Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Just Justensen Høeg, (Banner)

Just Justensen Høeg, (Banner)[1]

Male 1640 - 1694  (54 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Just Justensen Høeg 
  Suffix (Banner) 
  Born 06 May 1640 
  Gender Male 
  Profession Vicestatholder i Norge 
  Possessions Gjorslev og Odden 
  Died 26 Sep 1694  Christiania/Kristiania Find all individuals with events at this location 
  Buried Vor Frelsers Kirke i Kristiania Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Høg, Just (Justesen), 1640-94, Diplomat, Vicestatholder i Norge, fødtes 6. Maj 1640 som Søn af den ovfr. nævnte Just Høg (d. 1646). Efter begge Forældrenes Død kom han 1654 paa Herlufsholms Skole, hvorfra han 1657 overgik til Akademiet paa Sorø. Efter Enevældens Indførelse begav han sig 1662 i Hoftjenesten og blev forlovet med Christian IV's Datterdatter Sophie Amalie Lindenov. Til hans Held hævedes igen Forbindelsen, og han knyttede en ny med en anden velstillet Brud, Karen Iversdatter Krabbe (f. 19. Nov. 1637), der medbragte ham det store Gods Fuldtofte i Froste Herred i Skaane. Naar J. Høg derimod skrives ikke blot til Fuldtofte, men ogsaa til Gjorslev, angiver dette kun hans oprindelige Arvekrav; thi selve Gaarden blev allerede ved Aar 1663 afhændet af Kreditorerne i den ældste Broder Stygge Høgs Opbudsbo. 1669 forfremmedes J. Høg til Kammerherre og holdt Bryllup 1670. Samme Efteraar udnævntes han til Envoyé i Haag. En vidtløftig Embedsgjerning ventede ham her, hvor mangfoldige Stridsspørgsmaal maatte afsluttes, fremvoxede paa den ene Side af en hensynsløs Handelspolitik og paa den anden Side af et ivrigt Ønske efter at optræde som Medbejler. Derhos var Forholdet til den hollandske Regering blevet lidet tilfredsstillende i Forgængerens Tid, medens det underordnede Personale ikke fandtes ganske at holde Maal.

   En enkelt af det, Generalfaktoren i Amsterdam, Gabriel Milan, fandt Anledning til at besvære sig over J. Høg, der endog truede ham med Kaarden. Klageren fortjener ingen Tillid, men dog maaske Tiltro i dette Punkt, da J. Høg var og blev «en hastig Mand». Væsentligere Betydning endnu fik Legationen, da det franske Overfald 1672 syntes at true ikke blot Hollands Tilværelse, men i sine Følger endog hele Evropas Sikkerhed. J. Høg faar Titel af Ambassadør og deltager virksomt i Forhandlingerne om at gjenoprette den brudte Orden, medens han tillige minder Generalstaterne om at betale Danmark de skyldige Subsidier. Først 1674 naar man til Ende paa Forhandlingerne for hans Vedkommende, da J. Høg paa sin Herres Vegne 10. Juli undertegner Alliancen med Kejseren, Spanien og de forenede Nederlande.

   9. Maj 1682 erholdt han endelig sin sidste Ansættelse, nemlig som Vicestatholder i Norge og Stiftsbefalingsmand paa Akershus. Den daværende Statholder, Ulrik Frederik Gyldenløve, var nemlig paa de Tider saa jævnlig fraværende, at en Stedfortræder vel kunde anses for nødvendig; men dette Underordningsforhold kan dog maaske være Forklaringen til, at der næppe mærkes det kraftige Initiativ, der kunde ventes af en Mand af J. Høgs Duelighed og Erfaring. Som en særlig Fortjeneste udhæves hans Virksomhed ved Genopførelsen af den 1686 nedbrændte Del af Christiania og hans forberedende Arbejde ved Bygningen af Byens Sognekirke. Han førte et stort Hus med Pager og Tjenestefolk i Mængde samt en egen Bibliothekar for at tilse hans store og mærkelige Bibliothek. Dette skal han, som Paaskrifter i Bøgerne hyppig bekræfte, især have samlet under Opholdet i Nimwegen, hvor han købte ind for Fode sjældne Bøger af nyt og gammelt, men lod alt ombinde eller indbinde af de to Bogbindere, han havde i stadig Tjeneste. Fra al denne Herlighed skilte Døden ham 26. Sept. 1694 i Christiania.

   Hans barnløse Enke fulgte ham i Døden 8. Dec. 1702 og begravedes ved hans Side i vor Frelsers Kirke i Christiania. Hans Bøger splittedes ved en Auktion i København 1695 og indbragte den for hin Tid betydelige Sum af 4500 eller vel endog 5000 Rdl. 2 trykte Kataloger forefindes.  Person ID I4949  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 9 Feb 2010 

  Father Just Styggesen Høeg, (Banner),   b. 08 Sep 1584, Vang i Sulsted sogn Find all individuals with events at this location,   d. 25 May 1646  (Age 61 years) 
  Mother Anne Jørgensdatter Lunge, (Dyre),   b. 01 Feb 1610, Vestervig Kloster Find all individuals with events at this location,   d. 06 Aug 1652, Tryggevælde ved Præstø Find all individuals with events at this location  (Age 42 years) 
  Married 09 May 1628  Sorø Find all individuals with events at this location 
  Family ID F2163  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Karen Iversdatter Krabbe,   b. 19 Nov 1637,   d. 08 Dec 1702  (Age 65 years) 
  Married 1670 
  Last Modified 7 Dec 2007 
  Family ID F2421  Group Sheet  |  Family Chart

 • Coats of Arms - Scandinavia
  Banner (Høeg, Ucken) coat of arms
  Banner (Høeg, Ucken) coat of arms

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard