Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Niels Nielsen von Benzon

Niels Nielsen von Benzon[1]

Male 1646 - 1708  (61 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Niels Nielsen von Benzon 
  Born 1 May 1646  Aalborg Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Family line Den første adelige linje af 1679 
  Profession Generalprokurør, Kammerraad 
  Possessions Til Vaargaard 
  Died 14 Jan 1708  Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • Benzon, Niels, 1646-1708, Generalprokurør. fødtes i Aalborg 1. Maj 1646; allerede som Barn vakte han Beundring ved sine ualmindelige Evner, og endnu ikke 10 Aar gammel havde han gjort saadanne Fremskridt i Latin, Græsk og Filosofiens Fundamenter, at han vandt alles Bifald ved en latinsk Tale, han offentlig holdt. 1660 blev han Student fra Herlufsholm og var den øverste af o. 100 immatrikulerede. Efter at have tilbragt et Par Aar i sine Forældres Hus med omfattende Studier fortsatte han disse i Kjøbenhavn i Th. Bartholins Hus, og inden det fyldte 18. Aar tog han 1664 theologisk Attestats. S. A. tiltraadte han en lang Udenlandsrejse, hvorfra han 1669 vendte tilbage efter at have besøgt Tyskland, Italien, Frankrig, England, Holland og Østerrig; i Leiden havde han s. A. taget den juridiske Doktorgrad for en Afhandling «de repressaliis». Hans Fader overdrog ham nu Bestyrelsen af en Del af sin Formue og 1672 Vaargaard. Da han paa en Forretningsrejse samme Efteraar var i København, blev han indtaget i den kun 13aarige Else Scavenius, f. 15. April 1659, Datter af Generalprokurør, Etatsraad Peder S. til Aastrup, og ved hans Onkel, den berømte Jurist Peder Lassens Mellemkomst vandt hans Frieri hendes Forældres Bifald, og hendes eget Samtykke vandt B. snart efter; for hendes Ungdoms Skyld blev Brylluppet udsat, og først 10. Dec. 1675 hjemførte B. sin Brud. Dette Giftermaal gav Anledning til, at B. s. A. blev succederende Medhjælper for sin Svigerfader Generalprokurøren og Assessor i Kammerkollegiet; Slægtskabet med Peder Lassen var sikkert en god Anbefaling. Ved Masse-Nobiliteringen 1679 fik ogsaa B. Adelsbrev, og han steg nu fra den ene Værdighed til den anden; 1682 blev han Admiralitetsraad, 1684 Kancelliraad og virkelig Kammerraad, 1685 efter sin Svigerfaders Død Justitsraad og Generalprokurør og 1688 Etatsraad; endelig fik han 1692 Fritagelse for sine Forretninger i Rentekammeret for bedre at kunne varetage Generalprokurørembedet, hvorhos Kongen tilkjendegav ham sin Tilfredshed med hans Embedsførelse. Kort efter blev han virkelig Etatsraad; 1704 udnævntes han desuden til Vicepræsident i Kommercekollegiet og opnaaede s. A. efter Ansøgning at faa Gehejmeraads Titel; Aaret efter blev han Ridder af Danebrog med Valgsproget «prisca virtute fideqve». Benzon døde i København 14. Jan. 1708 og blev efter eget Ønske jordfæstet med den størst mulige Simpelhed. Benzon havde samlet betydelige Godser; efter sin Fader fik han Vaargaard, 1681 blev Mørkegaard ham udlagt for Gjæld, og 1706 kjøbte han Gjeddesdal, som han inden sin Død overdrog en af sine Sønner; desuden ejede han Aggersvold og Aastrup; som sædvanligt i den Tid forøgede han sit Gods ved at faa Patronatsrettigheder udlagte for resterende Løn. Han mentes at efterlade sig nogle Tønder Guld; men Samtiden undrede sig over, at han intet efterlod til Stiftelser eller fattige. B.s Hustru omkom tillige med sin ældste Datter ved Operahusets Brand 19. April 1689, medens B. just var paa en Rejse i Jylland. 20. Marts 1691 ægtede B. derefter Anna v. Meulengracht, f. 8. Juli 1656 d. 14. Marts 1723, Datter af Hans v. M. til Svendstrup og Enke efter den rige Købmand Henrik Schupp.

   Universitetsprogram over B. Danske Herregaarde VI: Frydendal. XV: Gjeddesdal.
   Leth og Wad, Dimitterede fra Herlufsholm I, 58. II, 164 ff.
   G. L. Wad.
  Person ID I8801  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 5 Dec 2014 

  Father Niels Bentsen Benzon,   b. 12 Aug 1609,   d. 12 Aug 1674  (Age 65 years) 
  Mother Mette Nielsdatter,   b. 1605,   d. 23 Jun 1687, Aalborg Find all individuals with events at this location  (Age 82 years) 
  Family ID F6498  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Elisabeth Scavenius,   b. 15 Apr 1660,   d. 19 Apr 1689  (Age 29 years) 
  Children 
  +1. Peder von Benzon,   b. 26 Jul 1684, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 1735, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 50 years)
   2. Lars von Benzon, (lauritz),   b. 1687, Sæbygaard Find all individuals with events at this location,   d. 1741  (Age 54 years)
   3. Jacob von Benzon,   b. 31 Oct 1688,   d. 25 Nov 1775, Aarhus Find all individuals with events at this location  (Age 87 years)
  Last Modified 1 Jun 2010 
  Family ID F4376  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Anna van Meulengracht,   b. 8 Jul 1656,   d. 14 Mar 1723  (Age 66 years) 
  Married 1691 
  Last Modified 29 Mar 2012 
  Family ID F12149  Group Sheet  |  Family Chart

 • Coats of Arms - Scandinavia
  Benzon coat of arms
  Benzon coat of arms

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard