Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Hans Heinrich von Scheel[1, 2]

Male 1668 - 1738  (70 years)


Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All

 • Name Hans Heinrich von Scheel 
  Born 6 Aug 1668  Kolding Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Profession Kommandant i Citadellet, Kartograf 
  Died 13 Oct 1738  Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • v. Scheel, Hans Henrik, 1668-1738, Officer, var Søn af Voldmester ved Københavns Fæstning Joachim Scheel og Margrethe Cathrine Folckersam. Han var født 6. Avg. 1668 i Kolding, og efter først at have været kongelig Page blev han 1688 Underkonduktør ved Fortifikationsetaten i Danmark, 1689 Konduktør, 1694 Overkonduktør, 1699 Ingeniørkapitajn. Med de danske Hjælpetropper i engelsk Sold tog han Del i den pfalziske Krig 1690-97. Han var dernæst i nogen Tid Lærer ved det ridderlige Akademi i København, blev 1701 ved Landmilitsens Oprettelse sat i Nummer ved dennes østsjællandske Regiment, forfremmedes 1702 til Major, 1707 til Oberstlieutenant og 1710 til Oberst; i Virkeligheden blev han dog ved at gjøre Tjeneste som Ingeniørofficer. Under Krigen i Skaane 1709-10 og siden i Nordtyskland beklædte han Generalkvartermesterchargen, d. v. s. han ledede en Del af de Forretninger, som nu ligge under Generalstaben; bl. a. viste han megen Virksomhed, Duelighed og Dristighed som Rekognoscent. Tillige benyttede han sin Stilling til over Fæstninger, Valpladser o. 1. at samle et større Antal Planer, der senere ere komne til Nytte ved krigshistoriske Arbejder. 1717 blev S. Chef for jyske hvervede Infanteriregiment og var med dette i Norge under Krigens sidste Periode. Han blev 1720 Generalmajor, 1727 hvid Ridder, 1733 Generallieutenant. Fra 1728, da han fratraadte Posten som Regimentschef, til sin Død, 13. Okt. 1738, var han Kommandant i Citadellet, og fra 1733 havde han tillige Overkommandoen over Fortifikationsetaterne i Danmark og Holsten samt Direktionen over alle Fæstningsværker og militære Bygningsarbejder sammesteds. Ogsaa i Norge forestod han Befæstningsanlæg, og det ser derfor ud til, at han har haft den øverste Ledelse af hele det dansk-norske Monarkis Ingeniørvæsen, hvis 3 Etater ellers, baade før og siden (indtil 1763), vare uden fælles Overhoved. Scheel havde 18. Sept. 1704 ægtet Benedicte Dorothea Gjords (f. 28. Okt. 1684 d. 22. Dec. 1752), Datter af den bekendte Handelsmand i Christiania Justitsraad Gjord Andersen (I, 227). Ved hende blev Scheel Stamfader til en talrig Slægt, der i Medfør af Rangforordningen af 1717 har været henregnet til den danske Adel og 1890 har faaet kongelig Anerkendelse som henhørende til denne.

   Tychsen, Fortifikations-Etaterne og Ingenieurkorpset,
   Organisat. Oversigt S. 12 og Personalhist. Oversigt S. 10.
   Danmarks Adels Aarbog 1893, S. 424.
   Scheel, Stamtavle ov. en Fam. Scheel.
   H. W. Harbou.
  Person ID I9369  Skeel-Kannegaard
  Last Modified 24 Oct 2014 

  Family Benedicte Dorothea Gjordsdatter Andersen,   b. 28 Oct 1684, Christiania/Kristiania Find all individuals with events at this location,   d. 22 Dec 1752, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 68 years) 
  Married 1704  Christiania/Kristiania Find all individuals with events at this location 
  Children 
   1. Margrethe Elisabeth von Scheel,   b. 1705, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 1741, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 36 years)
  +2. Georg Heinrich von Scheel, (Gjord),   b. 28 Nov 1706, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 19 Nov 1757, Glückstadt Find all individuals with events at this location  (Age 50 years)
  +3. Hans Jacob von Scheel,   b. 23 Aug 1714, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 21 Jan 1774, Frederikstad i Norge Find all individuals with events at this location  (Age 59 years)
   4. Vibeke von Scheel,   b. 1715, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location,   d. 1760  (Age 45 years)
  +5. Edele Dorothea von Scheel,   b. 23 Dec 1718, Oslo Find all individuals with events at this location,   d. 19 Jun 1782, Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location  (Age 63 years)
  Last Modified 9 Feb 2010 
  Family ID F4668  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  von Scheel-Doc
  von Scheel-Doc

 • Sources 
  1. [S2] Dansk Biografisk Leksikon.

  2. [S4] Danmarks Adels Aarbog.
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard