Skeel & Kannegaard
Genealogy

Last Name:
First Name:
   


Photos

» Show All     «Prev «1 ... 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 ... 2329» Next»     » Slide Show

Nygaard i Hoed sogn


Nygaard i Hoed sogn

Nygaard, Hoed Sogn. Postforb. og St.: Balle, hvortil ca. 2 Km, Tlf. 5 over Balle Central. Gaarden ligger ca. 11 Km. fra nærmeste Købstad, Grenaa. Nu­værende Ejer: Hannis Marinus Frederik Thygesen, som overtog Gaarden 14. Marts 1907, er født i Draaby 29. Jan. 1866 og gift med Ane Dorthea Petersen, født i Draaby 15. Novbr. 1865.

Matr.-Nr. 2a og 5a af Glatved. Hartkorn 6 Tdr. Ejendomsskyld 40,000 Kr. Brandassurance for Hovedb. 6,240 Kr., for Avlsb. 7,999 Kr. Gaardens samlede Areal 101 Tdr. Ld., deraf Ager 93, Eng 6, Skov 1, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i en 9 Marksdrift med Byg eller Havre efter Kartofler, Rug, Roer, Byg eller Havre, Roer, Udlægshavre og 2aars Græs. Jordens Bonitet er Muldjord paa Kalkunderlag. Besætningen bestaar af 20 Malkekøer foruden 28 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 5 Heste, 3 Plage og Føl samt 2 Faar. Sidste Aar solgtes ca. 40 Fedesvin. Kvægbesætningen, der er af blandet Race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget Tillæg. Nygaard's nuværende Ejer har købt af Rousing Dreyer, som ca. 10 Aar i For­vejen havde faaet Ejendommen af Arvingerne efter Søren Rousing, som i mange Aar var Ejer af Gaarden. Hans Fader, Anders Rousing, købte Gaarden til fri Ejendom fra Katholm for 2,400 Rdl. i Slutningen af 1840erne. Gaarden ligger lidt Ø. for Glatved By, og dens Jorder er samlede mod S. og Ø. over jævnt Terræn. Nygaard udgjorde oprindelig to selvstændige Gaarde, som er sammenlagte af Søren Rousing. Den smukke Hovedb. er opført i Grundmur, og Avlsb. er opforce dels i Grundmur og dels i Bindingsværk, alle med Straatage; Ø. for den egentlige Gaardplan ligger Svinestalden og et Gødningshus i Kalkstøbning med Paptag. Engen ligger sammen med Skoven SV. for Gaarden; den en Natureng, og Skoven har Bestand af Bøg og Eg. (Danske Gaarde)


Owner/SourceDanske Gaarde af la Cour
File namenygaard_hoed.jpg
File Size129.39k
Dimensions840 x 415
Linked toHannis Marinus Frederik Thygesen

» Show All     «Prev «1 ... 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 ... 2329» Next»     » Slide Show


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

© Copyright All rights reserved by Kannegaard