Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Histories

» Show All     «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 24» Next»     » Slide Show

Anders Jensen Skeel, Gavebrev af 1459Anders Skeels Gavebrev af Ao. 1459.

Alle Mænd dette Brev see eller høre, hilser jeg Anders Skeel, Degn i Vor Frue Kirke i Ribe, evindeligen med Vorherre og Kundgjør med dette mit aabne Brev, at jeg af min frie Villie og beraadt Mod giver, skjøder og oplader til evindelig Eie til hæderlige Capitel i Ribe for min Sjæls Bestandelse disse efterskrevne Gods, først min Bog Decretalem og andre mine Bøger, item alt mit Gods i Astorp Sogn, bygt og ubygt, som er en Gaard i Geltorp, som skylder en halv Tønde Honning, item to Gaarde i Tvile, item en Gaard i Grenæ, en Gaard i Torpling, item en Gaard i Neder-Astorp, item en Gaard i Skofbølling, item en Gaard i Astorpby og et Møllested i Grenækrog i saa Maade, at fornte Capitel skal hvert Aar holde min og mine ForældresAartid eet Sinne om Aaret med Messer og Vigiliis, som Sædvane er i Vor Frue Kirke i Ribe, og gjøre derudi, som de vente at svare for Gud. Item giver jeg til fornte Vor Frue Kirke til mit Lægetsted en Gaard i Iandrup, i hvilken nu boer Jens Myrk, item tilbinder jeg mig og mine Arvinger alle foreskrevne Stykker stadig og fast at holde uden Hjælperæthe.

In cujus rei testimonium figillum meum una cum figillis honorabilium virorum Domn Johannis Asceri in Vedhlæ, Petri Nicolai in Snethe et Petri Magni Sacerdotum præsentibus et appensum. Datum Anno Domini MCDLIX, feria secunda post Dominicam, qua cantatur Oculi mer1)

Anm. Angaaende de her nævnte Personer og Steder, cfr. Bilag VII.

1) c: d. 26de Februar 1459.

Linked toAnders Jensen Skeel

» Show All     «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 24» Next»     » Slide Show


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard