Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Carl Adolph Rothe

Carl Adolph Rothe[1]

Male 1767 - 1834  (66 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Carl Adolph Rothe 
  Born 8 Dec 1767  Tybjerggaard ved Næstved Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Kontreadmiral, Kammerherre 
  Died 12 Jul 1834  Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Rothe, Carl Adolph, 1767-1834, Søofficer, Søn af Etatsraad Tyge Jesper Rothe, blev født paa Tybjærggaard 8. Dec. 1767, blev Sekondlieutenant i Marinen1783, Premierlieutenant 1790, Kapitajnlieutenant 1799, Kapitajn [806, Kommandørkapitajn 1812, Kommandør 1817 og Kontreadmiral 1833. Af hans meget virksomme og indholdsrige Livs Begivenheder skal her nævnes, at han 1781 var som Kadet paa Togt til Vestindien med Fregatten «Bornholm» og 1786-87 deltog i P. Løvenørns resultatløse Expedition til Grønland for at finde Østerbygden. I Slaget paa Reden 2. April 1801 deltog han som Chef for Kavalleriprammen «Nyborg» (20 Kanoner); af hans o. 200 Mand stærke Besætning dræbtes og saaredes 80; efter at R. koldblodig havde udholdt Ilden fra et Linjeskib, 3 Fregatter o. fl. a., og hans Skib var blevet næsten synkefærdigt, kappede han Tovene, tog undervejs Prammen «Akershus» paa Slæbetov og styrede ind paa grundt Vand, hvor ganske vist begge grundstødte, men hvorved han frelste saa vel Skibene som deres Besætninger. 1802-3 var R. Chef for Fregatten «Frederikssten» paa Togt til Vestindien, 1807 for Blokskibet «Elefanten», der henhørte under Sødefensionen, 1808 næstkommanderende paa Linjeskibet «Prins Christian Frederik» under dettes navnkundige Kamp ved Sjællands Odde 23. Marts; efter denne kom han saaret i engelsk Krigsfangenskab, under hvilket han kun med Nød og næppe undgik at miste den venstre Arm. Efter Tilbagekomsten s. A. ansattes han først som Vicegouvernør og senere som Gouvernør over Bornholm og forblev her indtil 1814, d. e. under hele Krigsperioden.
   Rothe døde 12. Juli 1834 i København. 1821 havde han faaet Kommandørkorset. Rothe var en stort anlagt Karakter, selvstændig, koldblodig og bestemt. Under hans noget kolde og overlegne Væsen skjulte der sig dog et varmt Hjærte og megen Omtanke, hvilket bl. a. gav sig et smukt Udslag efter Kampen ved Sjællands Odde, hvor han, skjønt haardt saaret, strax tænkte paa og lod bringe Hjælp til en forglemt og saaret Skibsfælle. I Marinen nød han megen Agtelse for sin Dygtighed og Retsindighed; tillige frygtede man ham paa Grund af den Strænghed, hvormed han fordrede Tjenesten udført af underordnede. -- R. blev 12. Jan. 1811 gift med Benedicte Ulfsparre de Tuxen (f. i Helsingør 2. Juni 1790, d. 21. Maj 1877), Datter af Admiralitets- og Generalitetskommissær Louis de Tuxen (f. 1748 d. 1828) og Charlotte Elisabeth f. v. Klingfeldt (f. 1755 d. 1819).

   Archiv f. Søvæsen XI.
   Nyt Archiv f. Søvæsen I.
   v. Dockums Livserindr. S. 59 ff.
   Hiort-Lorenzen og Elvius, Patriciske Slægter I.
   C. With.
  Person ID I7084  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 16 Nov 2014 

  Father Tyge Jesper Rothe,   b. 16 Jan 1731, Randers Find all individuals with events at this location,   d. 19 Dec 1795  (Age 64 years) 
  Mother Karen Andreasdatter Bjørn,   b. 1742,   d. 12 Feb 1795  (Age 53 years) 
  Family ID F7262  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Benedicte Ulfsparre de Tuxen,   b. 02 Jun 1790, Helsingør Find all individuals with events at this location,   d. 21 May 1877, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 86 years) 
  Married 12 Jan 1811 
  Children 
  +1. Louis Rothe,   b. 23 Oct 1811, Rønne Bornholm Find all individuals with events at this location,   d. 20 Nov 1871, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 60 years)
  +2. Anna Rosine Rothe,   b. 07 Jan 1813, Rønne Bornholm Find all individuals with events at this location,   d. 24 Mar 1872, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 59 years)
  +3. Andrea Bjørn Rothe,   b. 3 Jun 1814, Rønne Bornholm Find all individuals with events at this location,   d. 23 Nov 1885, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 71 years)
  +4. Karen Rothe,   b. 31 Oct 1815, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 10 Aug 1877, Frederiksberg Find all individuals with events at this location  (Age 61 years)
  +5. Martha Gustava Rothe,   b. 10 Jan 1820, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location
  +6. Kirstine Margrethe Grethe Rothe,   b. 7 Jun 1823,   d. 21 Mar 1886  (Age 62 years)
  Last Modified 21 Oct 2010 
  Family ID F3489  Group Sheet  |  Family Chart

 • Coats of Arms - Scandinavia
  Rothe coat of arms
  Rothe coat of arms
  For Agnaterne af Regimentskvartermester, Kancelliraad Carl Adolph Rothe (1689-1766), der 1710 indtraadte i den danske Hær i Brabrant. Han skal i 9. Led nedstamme fra Wolff Rothe (død 1339), der var Krigshøvedsmand hos Kejser Ludvig Bavarus. Vaabenet er identisk med det, Kejser Friederich III. i 1471 tildelte Conrad Rothe i Bayreuth og hans Brodersønner Hans og Fritz.
  Litt.: Slægten Rothe til Zschortau og Urup«. U. A.
  Patriciske Slægter« (Bind 1).
  Th. Hauck-Fausbøll: Slægtshaandbogen«, 1900.
  J. C. L. Lengnick: >,Genalogier«. 1851-64. (Bd. 1, II, Bd. 2, I). Slægtstavlesamlingen 1931-33 (1931).
  C. Søltoft: »Stamtavle over Slægten Paludan-Müller«. 1895.

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard