Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Peder Nielsen Dyre, (Skeel)

Peder Nielsen Dyre, (Skeel)[1]

Male

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Peder Nielsen Dyre 
  Suffix (Skeel) 
  Gender Male 
  Family line Stamfaderen for de Hesselballe Skeeler 
  Possessions Til Hesselballe 
  Notes 
  • Peder Nielsen Skeel er Stamfaderen for de Hesselballe Skeeler. Vi have i det Foregaaende seet, at Domherren i Ribe, Anders Skeel, ved sit Testamente i Aaret 1459 skænkede sin Hovedgaard i Hesselballe til det biskoppelige Bord. Men nu finde vi, at 20 Aar derefter ejedes bemeldte Hovedgaard af Væbner Peder Skeel, som førte Dyrenes Vaaben Testamentet maa saaledes ikke være gaaet i Opfyldelse i dette Punkt, eller Ejendommen maa være kommet ud af Capitlets Eje enten ved Dom eller ved Overenskomst med Anders Skeels Arvinger. Vi havde jo ogsaa i det Forengaaende set, at en af Skeels Arvinger, Frue Anna i Skaane, protesterede imod Gyldigheden af Anders Skeels Dispositioner, og at Capitlet bød hende Vederlag for at give sit Samtygge til, at Testamentet maatte staa ved Magt. Jeg har nu heraf sluttet, at Frue Anna – der som Anders Skeels Arvinge maa have været hans Søster, er ved Forhandling med Capitlet kommen i Besiddelse af Hesselballe Hovedgaard enten derved, at hun har givet sit samtygge til Testamentets øvrige Bestemmelser eller muligen ved Pengeudbetaling efter Overenskomst med Capitlet, og at hun i øvrigt har affundet sig med Anders Skeels andre Arvinger, saa at hun er bleven Eneeier af Gaarden. Frue Anna har nu derhos været gift med en Dyre og navnlig med Niels Lavesen Dyre, der nævnes allerede 1415 og deres Søn har da været Peder, der 1479 eiede Hesselballe. Denne Peder, som saaledes var en Dyre, har nu optaget sin Moders Slægtenavn, saameget mere som Familien Dyre allerede dengang havde tabt sin fordums Anseelse. Omtrent samtidig optog en anden Dyre Navnet Lunge, nemlig Vincent Dyre, gift med Kirsten Lunge, Datter af Tyge Lunge, den sidste Mand af de gamle Lunger. Jeg bestemmes af tvende omstændigheder til at ansee Anna for have været gift med Niels Lavesen Dyre; nemlig at hun kaldes Fru Anna i Skaane, men Niels Lavesen maa antages at have Besiddelser i Skaane, hvilket var Tilfældet med Broderen Jens Lavesen Dyre, der har arvet de Skaanske Besiddelser efter Faderen, men efter den da brugelige Maade, hvorpaa faste Eiendomme gik i Arv, kan heraf sluttes, at Niels Lavesen ogsaa har haft Deel i den Skaanske Arv, og medens Jens er forbleven ved Fædrenegaarden, Tirsbæk i Jylland, har Niels taget Ophold paa sine Ejendomme i Skaane. Den anden Omstændighed, som bestyrker mig i at antage, at Fru Annas Mand har været bemeldte Niels Lavesen Dyre og Peder deres Søn, er, at Peder antages at have hedt ”Peder Nielsen Skeel”. Alt dette kan nu vel ikke historisk documenteres, men indtil Oplysninger af anden Beskaffenhed maatte fremkomme, vil jeg ansee mine Conjecturer for at være de rette.

   Stamfaderen for de Hesselballe Skeeler er altsaa:
   Peder Nielsen Skeel. Om ham haves den enkelte Efterretning, at ”Per Skeel i Heselballe, Væbner”, 1479 har underskrevet et Thingsvidende fra Brusk Herred angaaende, hvorledes Reeb var gangen paa Fredsted Marh efter Iver Skeels Forlangende. Han levede endnu 1499. Med hvem Peder Skeel har været gift, vides ikke. Hans Børn vare: Niels, Johanne, Dorthen og Ane.

   Vilhelm Samuel Skeel.
   --
   I Danske Slotte og Herregaarde (bind 15, Serridslevgaard) at Søren Mund ejede gaarden i 1564, hvis moder Bodil Pedersdatter Skeel (myrdet 1532) også beboede den.
   --
   I DAA Aarg. 1891 står der at Peder Nielsen Dyre: gift med enten Bege Tornekrands eller Karen Jernskæg.
  Person ID I5819  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 20 Dec 2014 

  Father Niels Pedersen Dyre 
  Mother Anne Nielsdatter Skeel 
  Family ID F2884  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Bege Tornekrands 
  Children 
   1. Johanne Pedersdatter Skeel, (Dyre)
   2. Dorte Pedersdatter Skeel, (Dyre)
  +3. Anne Pedersdatter Skeel, (Dyre)
   4. Karen Pedersdatter Skeel, (Dyre)
  +5. Niels Pedersen Skeel, (Dyre),   d. 1546
  +6. Bodil Pedersdatter Skeel, (Dyre),   d. 1532
  Last Modified 8 Feb 2008 
  Family ID F2885  Group Sheet  |  Family Chart

 • Coats of Arms - Scandinavia
  Dyre coat of arms
  Dyre coat of arms

 • Sources 
  1. [S5] Vilhelm Samuel Skeel.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard