Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Greve Christian Ditlev Frederik Reventlow

Greve Christian Ditlev Frederik Reventlow[1]

Male 1748 - 1827  (79 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Christian Ditlev Frederik Reventlow 
  Title Greve 
  Born 11 Mar 1748  Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Statsminister 
  Possessions Grevskabet Christianssæde paa Lolland 
  Died 11 Oct 1827  Christianssæde Gods ved Skørringe Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Reventlow, Christian Ditlev Frederik Greve, 1748-1827, Statsmand, Godsejer, var en Søn af ovennævnte Gehejmeraad Christian Ditlev Greve R. (d. 1775) og dennes 1. Hustru, og han var født 11. Marts 1748. Sin vigtigste Undervisning modtog han sammen med sin yngre Broder Johan Ludvig (s. ndfr.), først i Aarene 1763 og 1764 ved Gymnasiet i Altona, hvor Opholdet dog i flere Henseender ikke var tilfredsstillende, og dernæst i 3 Aar ved Sorø Akademi, der den Gang havde fortrinlige Lærerkræfter som Kraft, Sneedorff, Erichsen og Schytte. I en Alder af 19 Aar rejste han derefter, stadig sammen med den nys nævnte Broder, til Udlandet, hvor de opholdt sig 1 1/2 Aar ved Universitetet i Leipzig, som den Gang hørte til Tysklands bedste. Endnu større Betydning havde det dog for dem, at de fra Paasken 1769 foretoge en Rejse omkring i Tyskland, Schweits, Frankrig og England. Det var et saare vigtigt Kjendskab, de begge og særlig C. R. paa denne Rejse vandt til sociale og økonomiske Forhold i de mest fremskredne Kulturlande. Sammenligningen imellem Landboforholdene i Frankrig og England maatte bl. a. være i høj Grad befrugtende, og Udbyttet af Rejsen blev saa meget større, som de havde med sig som et Slags Hovmester en fortræffelig og kundskabsrig Mand, Sachseren Wendt, der siden hele Livet igjennem var nøje knyttet til R. og steg til høje Embedsstillinger her hjemme. Efter at Brødrene i Efteraaret 1770 vare komne tilbage til Danmark, rejste de næste Aar til Sverige og Norge, især for at studere Bjærgværksdriften. Sjælden har vel en ung Adelsmand været bedre udrustet med Fordannelse paa vigtige Omraader, end R. var det, da han snart efter, at Rejserne vare endte, kom ind paa Embedsbanen; og naturligvis avancerede han med sin fornemme Byrd og sine Forbindelser meget hurtig. I Aaret 1774 blev han Deputeret i Kommercekollegiet, 2 Aar derefter blev han tillige Deputeret i Bjærgværkskollegiet, og dermed forbandt han i Aaret 1781 at blive Deputeret i Søkommissariatet og Medlem af Overskattedirektionen. Det følgende Aar føjede han endnu dertil at blive 1. Deputeret i General-Toldkammeret og Medlem af Overbankdirektionen. Imidlertid var han 1774 bleven gift med Frederikke Charlotte v. Beulwitz, en Datter af Gehejmeraad C. E. v. B. (II, 181), og ved Faderens Død 1775 arvede han Grevskabet Christianssæde paa Laaland. Opfyldt af de Fremskridtstanker paa Landbovæsenets Omraade, der den Gang fandt saa levende Tilslutning hos mange opvakte og frisindede Mænd, gav han sig strax som Godsejer i Færd med Reformer paa sine store Landejendomme med Forbedring af gerbrugsredskaber, Indførelse af en ny og bedre Drift, Udskiftning og Udflytning af Bøndergaarde, Afløsning af Hoveri osv. Godsejervirksomheden fængslede ham endog i den Grad, at han følte sig stærkt fristet til at opgive Embedsgjerningen, trække sig tilbage til sit Grevskab og alene leve for at bringe det i en blomstrende Tilstand og særlig for at forbedre sine Bønders Kaar. Men lykkeligvis sejrede Trangen hos ham til at gjøre Gavn paa en større Virkeplads, og han vedblev at arbejde i Statstjenesten, samtidig med at han dog tillige søgte at gjøre for sit Gods og sine Bønder, hvad han kunde.
  Person ID I4529  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 1 Oct 2010 

  Father Christian Ditlev Reventlow,   b. 10 Mar 1710,   d. 30 Mar 1775, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 65 years) 
  Mother Johanne Sophie Frederikke von Bothmer,   b. 25 Aug 1718, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 17 Apr 1754, Plön Schleswig-Holstein Find all individuals with events at this location  (Age 35 years) 
  Married 12 Feb 1737 
  Family ID F1033  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Sophie Frederikke von Beulwitz,   b. 1 Jun 1747, Oldenburg Find all individuals with events at this location,   d. 26 Jul 1822, Pederstrup Find all individuals with events at this location  (Age 75 years) 
  Married 1774 
  Children 
  +1. Christian Ditlev Reventlow,   b. 28 Apr 1775,   d. 30 Jan 1851  (Age 75 years)
   2. Sophie Charlotte Reventlow,   b. 25 Mar 1779, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 9 Mar 1846, Schleswig-Holstein Find all individuals with events at this location  (Age 66 years)
  +3. Ludvig Detlev Reventlow,   b. 7 Jun 1780,   d. 10 Jun 1857, Preetz Find all individuals with events at this location  (Age 77 years)
  +4. Einert Carl Detlev Reventlow,   b. 6 Jan 1788,   d. 4 May 1867  (Age 79 years)
  +5. Frederik Detlev Reventlow,   b. 25 Nov 1791, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 6 Oct 1851, Glasgow Find all individuals with events at this location  (Age 59 years)
  Last Modified 11 Jan 2012 
  Family ID F2831  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Christian Reventlow
  Christian Reventlow

 • Sources 
  1. [S4] Danmarks Adels Aarbog.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard