Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Leonora Sophie Ulfeldt

Leonora Sophie Ulfeldt

Female 1647 - 1698  (51 years)

 

Ulfeldt coat of arms

Ulfeldt coat of arms

De Ulfeldt'ers Vaabenskjold, som denne Adelsæt er ene om at føre — Ulven i Fjederhammen eller Valravnen — er bevaret blandt de allerældste adelige Sigiller — Krumpen, Galen, Thott, Ulfeldt og Udsøn — der findes vedhængt Aktstykker fra Aarene 1224-30, som gemmes i Statsarkivet i Schwerin (Henry Petersen, D. Adelige Sigiller for 1400, 1-9). Slægtens Skjoldmærke viser, nærmere bestemt, en sammensat Dyrefigur: Ulvens Hoved, Forkrop og Forben, Ørnens Vinger, Bagkrop, Ben og Hale (rød i Sølv). Seglet fra 1230, der bærer Omskriften SI[GI]LLVM PETR[I S]TRANGONIS FILI[I], har tilhørt Peder Strangesen (d. 1241), gift med Fru Ingeborg af Kalundborg, Esbern Snares Datter. Langt yngre end Slægtsvaabenet er selve Slægtsnavnet, der først forekommer hele tre Aarhundreder senere, tidligst 1525, da Hartvig Andersen i et til ham af Kronen udstedt Skøde benævnes Ulfeldt (Wulffelt), og derefter i de næstfølgende Aar hyppigt knyttes til andre Medlemmer af Slægten. Tidligere, i det 14 Aarhundrede, havde man anvendt andre Tilnavne, som Vædder (Vether) og Eest. Af Strangesønnerne uddøde den fornævnte Hr. Peders Æt allerede med hans Søn Marsken Anders Pedersen, medens hans Broder Niels Strangesens Efterslægt, gennem Sønnen, Drosten Absalon Nielsen (d. 1305), fortsattes, delt i tre Grene, af hvilke den første, Aage Stigsens Descendens, uddøde ved 1420 med Laurends Finsen til Løjtved, den anden, Tyge Stigsens (Aage Stigsens Broder), udsluktes o. 1480 med Anders Clausen; den tredje, Niels Pedersen af Asmundtorps Efterslægt med Hans Jensen til Vejrup (d. 1546). Stamfaderen til Slægtens længst blomstrende Hovedgren, hvortil dens navnkundigste Medlem, Rigshofmester Corfitz Ulfeldt hørte, er Anders Grosen, gift med Esbern Snares anden Datter, Cecilie, altsaa Svoger til Peder Strangesen, og hvem Morten Pedersen i sit Skrift „Absalons Stamme" (1589) angiver at være Søn af Oluf Graa til Tersløse. Et i Statsarkivet i Lybek bevaret Brev fra 1264, der er beseglet af Strange Andersen og Absalon Andersen, Anders Grosens Sønner, opviser den Mærkelighed, at skønt Strange udtrykkelig betegner Absalon som sin Broder, forsegler den første med Ulfeldtvaabenet, medens den sidstes Sigil viser Sparrer, Kugler og Roser. Enten maa det være et herhjemme i Tiden før 1400 enestaaende tilfælde at to helbrødre fører et forskelligt vaaben, eller at de kun er halvbrødre paa fædrene side af en moder der to gange efter hinanden har været gift med en mand af fornavnet Anders, hvorimod strider den ovenanførte, maaske urigtige oplysning om Anders Grosens afstamning. (Danmarks Adels Aarbog-1923)


Owner/SourceDanmarks Adels Aarbog
File nameulfeldt1.jpg
File Size60.71k
Dimensions392 x 484
Linked toPeder Strangesen, (Ulfeldt); Absalon Jakobsen Ulfeldt, (Axel); Anders Clausen Ulfeldt; Anders Ebbesen Ulfeldt; Anders Eriksen Ulfeldt; Anders Jakobsen Ulfeldt; Anne Jacobsdatter Ulfeldt; Christine Absalonsdatter Ulfeldt; Christoffer Pallesen Ulfeldt; Claus Eggertsen Ulfeldt; Corfitz Anton Ulfeldt; Ebbe Andersen Ulfeldt; Ebbe Knudsen Ulfeldt; Eggert Andersen Ulfeldt; Elisabeth Pedersdatter Ulfeldt; Erik Andersen Ulfeldt; Frederik Pallesen Ulfeldt; Frederik Ulrik Ulfeldt; Hedvig Ebbesdatter Ulfeldt; Helvig Andersdatter Ulfeldt; Jacob Ulfeldt; Jacob Knudsen Ulfeldt; Jakob Absalonsen Ulfeldt, (Axelsen); Jost Ulfeldt; Knud Ebbesen Ulfeldt; Leo Ulfeldt; Leonora Sophie Ulfeldt; Margrethe Andersdatter Ulfeldt; Maria Elisabeth Ulfeldt; Mette Laurendsdatter Ulfeldt; Mogens Ulfeldt; Palle Andersen Ulfeldt; Palle Christoffersen Ulfeldt; Ulfeldt Christoffersen Ulfeldt


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard