Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Photos

» Show All     «Prev «1 ... 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 ... 2329» Next»     » Slide Show

Jerstrup


Jerstrup

Grindløse sogn, Skam herred, Odense amt.

Da Anders Emmiksen døde i 1576, blev han begravet i sin sognekirke, og da hans hustru også var død, og ægteskabet var barnløst, arvede hans søster Tale Emmiksen Jerstrup. Tale Emmiksen var gift med den berygtede Eiler Brockenhuus til Søndergaarde, og ægteparret havde ikke noget godt lov på sig; han var da allerede i folkemunde på grund af sine mange løse forbindelser, og om fru Tale hed det, at hun havde skikket sig ilde, »før hun blev gift«. Endnu hurtigere fløj rygterne og sladderen, da det udspredtes, at der var et kærlighedsforhold mellem Eiler Brockenhuus og hans afdøde svoger Otte Emmiksens hustru; et sådant forhold betragtedes af samtiden som blodskam, , og den skyldige var hjemfalden til døds­straf. Snakken nåede langt om længe Frederik 2's øre; under kongens ophold på Odense Slot blev der en dag fundet et anklageskrift på slotsporten, hvori Eiler Brockenhuus beskyldtes for at have fået et barn med svogerens enke. Kongen beordrede en undersøgelse, og de blev stævnede for herredagen, men flygtede. Ved familiens mellem­komst reddede Eiler Brockenhuus hovedet mod at forlade landet; men nogle måneder efter havde han den dristighed at vise sig på Sønder­gaarde, og da det rygtedes, forespurgte kongen fru Tale, om det var rigtigt, og om Eiler Brockenhuus havde behandlet hende tyrannisk og slået hende, så hun havde ligget til sengs deraf. Eiler Brockenhuus før­tes senere til København, og da der fremkom så mange vidnesbyrd om hans og hans søsters levned, opgav man den offentlige retsforføl­gelse og lod ham i 1584 indsætte på Dragsholm Slot, hvor han døde i 1608. Fru Tale overlod 1598 sønnen Søndergaarde og datteren Jer­strup. Maren Brockenhuus, der nu arvede Jerstrup, havde i 1594 ægtet en mecklenburgsk adelsmand Jørgen v. Aschersleben til Nordskov, og da han døde 1625, udbrød der straks strid om arven mellem fru Maren og børnene, den skulle strække sig over mange år. På sine gamle dage levede fru Maren Brockenhuus på en øde gård i Højrup i Gudme sogn, og her boede hun endnu 1649, og da var Jerstrup forlænget overtaget af sønnen Mourids v. Aschersleben. Han havde fået en omhyggelig opdragelse, der havde ført ham ud på lange udenlandsrejser, ikke blot til Tyskland og Holland, men også til England, Frankrig og Italien, og dog medførte det ikke, at han kom til at spille nogen rolle; mere end til kornet ved adelens rusttjeneste drev han det ikke, han synes at have været tilfreds med livet på sin fødegård, én gang kaldtes han dog frem af ubemærketheden, men ikke for det godes skyld. I 1625 havde han ægtet Ellen Gøye, og samme år havde hendes søster Sibylle Gøye fundet et hjem på Jerstrup. Under Christian IV's ophold i Odense i 1635 rygtedes det, at Sibylle Gøye skulle have født et barn på Jerstrup » i en II og uden nogen Medicin og Raad«, og snakken udpegede Mourids v. Aschersleben som barnets fader. Kongen lod begge hente til Odense, hvor han dog snart blev løsladt; Sibylle Gøye tilstod at have født et barn, men at det var ufuldbåret, og at hun havde kastet det i graven på Jerstrup, men senere ændrede hun forklaringen og tilstod, at hun havde lagt det i et skrin og ført det med sig til Hvid­kilde, her havde hun anbragt skrinet i et hul i væggen i sit sengekam­mer, sat en kuffert udenfor og lagt nøglen på bordet, og da det viste sig at være rigtigt og ligeså, at hun havde ombragt sit levendefødte barn, blev den unge adelsfrøken henrettet i den indre gård på Odense Slot. Begivenheden har sikkert kastet skygger over ægteparret på Jer­strup, men intet tyder på, at de ondsindede rygter om Mourids v. Aschersleben har været sande. 1641 døde han, og mens hans bisættelse fandt sted i Odense, og fru Ellen Gøye var borte fra Jerstrup, døde deres eneste datter på gården. Livet på Jerstrup faldt fru Ellen tungt, 1647 tog hun ophold i Odense, hvor hun døde 1656. Den eneste søn Jørgen v. Aschersleben forlod inden moderens død landet, giftede sig i udlandet, og siden hørte ingen noget til ham. (Danske Slotte og Herregaarde)EJERE

1328 Niels Eriksen Banner

15. århundrede Ukendte ejere

Beg. af 1500'erne Jørgen Henningsen Qvitzow

1544 Mourids Emmiksen

1576 Eiler Brockenhuus

ca. 1598 Jørgen v. Aschersleben

1647 Ide Skinkel

1655 Mette Krabbe

ca. 1682 Helmuth Otto v. Winterfeldt

1694 Hans Joachim v. Warnstedt

1719 Fr. Lassen

1737 - 1804 Forskellige ejere

1804-1827 Constance Frederikke Henriette Johansdatter lensgrevinde von Knuth-Gyldensteen gift (1) Bernstorff (2) Stolberg (3) Rantzau (4) de Wansonwitz

1827-1837 Andreas Erich Heinrich Erns lensgreven Bernstorff-Gyldensteen

1837-1898 Johan Hartvig Ernst lensgreve Bernstorff-Gyldensteen

1898-1934 Hugo Kuno Georg lensgreve Bernstorff-Gyldensteen

1934-1944 Erich Adolph Ernst lensgreve Bernstorff-Gyldensteen

1944-1984 Carl Johan Friedrich Franz Hugo Mogens lensgreve Bernstorff-Gyldensteen

1984-2000 Frants Erich lensgreve Bernstorff-Gyldensteen

2000- Frants Erich lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (avlsgården)

2000-2007 Mary Paul / Niels Jespersen (hovedbygningen)

2007- Ingelise, Hermann & Francesca Schimko til Harritslevgård (hovedbygningen)


Owner/SourceNiels Jespersen, tidligere ejer
File namejerstrup.jpg
File Size137.78k
Dimensions1024 x 540
Linked toMourids von Aschersleben

» Show All     «Prev «1 ... 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 ... 2329» Next»     » Slide Show


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard