Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Rigsgreve Adam Frederik von Trampe

Rigsgreve Adam Frederik von Trampe[1, 2]

Male 1650 - 1704  (54 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Adam Frederik von Trampe 
  Title Rigsgreve 
  Born 04 Mar 1650  Pommern Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Family line Den ældre danske rigsgrevelige linje 
  Profession Kejser Leopold I. - udnævnte ham til Rigsgreve 
  Possessions Til Løgismose 
  Died 26 Apr 1704  Pressburg Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Trampe, Adam Frederik Rigsgreve, 1650-1704, Officer, Søn af Befalingsmand over Uckermünde Philip v. Trampe og Elisabeth f. v. Krassow, var født 4. Marts 1650 paa Tentzerow i Pommern. Som 18aarig tog han dansk Krigstjeneste, 1670 blev han Fændrik i Feltherrens Regiment, hvor han 1672 blev Lieutenant og 4 Aar efter Kapitajn. I den Skaanske Fejde avancerede han rask; 1677 blev han Major og Aaret efter Oberstlieutenant, men han maatte ogsaa døje adskilligt: han blev fangen i Helsingborg 1676, undveg, men blev Aaret efter saaret ved Stormen paa Malmø. Som saa mange andre tyskfødte Officerer fæstede Trampe en dansk Brud; 24. Maj 1683 ægtede han Generaladmiral Cort Adelers (I, 82) Datter, Sophie Amalie Adeler(f. 10. Avg. 1666 d. 1734), og tilbragte nu en Række fredelige Aar i Hjemmet, som kun afbrødes af det lille hamborgske Felttog 1686, hvori Trampe deltog med det sjællandske Infanteriregiment, hvis Chef han var bleven 2 Aar forinden. Trampe som var en dreven Hofmand, var meget yndet af Christian V, der gjorde ham til Mentor for sin Søn, Christian Gyldenløve; og fra 1691-94 fulgte han sin unge Myndling i den pfalziske Arvefølgekrig. Stillingen var ikke altid behagelig, den unge Kongesøn chikanerede sin besværlige «Aufseher», men Kongen lønnede ham ved 1693 at gjøre ham til Brigader, og Marchal Luxembourg fremhævede hans Tapperhed. Næppe var Trampe kommen hjem og havde etableret sig som Godsejer ved at kjøbe Løgismose og Flenstofte, før han paa ny maatte udenlands, men denne Gang som Generalmajor og Chef for det lille Hjælpekorps, der fra 1696-98 stod i kejserlig Tjeneste. Sidstnævnte Aar bleve Korpset og dets Chef overladte til August II, og T. erhvervede sig den polske Konges Gunst, som han alt havde opnaaet Kejserens. Han kom hjem 1699, men Aaret efter sendtes han i diplomatisk Ærende til August II for at forlange Hjælpetropper til den Krig, som Danmark førte mod Gottorp og dets Garanter. Sendelsen lykkedes, for saa vidt som Sachsen virkelig sendte nogle Regimenter til Undsætning for Frederik IV, men Hjælpekorpset gjorde kun ringe Gavn. Trampe forblev nogle Aar hos August II; 1701 led han den Skuffelse, at han ikke blev Chef for det danske Hjælpekorps, som udlejedes til Kejseren, der gerne havde set ham i Spidsen for det, men Frederik IV trøstede ham ved 1702 at give ham det hvide Baand, og Aaret efter blev han Generallieutenant og fik Ordre til at afløse Chr. Gyldenløve som Hjælpekorpsets Chef. Han førte det fra Italien til Ungarn og kæmpede tappert og dygtig mod Oprørerne, hvem han i Foraaret 1704 leverede en Træfning paa Donauøen Schiitt. Han var dog allerede den Gang syg til Døden, og 26. April udaandede han i Presburg, kort efter at Kejser Leopold I havde udnævnt ham til Rigsgreve. Hans Lig førtes til København.

   Milit. Tidsskr. XVII. Bidrag t. den store nord. Krigs Hist., udg. af Generalstaben,
   I. Rockstroh, Et dansk Korps' Hist. S. 24. 85 f.
   A. Tuxen.
  Person ID I5958  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 8 Dec 2014 

  Father Philip von Trampe,   d. Abt. 1654 
  Mother Elisabeth von Krassow,   b. Pommern Find all individuals with events at this location 
  Married 1647 
  Family ID F4438  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Sophie Amalie Adeler,   b. 10 Aug 1666,   d. 1734, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 67 years) 
  Married 1683 
  Children 
   1. Susanne Elisabeth von Trampe,   b. 11 Jun 1685,   d. 9 Dec 1753, Assens Find all individuals with events at this location  (Age 68 years)
  +2. Charlotte Amalie von Trampe,   b. 2 Jan 1689,   d. 17 Nov 1750, Sønderborg Find all individuals with events at this location  (Age 61 years)
   3. Anna Elisabeth von Trampe,   b. 4 Jul 1690,   d. 24 Mar 1757, Assens Find all individuals with events at this location  (Age 66 years)
   4. Conrad von Trampe,   b. 29 Mar 1694,   d. 29 Apr 1735, Løgismose Find all individuals with events at this location  (Age 41 years)
  Last Modified 15 Mar 2012 
  Family ID F2934  Group Sheet  |  Family Chart

 • Coats of Arms - Scandinavia
  Trampe coat of arms
  Trampe coat of arms

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.

  2. [S4] Danmarks Adels Aarbog.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard