konservative Vælgerforening for Svendborg og Omegn 1915-16 og for Det konservative Folkepartis Vælgerforening i Svendborgkredsen 1916-21; medl. af Det konservative Folkepartis repræsentantskab 1916-20 og af Den konservative Vælgerforening for Egense Sogn 1921-38, formand 1937-38; Højres kandidat i Odense amts 8. valgkreds ved folketingsvalget 1913; landvæsenskommissær i Svendborg amt 1925-49; medl. for Svendborg amt af lånebestyrelsen ang. udlån af umyndiges midler fra 1926; medl. af direktionen for Fyens kommunale Telefonselskab 1929-30; næstformand i Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring og formand for dennes afd. for land- og skovbrug fra 1929; medl. af direktionen for A/S Det sydfyenske Jernbaneselskab 1929-32 og 1935-38.

   Kraks blå bog
  Person ID I3932  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 4 Jan 2015 

  Father Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvig-Lehn,   b. 10 Jun 1853, Lille Mørkegaard Find all individuals with events at this location,   d. 24 Feb 1909, Frederiksberg Find all individuals with events at this location  (Age 55 years) 
  Mother Anna Christiane Adelheid Rosenørn-Lehn,   b. 23 Apr 1857, Kiel Find all individuals with events at this location,   d. 22 Sep 1915, Hellerup Find all individuals with events at this location  (Age 58 years) 
  Married 1877 
  Family ID F1897  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Sophie Magdalene Reedtz-Thott,   b. 6 Sep 1884, Biskopstorp Find all individuals with events at this location,   d. 14 Mar 1951  (Age 66 years) 
  Married 1906 
  Children 
   1. Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvig-Lehn,   b. 16 Sep 1908, Lehnskov Find all individuals with events at this location,   d. 19 Sep 1937, Lehnskov Find all individuals with events at this location  (Age 29 years)
  +2. Axel Ahlefeldt-Laurvig-Lehn,   b. 14 Aug 1910, Hvidkilde Gods paa Fyn Find all individuals with events at this location,   d. 11 Dec 2000, Svendborg Find all individuals with events at this location  (Age 90 years)
  Last Modified 26 Jan 2009 
  Family ID F7349  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Hvidkilde
  Hvidkilde
  Egense sogn, Sunds herred, Svendborg amt.

  Baroniet Lehn gik i arv til baron Otto Ditlev Rosenørn-Lehn, ældste søn af Henrik Christian Rosenørn-Lehn og Christiane Henriette Barner. Allerede i en årrække havde han bistået sin moder i bestyrel­sen af baroniet Guldborgland, hvis besiddelse han nu ved hendes død ligeledes tiltrådte, og sit liv igennem følte han sig stærkest knyttet til Orebygaard, hvor han helst opholdt sig, når ikke embedsforretninger holdt ham fast i hovedstaden; i mere end tyve år, fra 1870 til sin død, var han udenrigsminister, først i Holstein-Holsteinborgs og siden i Estrups ministerium. Med indsigtsfuld dygtighed og forstandig spar­sommelighed styrede baron Rosenørn-Lehn sine godser, som han viede et stort og interesseret arbejde. Han fortsatte salget af bøndergodset under Hvidkilde og fik i 1869 tilladelse til at afhænde Slæbæksgaarden mod at erhverve Lehnshøj, som indlemmedes i baroniet. 1892 døde han ugift og uden at efterlade sig livsarvinger; medens baroniet Guldborgland gik over til hans yngste broder, baron Christian Conrad Sophus Rosenørn-Lehn, tilfaldt baroniet Lehn den ældre broder baron Erik Christian Hartvig Rosenørn-Lehn, der var gift med rigsfriherre­inde Polyxene Adelheid Louise Elise Pechlin von Løwenbach. Dette ægtepar havde sit hjem på Hvidkilde, og efter baronens død i 1904 købte enken villaen Stella Maris ved Svendborg Sund, hvor hun boede, indtil hun seks år senere fulgte sin mand i graven. Baroniet var imid­lertid tilfaldet datteren af dette ægteskab, baronesse Anna Christiane Adelheid Rosenørn-Lehn, der var gift med greve Frederik Ludvig Vil­helm Ahlefeldt-Laurvig, en yngre søn fra Tranekær, som ejede Kærs­gaard i det nordvestlige Fyn, hvor de havde deres hjem og stadig boede. Da greve Ahlefeldt døde i 1909, flyttede grevinden til Køben­havn og overdrog 1910 baroniet til sin ældste søn Christian Erik Julius greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, 1906 gift med Sophie Magdalene baronesse Reedtz-Thott fra Biskopstorp; han havde boet på Lehnskov som forpagter. Denne besidder var forstkandidat; han gik med iver og interesse op i styrelsen af sit gods, men Hvidkildes herlige skove stod vistnok hans hjerte nærmest. På hovedbygningen lod han ved ar­kitekt Jens Ingwersen foretage en kyndig og pietetsfuld restauration, som så vidt muligt har fjernet sporene af tidligere uheldige ombygnin­ger, og ved en lille omlægning af landevejen, som går tæt forbi gården, og opførelsen af en mur, der hegner en lille indkørselsgård, kom Johan Lehns smukke palæ bedre til sin ret i de idylliske omgivelser. I 1925 overgik baroniet Lehn til fri ejendom, og samtidig frasolgtes Lehnskov, Heldagergaard og Teglværksgaarden; det meste af gården Kiding i Sønderjylland anvendtes som afleveringsjord til Statens Jordlovsud­valg ; senere solgtes gården Lehnshøj. Allerede inden grev Christian døde i 1959, havde den ældste søn, kammerherre, hofjægermester Axel greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, overtaget godset, således Hvidkilde i 1951, Nielstrup i 1954 og Hvidkilde skovdistrikt og savværk i 1955. I 1950 blev greven gift i Eastbourne i England med Joan Garrett. (Danske Slotte og Herregaarde)  EJERE

  Claus Rønnow

  1506 Eiler Rønnow

  1592 Markvard Bille

  1633 Falk Gøye

  1679 Valdemar Gabel

  1724 Kronen

  1725 Johan Lehn

  1804 Sophie Amalie Rantzau-Lehn

  1910 Christian Erik Julius Ahlefeldt-Laurvig-Lehn

  1951 A. Ahlefeldt-Laurvig-Lehn

  Coats of Arms - Scandinavia
  Ahlefeldt-Laurvig-Lehn coat of arms
  Ahlefeldt-Laurvig-Lehn coat of arms

 • Sources 
  1. [S4] Danmarks Adels Aarbog.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard