Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Ernst Vilhelm Stibolt

Ernst Vilhelm Stibolt[1, 2]

Male 1741 - 1796  (55 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Ernst Vilhelm Stibolt 
  Born 14 Feb 1741  Christiansø Bornholm Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Kommandørkaptajn, Skibskonstruktør 
  Died 29 Feb 1796  Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Stibolt, Ernst Wilhelm, 1741-96, Søofficer, Broder til Andr. Henr. Stibolt , er født paa Christiansø 14. Febr. 1741. Han blev Sekondlieutenant i Marinen 1763, Premierlieutenant 1767, Kapitajnlieutenant 1776, Kapitajn 1781 og Kommandørkapitajn 1790. Strax efter sin Udnævnelse til Officer bestemtes han til Uddannelse som Skibskonstruktør hos daværende Fabrikmester Krabbe og ansattes som Avskultant i Konstruktionskommissionen. 1768 rejste han sammen med Henrik Gerner (V, 614) paa en Studierejse til England, Frankrig og Holland, hjemkom fra denne 1774 og blev derefter Lærer i Skibsbygning for Kadetterne. Gerner var imidlertid bleven udnævnt til Fabrikmester; der var altsaa ingen Udsigt til Avancement for S. i de tekniske Fag, og han gik derfor i udenlandsk Tjeneste til Frankrig, som paa dette Tidspunkt var i Krig med England. Under Admiralerne Touche de Treville og Grev de Grasse gjorde han god Tjeneste, bivaanede adskillige interessante Søslag og blev dekoreret med Ordenen pour le merite militaire. Med en udmærket Anbefaling fra Grasse, med hvem han vedblev at staa i venskabelig Forbindelse, vendte han hjem 1782 og udnævntes her til Generaladjudant. Forinden sin Udenlandsrejse var S. 1776, efter at have skrevet en prisbelønnet Afhandling om Skibes Kjølbrækkelighed, bleven optaget i Videnskabernes Selskab samt bleven Medlem af Konstruktionskommissionen; sin Virksomhed her gjenoptog han nu og konstruerede flere mindre Orlogsfartøjer, bl. a. den fra Slaget paa Reden bekjendte synkefri Fregat «Hjælperen». Efterhaanden kom han dog mere og mere i Modsætningsforhold til den geniale Gerner, hvem han trods sine gode Evner var absolut underlegen; den daværende Overkrigssekretær F. C. Rosenkrantz, der hadede Gerner, æggede ham til at fortrædige denne, endog i den Grad, at Gerner herover tog sin Død (1787). S. arvede nu dennes Post som Fabrikmester, først midlertidig ansat, men fra 1789 fast, og byggede under sin Funktionstid adskillige gode Skibe. Nemesis fulgte ham imidlertid i Kølvandet. Gerners Elev, den senere Fabrikmester Hohlenberg (VII, 505), traadte ind i Konstruktionskommissionen og forfulgte ham her samt paa andre Maader af al Magt, saa at S., hvis Helbred i Forvejen var svagt, til sidst tabte Modet og blev greben af en dyb Melankoli. Denne tiltog med Aarene, og i Begyndelsen af 1796 maatte han nedlægge sit Embede. Kort efter (29. Febr.) gjorde han ved at springe ud af Vinduet fra sin Bolig paa Toldbodvejen Ende paa sit Liv. -- S. blev 8. Juli 1791 gift med Kirsten Güldencrone Kaas (f. 5. Jan. 1769 d. 30. Dec. 1841), Datter af Kontreadmiral Ulr. Chr. K. (IX, 72).   Worm, Lex. ov. lærde Mænd. Borgervennen IX. Personalhist. Tidsskr. 3. R. IV, 285 f. C.   With.
  Person ID I7469  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 21 Feb 2010 

  Father Caspar Henrich Stibolt,   b. 3 Sep 1692, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 9 Mar 1779, Christiansø Bornholm Find all individuals with events at this location  (Age 86 years) 
  Mother Cathrine Harrasofsky de Arra,   b. 1709,   d. 24 Jun 1782, Christiansø Bornholm Find all individuals with events at this location  (Age 73 years) 
  Married 1727 
  Family ID F5334  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Kirsten Gyldenkrone Kaas, af Mur,   b. 05 Jan 1769, Constantinsborg Gods Find all individuals with events at this location,   d. 30 Dec 1841  (Age 72 years) 
  Married 1791  Holmens Kirke Find all individuals with events at this location 
  Last Modified 18 Jul 2008 
  Family ID F3688  Group Sheet  |  Family Chart

 • Coats of Arms - Scandinavia
  Stibolt coat of arms
  Stibolt coat of arms

 • Sources 
  1. [S4] Danmarks Adels Aarbog.

  2. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard