Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Adam Levin von Knuth

Adam Levin von Knuth[1, 2]

Male 1648 - 1699  (50 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Adam Levin von Knuth 
  Born 01 Mar 1648  Leizen Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Gehejmeraad 
  Possessions Til Ludorf, Morin, Gneve, Gisselfeld m.m. 
  Died 13 Jan 1699  Københavns Slot Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Knuth, Adam Levin, 1648-99, Gehejmeraad, fødtes 1. Marts 1648 paa sin Slægts gamle Sædegaard Leizen i Meklenborg. Hans Forældre vare Jacob Ernst Knuth til Leizen, Melz, Ludorf og Prieborn og Elisabeth Morin. Hans Opdragelse har vel nærmest været beregnet paa at bibringe ham den Færdighed i ridderlige Øvelser, som efter Tidens Anskuelser var uundværlig for en Adelsmand, og da hans Uddannelse var endt, drog han til Danmark og blev fra Nytaarsdag 1664 antagen blandt Kronprins Christians Pager, hvor han var udmærket paa sin Plads og snart vandt sin livsglade unge Herres Yndest, saa at han efterhaanden blev uadskillelig fra denne. Hans Lykke var gjort, og da Prinsen (1670) havde besteget Tronen som Christian V, forfremmedes Knuth til Kammerjunker og senere, vistnok 1680, til Kongens Overkammerjunker; 1684 fik han det hvide Baand, ved hvilken Lejlighed han tog til Valgsprog: «Ehrlich währt lange», og 1695 blev han Geheimeraad. Men ved Siden af sin Hofstilling, som maatte give Knuth nok at bestille, da han fra 1681 i Forening med Overhofmarskallen og Rentemester Peder Brandt forestod Hofholdningen og desuden bestyrede Kongens private Kasse (Øresundstoldens Intrader), havde han ogsaa andre, til Dels betydelige Embedsstillinger. Han blev saaledes 1682 Amtmand over Københavns Amt og fik samtidig Indseende med de til Kongens Stalde henlagte Jonstrup Vange, Islemark og Enghaverne, 1692 udnævntes han tillige med flere andre til Patron for Ridderakademiet i København, og 1694 fik han Sæde i Direktionen for Hovedstaderis Vandforsyning.   Knuth var forlovet -- i mangfoldige Aar, siger T. A. Becker -- med en Datter af Grev Chr. Christoffer Holck og Sophie Ulfeldt, Hofdame Hilleborg Komtesse H. (f. 1658), men giftede sig aldrig, hvad saa end Grunden dertil har været; Hofman siger (FundationerVII, 503), at han døde før Brylluppet, hvorfor Komtessen forlod Hoffet; hun forblev ugift til sin Død, 30. Nov. 1724, og blev begravet ved K.s Side i Braaby Kirke. Da man for o. 100 Aar siden aabnede hendes Kiste, fandt man under hendes Hoved en Pakke Breve, som antoges mulig at kunne give Oplysning om Grunden til, at Brylluppet blev til intet; men Kirkeejeren hindrede af Pietetshensyn en nærmere Undersøgelse. Uagtet Knuth saaledes ingen Livsarvinger havde at efterlade sine Ejendomme, havde han dog med sin ualmindelige Drift til at erhverve og Dygtighed i at forøge samlet sig en efter Tidens Lejlighed kolossal Formue, som Rygtet, dog maaske overdrevent, anslog til 1200000 Rdl. Alene Gisselfeld med sine 53 prægtig udstyrede og møblerede Værelser vurderede man til 140000 Rdl.; dog fik Kongens Søn Chr. Gyldenløve det af Arvingerne for 85000 Rdl., hvilket man mente havde sine Grunde. Overhovedet hvilede en vis Hemmelighedsfuldhed over Skiftet, der foregik ganske privat mellem Arvingerne, og kun Plessen vidste Besked med Delingen af sin afdøde Vens Midler.
  Person ID I6454  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 2 Mar 2009 

  Father Jacob Ernst von Knuth,   b. 1609,   d. 27 Jan 1675, Melz Find all individuals with events at this location  (Age 66 years) 
  Mother Elisabeth von Morin,   d. 1689 
  Married 1639 
  Family ID F2176  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Hilleborg Holck,   b. 1658,   d. 1724  (Age 66 years) 
  Married Type: forlovet - i mangfoldige Aar 
  Last Modified 1 Feb 2009 
  Family ID F3183  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Adam von Knuth
  Adam von Knuth

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.

  2. [S4] Danmarks Adels Aarbog.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard