Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Claus Sivertsen Sested

Claus Sivertsen Sested[1, 2]

Male - 1567

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Claus Sivertsen Sested 
  Gender Male 
  Family line Sehested og Hütten Linjen 
  Profession Høvedsmand paa Riberhus 
  Possessions Til Spandet 
  Died 1567 
  Notes 
  • (Sehested) Sested, Claus, --o.1566, til Spandet, var Søn af Sivert S. til Kriseby og Mette Ditlevsdatter v. Thienen. Han nævnes første Gang 1523, da han for sin Fader gav Møde ved Hyldingen paa Gottorp; siden fik han af Bispen i Ribe Iver Munk Brev paa Hvolgaard, vistnok som en Følge af, at han havde ægtet dennes Frænke Lisbet Thomesdatter Juel, men da Bispen uden skjellig Aarsag atter fratog ham dette Len, maatte han til Forlig udvirke, at C. S. af Kongen fik Korsbrødregaard i Ribe i Forlening. 1547 fik C. S. endog af Kronen Skjøde paa denne Ejendom. Efter Frederik I's Død sluttede han sig strax til Hertug Christian, fulgte Hr. Johan Rantzau paa Togene i Jylland og Fyn og var bl. a. betroet at føre den fangne Skipper Clement fra Aalborg til Kolding. Alt 1530 havde han faaet Ventebrev paa efter Hr. Predbjørn Podebusks Død at maatte indløse Riberhus Len og beholde det uafløst i sin og sin Hustrus Levetid, men ikke desto mindre forlenedes dette Slot alt før Hr. Predbjørns Død til Hr. Johan Rantzau, og C. S. maatte tage til Takke med fra 1537 at være først dennes og siden Eftermanden Henrik Rantzaus Foged paa Slottet. Dog maa han have været en Mand af ikke ringe Anseelse, thi da Kongen 1539 agtede sig udenlands, var C. S. en af de 6 Adelsmænd, som fik Jylland i Befaling. Endelig 1542 fik han Riberhus i Forlening og tillige Semgaard, men fratraadte dog alt igjen 1550. Af Korsbrødregaards Tilliggende, som var blevet ham tilskjødet for Afstaaelse af hans Hustrus Livsbrev paa Riberhus, oprettede han en Hovedgaard i Spandet. Han levede endnu 17. Nov. 1566; hans Hustru døde 28. Okt. 1565.

   Thiset.
  Person ID I5490  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 5 Jun 2014 

  Father Sivert Clausen Sested 
  Mother Mette Ditlevsdatter von Thienen 
  Family ID F2713  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Lisbet Thomesdatter Juel,   d. 28 Oct 1565 
  Children 
  +1. Magdalene Sested,   d. 1611
  Last Modified 1 Nov 2006 
  Family ID F2712  Group Sheet  |  Family Chart

 • Coats of Arms - Scandinavia
  Sested coat of arms
  Sested coat of arms
  Also Sehestedt

 • Sources 
  1. [S4] Danmarks Adels Aarbog.

  2. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard